5 December

  • 16 november 2018
saint nicholas 536304 1920

Beste ouders en verzorgers,

Graag willen wij u informeren over de gang van zaken op woensdag 5 december 2018.
5 december zijn alle kinderen ’s ochtends vrij.
Wij verwachten wel alle kinderen met hun ouders/grootouders op de haven om Sinterklaas welkom te heten.
Let op: de aankomst van Sinterklaas is om 9.20 uur.

De kinderen van de groepen 6 t/m 8 worden om 12.30 uur t/m 15.00 uur op school verwacht en hebben dan hun surprisefeest.
De surprises kunnen vanaf maandag 3 december in de middenruimte van school tentoongesteld worden.
Het feest van groep 1 en 2 begint om 12.45 uur in de Foeke. De Sint en Pieten verwelkomen graag alleen de kinderen van groep 1 en 2 en hun ouders/grootouders.
Groep 3, 4 en 5 worden om 14.15 uur in de Foeke verwacht voor hun feestje met Sinterklaas en de Pieten. De Sint en Pieten verwelkomen graag alleen de kinderen van groep 3,4 en 5 met hun ouders/grootouders.
De kinderen van groep 6 worden om 16.00 uur in de Foeke verwacht voor een feest met de Pieten en Sinterklaas. De Sint en Pieten verwelkomen graag alleen de kinderen van groep 6 met hun ouders/grootouders.
Groep 7 en 8 hebben op donderdagavond 29 november hun eigen feestje met de Sinterklaascommissie. Binnenkort komt de uitnodiging hiervoor via de Sinterklaascommissie.

Met vriendelijke groet, team De Skulpe