Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onze school

Algemeen bijzondere basisschool

De Skulpe is dé basisschool van Hindeloopen. In 1994 zijn de openbare en de protestants christelijke basisschool gefuseerd. De Skulpe is nu een algemeen bijzondere basisschool. Dit houdt in dat ons onderwijs uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. De leerling kan zelf een levensbeschouwing opbouwen en van daaruit een eigen inbreng hebben. Het respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing en voor de ander staat bij ons voorop.

 

Optimale kansen voor de toekomst!

Alle betrokkenen - leerkrachten, ouders, directie en bestuur - werken mee om de doelstelling van onze school te realiseren. We creëren voor de aan ons toevertrouwde kinderen optimale kansen voor de toekomst.

 

Ontwikkeling zelfstandigheid

Ons onderwijs is erop gericht om de einddoelen voor de basisschool te halen en ervoor te zorgen dat leerlingen goed toegerust naar het voortgezet onderwijs gaan. Wij dragen ook bij aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid door in een veilige werk- en leeromgeving uit te gaan van de belangstelling en mogelijkheden van het kind.

 

Goede sfeer

We gaan uit van zeven basisregels om samen te zorgen voor een goede sfeer. Deze regels zijn zichtbaar in de klas en worden voortdurend besproken met de leerlingen.

  • We zijn aardig tegen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We luisteren naar elkaar
  • We lossen ruzie samen goed op
  • We zorgen dat iedereen rustig kan werken
  • We zorgen goed voor alle materialen
  • We doen allemaal ons best

 

Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen

Onze visie op onderwijs is zichtbaar in alles wat we doen en wat we ontwikkelen. Onderwijs is voortdurend in beweging. Elk schooljaar volgt het team scholing om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en waar nodig te verbeteren. Meer specifieke informatie hierover vindt u in de schoolgids.