Praktische info

Vakanties en vrije dagen

Vakantie 4

Vakantierooster De Skulpe 2022/2023


• Zomervakantie 2022: 18 juli t/m 26 aug. 2022
• Herfstvakantie: 17 okt. t/m 21 okt. 2022
• Kerstvakantie: 23 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023 (vrijdag voor Kerst al vrij)
• Voorjaarsvakantie: 27 febr. t/m 3 maart 2023
• Goede Vrijdag en Pasen: 7 april t/m 10...

Meer over 'Vakanties en vrije dagen'

Privacybeleid

Basisschool De Skulpe vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het Privacy protocol aan te passen, een nieuw Privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.


Persoonsgegevens
Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs “Gearhing” en...

Meer over 'Privacybeleid'

Wie waar wanneer....

Gearhing OT2 beeldmerk 1806

Graag informeren wij u over de aanwezigheid van de directeur, de manager bedrijfsvoering, de locatiecoördinator, de intern begeleider, de administratief medewerker en de schoolassistent op de verschillende scholen. Klik hier voor deze informatie (u wordt doorverwezen naar de website van OBS De...

Meer over 'Wie waar wanneer....'

Aanmelden nieuwe leerlingen

Parents Icon

Deze website alleen geeft natuurlijk geen volledig beeld van onze school, wilt u meer informatie over De Skulpe, maak dan een afspraak!

Wanneer u op zoek bent naar een geschikte school voor uw kind en meer informatie over onze school wilt, dan nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk...

Meer over 'Aanmelden nieuwe leerlingen'

Schooltijden

klok2

Maandag t/m vrijdag: 8.25 - 14.00 uur

Alle leerlingen eten tussen de middag in de klas, samen met de leerkracht. De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.

 

Gymnastiek

Groep 1 en 2 iedere dag.

Groep 3 en 4 op maandag en donderdag.

Groep 5 en 6 op maandag en donderdag.

Groep 7 en 8...

Meer over 'Schooltijden'

De organisatie van ons onderwijsteam

Organisatie OT2

ABBS De Skulpe is een onderdeel van een onderwijsteam binnen Gearhing. Met De Pipegaal in Workum, De Meiboom en De Populier in Warns in Makkum vormen we onderwijsteam 2.

Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen gezamenlijk scholing. Groepsleerkrachten van...

Meer over 'De organisatie van ons onderwijsteam'

Leerlingzorg

Logo Leerlab

Leerlingzorg
Bij een school hoort een goed zorgbeleid. Wij willen er namelijk voor zorgen dat ieder kind zich ontwikkelt naar zijn of haar mogelijkheden. Binnen ons onderwijs willen wij tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Wanneer er problemen zijn op dit gebied, zullen...

Meer over 'Leerlingzorg'

Wat te doen bij hoofdluis?

oie transparent 1

Beste ouders en verzorgers,

 

Een aantal keer per jaar wordt er op school gecontroleerd op hoofdluis. Als er hoofdluis wordt geconstateerd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Het is belangrijk uw kind(eren) dan regelmatig te controleren, en de school op de hoogte te stellen als uw kind last...

Meer over 'Wat te doen bij hoofdluis?'

Links

Weblinks

Links voor ouders

 

www.wijzeroverdebasisschool.nl

Wijzer over de basisschool: tips voor betrokken ouders. Nuttige informatie, tips en oefenbladen

 

www.kennisnet.nl

Kennisnet: voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

 

www.onderwijsinspectie.nl

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op...

Meer over 'Links '