Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Leerlingenraad

De leerlingen die in deze raad zitten, zijn gekozen door hun groep. Ze spreken mee en geven hun mening over het reilen en zeilen van onze school. Ook moeten ze soms taken uitvoeren. Elke groep (3 t/m 8) kiest zijn eigen vertegenwoordiger, en één keer in de ca. 8 weken wordt er vergaderd met de locatie-coördinator. Op deze vergadering, die ongeveer een half uur duurt en onder schooltijd wordt gehouden, worden de punten besproken die door de groep zijn ingebracht. De leerling die het punt inbrengt moet het nader toelichten en daarna kan er een discussieronde volgen. Vervolgens wordt er een besluit genomen of een afspraak gemaakt. Elke vergadering wordt kort samengevat in een verslag. Na de leerlingenraadsvergadering bespreken de klassenvertegenwoordigers de besluiten en/of afspraken in hun eigen groep tijdens bv. een kringgesprek.