Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Missie en visie

Basisschool de Skulpe is de basisschool in Hindeloopen. De school wordt bezocht door circa 60 leerlingen. De Skulpe is een algemeen bijzondere basisschool. Dit houdt in dat ons onderwijs uitgaat van
de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Op onze school
is ieder kind, ongeacht afkomst en levensovertuiging, van harte welkom. De school is een onderdeel
van de samenleving en is daardoor een weerspiegeling van de omgeving. De identiteit van onze
school wordt bepaald door de mensen die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar
delen. We laten kinderen kennismaken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen. Zo ontdekken ze de meerwaarde van diversiteit. De Skulpe is een school waar kinderen werken en veel leren, een veilige plek waar ze zich kunnen ontwikkelen op het gebied van zelfvertrouwen, kennis, sociale vaardigheden en positief gedrag. De school wil een omgeving zijn waar ieder kind met plezier naartoe gaat. Plezier is de basis voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling.

Group 30