Ouders

Vakanties en vrije dagen

Vakantie 4

Vakantierooster De Skulpe 2022/2023


• Zomervakantie 2022: 18 juli t/m 26 aug. 2022
• Herfstvakantie: 17 okt. t/m 21 okt. 2022
• Kerstvakantie: 23 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023 (vrijdag voor Kerst al vrij)
• Voorjaarsvakantie: 27 febr. t/m 3 maart 2023
• Goede Vrijdag en Pasen: 7 april t/m 10...

Meer over 'Vakanties en vrije dagen'

Kindpakket: iets voor jou?

Tekengebied 22x 300x255

Eén op de acht kinderen in Nederland kunnen door het lage inkomen van hun ouders niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Daarom is het Kindpakket opgezet. Kindpakket is een gezamenlijk initiatief van verschillende gemeenten en de deelnemende fondsen om via...

Meer over 'Kindpakket: iets voor jou?'

Anti-pestprotocol

Omgaan met pesten

Op school werken we bewust aan het creëren van een veilig sociaal klimaat. Dit doen we door o.a.:
- Te zorgen voor een goed klassenmanagement;
- Duidelijke afspraken en routines op school en in de klas;
- Te werken aan een goede leerkracht-leerling-ouder relatie;
- Te werken aan een goed groepsklimaat door het inzetten van coöperatieve werkvormen en groepsvormende spelletjes;
- Sterk didactisch handelen, zoals doelgericht werken en gedifferentieerde instructie en verwerking;
- Elke week les te geven in sociaal emotionele...

Meer over 'Anti-pestprotocol'

Wie waar wanneer....

Gearhing OT2 beeldmerk 1806

Graag informeren wij u over de aanwezigheid van de directeur, de manager bedrijfsvoering, de locatiecoördinator, de intern begeleider, de administratief medewerker en de schoolassistent op de verschillende scholen. Klik hier voor deze informatie (u wordt doorverwezen naar de website van OBS De...

Meer over 'Wie waar wanneer....'

Medezeggenschap en ouderraad

Medezeggenschap2

Medezeggenschapsraad (MR):

De medezeggenschapsraad is het officiële orgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en leerkrachten en bevordert openheid, openbaarheid en overleg in de school. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van besluiten op het gebied van...

Meer over 'Medezeggenschap en ouderraad'

Leerplicht en verlof

foto4

Aanvraag bijzonder verlof

U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind. Klik hier om alles te lezen over de regels en afspraken rondom extra verlof.
En klik hier om het aanvraagformulier voor verlof in te dienen. U krijgt dan binnen een week bericht.

Meer over 'Leerplicht en verlof'

Fotoalbum 2018 - 2019

Meer over 'Fotoalbum 2018 - 2019'

Links

Weblinks

Links voor ouders

 

www.wijzeroverdebasisschool.nl

Wijzer over de basisschool: tips voor betrokken ouders. Nuttige informatie, tips en oefenbladen

 

www.kennisnet.nl

Kennisnet: voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

 

www.onderwijsinspectie.nl

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op...

Meer over 'Links '

Fotoalbum 2017-2018

Meer over 'Fotoalbum 2017-2018'

Fotoalbum 2016-2017

Oktober 2016

Tijdens de Kinderboekenweek 2016 kwam Kinderboekenschrijver Reggie Naus op de Skulpe om spannende verhalen te vertellen over piraten. Alle vragen van de kinderen werden beantwoord. Natuurlijk was er ook gelegenheid om een handtekening van deze beroemdheid te ontvangen.

Meer over 'Fotoalbum 2016-2017'

Fotoalbum 2015-2016

Musical ANWB lichtbrigade

 

Groep 5/6 heeft een musical voor de hele school gewonnen!

Meer over 'Fotoalbum 2015-2016'

Fotoalbum 2014/2015

Bekijk hier alle foto's van schooljaar 2014-2015

 

 

Meer over 'Fotoalbum 2014/2015'