Groep 3/4

groep 3 5

Leerkracht: Peter Flapper

476595

Oktober 2022
Veilig leren lezen groep 3
We leren in kern 2:
• De letters: n, t, ee, b en oo.
• Woorden: maan, pet, meet, been en boot.
• We proberen “zingend te lezen” i.p.v. “hakkend lezen.”
• We maken al korte dictees.

Spelling groep 4
De spellingsregels voor periode 2 zijn:
• Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
• Eer-oor-eur-woord. Eer-woord. Ik schrijf ee.
Oor-woord. Ik schrijf oo.
Eur-woord. Ik schrijf eu.
Eel-woord. Ik schrijf ee.
• Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor /j/ maar ik schrijf de i.

Rekenen groep 3
De rekendoelen van periode 2 zijn:
• Het kind kan bij een verhaal of afbeelding de splitsing van 4, 5 en 6 bedenken en het splitsschema invullen.
• Het kind beheerst de splitsingen van 4, 5 en 6.
• Het kind beheerst de splitsingen van 6 en 7.
• Het kind kan het aantal blokjes in een afbeelding van een eenvoudig bouwsel tellen.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 2 zijn:
• Het kind kan verder- en terugtellen t/m 100 met sprongen van 10 op de lege getallenlijn.
• Het kind kan schattend getallen plaatsen en aflezen op de bijna lege getallenlijn t/m 100.
• Het kind kan aftreksommen t/m 20 uitrekenen op het rekenrek, met de basisstrategie: rekenen via de 10.
• Het kind kan het voor- en zijaanzicht bij een getekend blokkenbouwsel vinden.

Voorlezen: Hennie de Heks – De Klungelige Heks – Valerie Thomas
Hennie de Heks is een pechgeval met een toverstokje. Acht verhalen, acht heksenescapades. Enge verhalen, spannende plots, maar altijd iets te lachen!

Kinderboekenweek
We gaan de komende weken bezig met de kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: “Wat wil je later worden” Welk beroep past bij jou? Of welke beroepen? In week één en twee hebben we startgesprekken gevoerd. Elk kind heeft één of meerdere beroepen genoemd. De komende weken gaan we ons hier meer in verdiepen. Mocht u een beroep hebben, waar veel over te vertellen valt, wees welkom.

Blink - wereldoriëntatie
We werken de komende periode verder aan het thema: "Familie”

cover keepvogel en kijkvogel3

September 2021

Veilig leren lezen groep 3
We leren in kern 0 en 1:
• Kennismaken met Kim, Sim en opa die op het Puddingplein wonen.
• De letters: i, k, m, s.
• Woorden met de letters: i, k,m, s.
• Het verschil tussen leesletters en schrijfletters.
• Nieuwe woorden.
• Werken met het klikklakboekje.
• Werken met de magnetische letterdoos.
• Het samen lezen van een verhaaltje.
• Samen over een verhaal te praten.
• De regels die bij een gesprek horen.
• Afspraken die horen bij zelfstandig werken.
• Plannen.
• Samenwerken met een schoudermaatje.
• Toepassen van het stappenplan spelling.
• Het verschil tussen klinkers en medeklinkers.
• Werken met de software.

Spelling groep 4
De spellingsregels voor periode 1 zijn:
• Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
• Zingwoord. Net als bij ding-dong.
• Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt.
• Ei-plaat. Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
• Au-plaat. Staat op de au-plaat, dus atje-au.

Rekenen groep 3
De rekendoelen voor periode 1 zijn:
• Het kind kent de telrij t/m 20 en herkent de getallen t/m 10.
• Het kind kan ongestructureerde hoeveelheden t/m 12 vergelijken.
• Het kind kan hoeveelheden verkort tellen door gebruik te maken van structuren.
• Het kind kan gebeurtenissen ordenen ten aanzien van de verstreken tijd.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 1 zijn:
• Het kind kan getallen plaatsen en aflezen op de gestructureerde getallenlijn t/m 100.
• Het kind kan bij een splitsing 2 optelsommen en 2 aftreksommen bedenken.
• Het kind automatiseert optellen en aftrekken t/m 10 en kan rekenen tussen 10 en 20.
• Het kind kan de wijzers van een klok verzetten en kan de tijdsduur bepalen.

Voorlezen: Vos en Haas: O ma! en O pa! - Sylvia Vanden Heede & Thé Tjong-Khing
Een grappig en ontroerend avontuur van Vos en Haas Uil heeft een opa en een oma. En nog een opa en een oma. 'Jij bent hun kleinkind', zegt Haas. Daar is Uil het niet mee eens. Hij is niet klein! En hij is ook geen kind meer! Toch heeft Haas gelijk. Echt waar!

Gouden Weken project/BLINK wereldoriëntatie - Familie
Tijdens de gouden weken, de eerste drie weken van het schooljaar , maken we kennis met elkaar. We doen veel groepsvormende activiteiten. Spelletjes om elkaar beter te leren kennen. Ook stellen we met elkaar de groepsregels op. Doordat we met de methode BLINK wereldoriëntatie werken, het eerste hoofdstuk gaat over familie, maken we hier een combinatie van. De kinderen maken kennis met elkaar, maar verdiepen zich ook in familie relaties. Vader, moeder, broer, zus, opa, oma, oom, tante, neef, nicht, achterneef e.d. Ook hopen we weer mensen uit te nodigen op school om te vertellen over hun werk of hobby’s. Dit is onder voorbehoud, we moeten nog even afwachten wat Covid doet. De eerste opdracht hebben de kinderen in de vakantie gekregen. Maak een familie/gezinsfoto met de tapbal.