Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Groep 3/4

Leerkracht: Peter Flapper

Hieronder leest u het laatste nieuws van groep 3 en 4.

Welkom op de startpagina van groep 3 en 4!

In principe begint iedere dag met lezen of met een leesactiviteit. Hiervoor gebruiken we in groep 3 de materialen van de methode Veilig Leren Lezen en voor groep 4 Vloeiend en Vlot van Estafette. Daarna lezen de kinderen teksten aansluitend bij het nieuws of het onderwerp van BLINK en/of in hun eigen leesboek. Doordat leren lezen enorm belangrijk is, komt het lezen iedere dag meerdere keren terug. Op vrijdagochtend starten we de dag met lekker lezen en gaan de kinderen naar de bibliotheek. Het komende schooljaar beginnen we ook met Close Reading. Hierover is verteld op de informatieavond.

Na het lezen gaan we rekenen. Vaak beginnen we met een rekenprobleem/verhaaltje of met het automatiseren (tempo rekenen) Daarna krijgen de kinderen de instructie van de leerstof van die dag. Of we kijken terug op leerstof van eerder. Zijn de kinderen klaar met de taak, dan kunnen ze daarna verder met herhalingstaken. Op vrijdag rekenen we altijd in het rekencircuit. Dan doen de kinderen spellen die goed aansluiten bij de opdrachten waar ze aan werken. Ook op deze manier leren de kinderen de basisvaardigheden van het rekenen te versterken.

Rond 10 uur begint de fruitpauze, de leerkracht leest iedere dag voor uit prentenboeken of leesboeken die passen bij het thema of aansluiten bij de beleving van de kinderen. Daarna gaan de kinderen naar buiten om te bewegen.

Na de pauze gaan de kinderen lezen in hun eigen leesboek. Na ongeveer tien minuten krijgt één van de groepen de instructie voor spelling. De andere groep leest dan verder. Is de spellingsinstructie klaar. Dan krijgt de andere groep instructie voor het spellen/of Veilig Leren Lezen. Spelling staat iedere dag op het rooster.

Ook hebben we aandacht voor de andere vakken: Muziek (om de week door juf Grytsje), Engels, Fries, Hylpers (om de week door juf Klaaske) Kwink (sociale vaardigheden),

Verder worden er gedurende de dag verschillende activiteiten gedaan. Hierbij moet u denken aan schrijven, Engels, gym, taal, Fries, Hylpers, Kwink (sociale vaardigheden), begrijpend lezen, topografie en verkeer. Engels en begrijpend lezen doen wij in verschillende niveau groepen. Hierdoor kunnen kinderen het aanbod krijgen wat bij ze past.

Voor wereldoriëntatie werken wij met de Blink geïntegreerd (dit betekent dat geschiedenis/aardrijkskunde/ biologie in één methode wordt aangeboden). We werken dan een periode over hetzelfde onderwerp. Voor groep 4 betekent dat dat de taallessen ook aansluiten bij de wereldoriëntatie. De thema’s worden vooraf door het team uitgezocht, we proberen aan te sluiten bij het jaargetijde of de feesten die bij deze periode horen.

We vinden het ontzettend leuk en leerzaam dat ouders meehelpen op school bij een project of zelf met een idee komen. Mocht er een leuk idee zijn, schiet ons gerust aan. We kunnen hier prima gebruik van maken tijdens wereldoriëntatie of de creatieve vakken. Ook willen we dit jaar weer een aantal uitstapjes regelen. Ook daar kunnen we uw hulp prima bij gebruiken. Mocht u zelf ideeën hebben, daar staan we zeker open voor.

2022-2023

Februari 2023

Veilig leren lezen groep 3
In kern 8 gaat het over het thema 'Wat kan jij?' Daarbinnen staat een logeerpartijtje met een optreden centraal.
De nieuw woordtypen in kern 8 zijn:
• Woorden van één lettergreep die beginnen én eindigen met twee medeklinkers, zoals sterk.
• Woorden van één lettergreep die eindigen op -b of -d, zoals web en goud.
• Woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals bank.
• Woorden van één lettergreep die eindigen op -ch(t), zoals lach en bocht.
• Woorden van één lettergreep die beginnen met een schr-, zoals schrift.
• Verkleinwoorden van twee lettergrepen, zoals muisje, boompje en stoeltje.
• Woorden van één lettergreep die eindigen op -a, -o, of -u, zoals sla, vlo en nu.

Kinderen die werken met zon-materialen (een hoger leesniveau dan de basislijn), leren de volgende woordtypen lezen:
• Woorden van één lettergreep die eindigen op -ig of -lijk, zoals twintig en vrolijk.
• Woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals koning.
• Samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals appelboom.
• Verkleinwoorden van drie lettergrepen, zoals zakdoekje.
• Woorden van drie lettergrepen met een voorvoegsel, zoals onrustig, ontdekking, bezoeken, gevaarlijk en verkouden.

Spelling groep 4
Thema 6:
• Eén woord met twee categorieën.
• Au-plaat.
• Eén woord met klankgroep en andere categorie.
• Klankgroepenwoord met lange klank op het eind.
• Lidwoord.
• Zelfstandig naamwoord.

Rekenen groep 3
De rekendoelen van periode 6 zijn:
• Het kind kent de volgorde van de getalsymbolen t/m 100.
• Het kind herkent 5-sommen (optellen) en weet het antwoord zonder te tellen.
• Het kind kan rekenen met verwisselen en begrijpt waarom dit mag.
• Het kind kan 10 en eenheden samenvoegen en in een splitsschema en in sommentaal.
• Het kind kan een plattegrond bij een getekend blokkenbouwsel zoeken en hoogtegetallen noteren.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 6 zijn:
• Het kind kan optellen t/m 100 met de basisstrategie rijgen en herkent de “makkelijke” optelsommen waarbij de eenheden niet over het tiental gaan.
• Het kind kent de strategie 1 x meer en 1 x minder.
• Het kind kent de strategie : halveren en herhaalt de strategieën: 1 x meer en 1 x minder.
• Het kind kan bij een getekend blokkenbouwsel de juiste gedraaide plattegrond vinden.

Blink Wereldoriëntatie
Het onderwerp: "Handige Uitvinders" staat de komende periode centraal. We zullen naar een aantal uitvindingen gaan kijken die we dagelijks gebruiken: de pen, de fietsbel, de fiets en de ballon-auto.
In deze periode zullen we ook een aantal “bouw projecten” gaan doen waarbij goed gekeken moet worden. Hiervoor gebruiken we de K’nex, de Kapla, Lego, de Beebot. Dit om het technisch inzicht te stimuleren en te vergroten.

Voorlezen: Achter de jagers aan – Elisa van Spronsen
Het is 10.000 jaar geleden. De stoere Sol woont in een jagersgroep. Sol kan heel goed voedsel verzamelen: ze weet overal bessen en zaden te vinden. En ze is een kei in vissen.
Sol ergert zich rot aan de jagers, die altijd zo opscheppen. Ze zou zelf weleens op jacht willen! ‘Je bent een meisje,’ zegt haar beste vriend Moen. En daarom mag ze niet mee.
Het Lentefeest komt eraan en de mannen gaan op jacht. Sol zwaait Moen uit. Die nacht krijgt Sol een verschrikkelijke droom. Moen is in gevaar! Sol bedenkt zich geen moment: ze moet achter de jagers aan!

Januari 2023

Veilig leren lezen groep 3
We leren in kern 7: verschillende woordtypen. We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’. De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn:
• Eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek.
• Woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars.
• Woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon.
• Woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen.
• Woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring.
• Woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.

Spelling groep 4
Thema 5:
• Klankgroepenwoord.
• Ei-plaat.
• Achtervoegsel.
• Langermaakwoord van het eind b-rijtje.
• Hoofdletters.

Rekenen groep 3
De rekendoelen voor periode 5 zijn:
• Het kind kent de volgorde van de getalsymbolen t/m 50.
• Het kind kan hoeveelheden t/m 20 opzetten en aflezen op het rekenrek.
• Het kind kan getallen tussen 10 en 20 splitsen in 10 en eenheden.
• Het kind kan de wijzers van de klok een uur verzetten, vanaf een heel en een half uur.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 5 zijn:
• Het kind kan met eenheden t/m 100 optellen zonder tientaloverschrijding in 1 stap, met tientaloverschrijding in 2 stappen via het tiental.
• Het kind kan met eenheden t/m 100 aftrekken zonder tientaloverschrijding in 1 stap, met tientaloverschrijding in 2 stappen via het tiental.
• Het kind leert wat vermenigvuldigen is (afsluiting).
• Het kind kan van een digitale klok met een 12-uurssysteem de tijd aflezen, bij hele uren, halve uren en kwartieren.
• De keersommen van 1, 2, 5 en 10 staan centraal. Deze tafels kunnen natuurlijk ook thuis geoefend worden. Lekker ouderwets opdreunen, opschrijven, tekenen e.d. Hoe sneller de tafel gemaakt wordt, hoe meer profijt de kinderen er in de les van hebben.

Blink Wereldoriëntatie
Het onderwerp: "Handige Uitvinders" staat de komende periode centraal. We zullen naar een aantal uitvindingen gaan kijken die we dagelijks gebruiken: de pen, de fietsbel, de fiets en de ballon-auto.
In deze periode zullen we ook een aantal “bouw projecten” gaan doen waarbij goed gekeken moet worden. Hiervoor gebruiken we de K’nex, de Kapla, Lego, de Beebot. Dit om het technisch inzicht te stimuleren en te vergroten.

Voorlezen: De Gorgels 3 En de laatste kans – Jochem Myjer
Plotseling ziet Melle een enorme zeearend. Op zijn rug zitten Waakgorgel Jukko en een slapende Grensgorgel uit het Hoge Noorden. Jukko slaat alarm: de Brutelaars zijn dit jaar extra vroeg onderweg naar het Zuiden. En de Paarsgestipte Groensnotbrutelaar brengt steeds meer Gorgels op een geheimzinnige manier in een diepe slaap. Wie moeten nu de Mensenkinderen beschermen?
Natuurlijk heeft Melle een Plan. Dat is het begin van een superspannende en gevaarlijke reis langs fjorden en watervallen naar de toendra in het Hoge Noorden. Melle, Limoni en Katja zetten samen met een team van de beste Gorgels ter wereld alles op alles om de Gorgels van hun ondergang te redden.