Groep 1/2

groep 1 2

Leerkrachten: Tineke Blom en Anke Kloosterman

Jullie hebben op het nieuws van groep 1 en 2 geklikt. Welkom!

In groep 1 en 2 werken wij aan thema’s en volgen de leerlijnen van taal en rekenen. Per periode bepalen wij de doelen waar wij met de kleuters aan werken.

De kleuters bedenken af en toe ook een eigen leerdoel. Het zogenaamde kinddoel. Als de kinderen het eigen doel behaald hebben, nemen ze een "bewijs”, bijvoorbeeld een foto of een filmpje mee, om te tonen dat het doel behaald is.

De kleuters starten iedere dag met het spelen/kiezen van een materiaal dat klaar ligt op de tafels. Na ongeveer een kwartiertje ruimen de kleuters de materialen op en dan gaan we in de kring zitten. In de kring volgen de routines zoals de dag, datum en het weer benoemen, ook wordt het dagritme besproken en doen we de check in. De kleuters mogen door middel van smileys aangeven hoe zij op school zijn gekomen. Als de kinderen er de behoefte aan hebben, mogen ze een toelichting geven op de gekozen smiley. Aan het eind van de dag doen we soms een check out en bespreken we de successen van de dag.

Gedurende de dag worden er diverse activiteiten gedaan. Er wordt gespeeld en gewerkt, we zingen liedjes, we doen bewegend leren spelletjes, we spelen buiten of gaan naar het gymlokaal. In de kring doen we activiteiten op het gebied van taal en rekenen.

Bij taalactiviteiten moet u denken aan voorlezen, opzegversjes, rijmen, woordenschat, klanken horen in een woord, klanken tot een woord kunnen plakken. Bij rekenactiviteiten moet u denken aan telspelletjes, getallen benoemen, getallen koppelen aan hoeveelheden, kunnen zeggen of iets evenveel, meer of minder is. Hoeveel is het meer of minder. We zijn aan het serieren, bijvoorbeeld de kinderen gaan van klein naar groot staan in een rij of je legt de potloden neer van lang naar kort. In groep twee komen zelfs al eenvoudige rekenbegrippen als eraf en erbij aan bod, gaan we sprongen van twee maken en leren de kinderen verkort tellen.

Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Wij doen dit dan ook heel vaak op school. Wij willen jullie voor thuis ook vragen om voor te lezen. Probeer iedere dag een momentje te zoeken, bijvoorbeeld voor het naar bed gaan. En....voorlezen kan voor alle leeftijden, ook oudere kinderen kunnen nog ontzettend genieten om voorgelezen te worden.

Fruit eten en lunch.

Wij zien graag twee bakjes en twee goed af te sluiten drinkbekers in de tas van uw kind(eren). Het ene setje is voor het fruit eten en het tweede gebruiken de kinderen bij de lunch.

Halverwege de ochtend eten we fruit met elkaar. Graag zien wij dat u uw kind fruit meegeeft. Samen fruit eten is gezellig en gezond. Alternatieven zoals komkommer, tomaatjes, worteltjes e.d. zijn ook prima. Lust uw kind echt geen fruit dan kunt u een broodje/boterham meegeven. Drinken zien wij graag in een goed sluitende beker.

Rond 12.15 uur gaan wij met de kinderen op school lunchen. Hiervoor geeft u uw kind(eren) een trommeltje met een broodje(s) mee en zien wij ook graag weer een goed sluitende beker met drinken.

Wilt u een keer een paar uurtjes in de ochtend meedraaien om te ervaren hoe het eraan toe gaat in onze kleutergroep, maak dan een afspraak met de juf. U bent van harte welkom! 1 ouder per keer en kom alleen als u gezond bent.

Haas en Mol

Maart 2022: Periode voorjaar – meivakantie

We zijn na de voorjaarsvakantie gestart met het thema Raar en zullen hier vier weken aan werken.

We werken aan de hand van het prentenboek Raar van Mark Janssen. In het boek vinden de dieren een spiegel. Ze weten niet wat het is en doen er allemaal ontdekkingen mee.

Op een dag ligt er iets vreemds op de grond. Wat hebben de dieren gevonden? Als ze het oprapen, loopt alles uit de hand. Het wordt gekker en gekker, totdat…..

Tijdens dit thema staat de spiegel centraal. Spiegelen valt bij rekenen onder het domein meten en meetkunde. De kinderen gaan in de klas bezig met het meten van lengte en oppervlakte, meten met informele maateenheden, vergelijken en ordenen, wegen, leren omgaan met meetkundige begrippen, werken met bouwtekeningen, oriënteren zich in de ruimte, construeren, zetten patronen voort, sorteren, experimenteren met vormen en figuren in spiegels, spelen met licht en schaduw en leren de meetkundige vormen.

Het tweede thema na de voorjaarsvakantie wordt: Haas en Mol zoeken een uitweg.

We beleven avonturen aan de hand van het boek “Haas en Mol zoeken een uitweg” van Hans de Beer.

Haas steekt de snelweg over en kan niet meer terug. Hoe kan Haas weer thuis komen? Hoe kun je een stevige tunnel maken? Hoeveel zand hebben we uit de tunnel gehaald? Ontdek de wereld onder de grond en help Haas en Mol!

Dit prachtige vakoverstijgende project stimuleert de creativiteit en het probleemoplossend vermogen van kinderen. Een project vol ontwerpen, onderzoeken en ontdekken, wetenschap en technologie.

Thijn is na de voorjaarsvakantie bij ons in de groep gekomen. Welkom Thijn! Veel plezier op De Skulpe.

februari 2022 - Periode winter – voorjaar

Na de kerstvakantie hebben wij een week gewerkt aan het thema “Nieuwjaar”. We zijn begonnen met een toost op het nieuwe jaar met slagroomsoesjes en chocomelk/fristi. Het prentenboek dat deze week centraal stond was ‘Kikker en het nieuwjaar’. De kleuters hebben een Hylper liedje geleerd ‘in goo niijier’ en een prachtig opzegversje ‘er kroop een wens’. De eerste weken na de kerst zijn de zilveren weken, waarin de groepsvorming centraal staat. We hebben samen leuke groepsspelletjes gedaan.


De tweede week zijn we gestart met het thema ‘Noord- en Zuidpool’. Het thema loopt door tot en met de voorjaarsvakantie. De klas is veranderd en ademt winterse sferen uit. De huishoek is een ijsvlakte met een iglo, kampvuur, een wak met vissen en een hengel, pooldieren, winterkleren, een slee. De water-/zandbak is een poolgebied met (nep)sneeuw, ijsschotsen, eskimo’s en pooldieren. Er staat een bak met schuimblokjes waarin pooldieren zitten. De kleuters kunnen met een hengel met magneetje deze dieren eruit vissen. Een doe doos met allemaal verschillende opdrachtjes waarbij de motoriek (met elastiekjes, pipet, pincet) en visuele oefeningen (goed kijken) aan bod komen. Er worden proefjes gedaan met echte ijsblokjes (kleuren mengen, smelten, ijsblokjes en olie).

De kleuters mochten een of meer vragen bedenken over wat ze graag willen leren betreffende de Noord- en Zuidpool. Prachtig om te horen waar ze nieuwsgierig naar zijn. Gaandeweg het thema hopen we op alle vragen een antwoord te vinden.


De taal- en rekendoelen worden gepland aan de hand van de doelen uit de leerlijn. We gaan luisteren en kijken naar prentenboeken (o.a. Lars de kleine ijsbeer, een stipje in de sneeuw), informatieve boeken, liedjes (o.a. ijsbeer, ijsbeer -Lars de ijsbeer), opzegversjes. We zijn aan het rijmen en de kinderen van gr.2 luisteren naar klanken: wat hoor ik vooraan/achteraan, waar hoor je de klank. De kleuters leren en spelen dit thema met de “n” (Noordpool) en de “p” (Pinguïn).


Bij de rekenactiviteiten zijn we bezig met buurgetallen, verkort tellen (sprongen van 2), meer, minder, evenveel, verdelen, erbij-/eraf sommen. We gebruiken hierbij materialen, zodat ze het kunnen zien en ervaren. De materialen sluiten aan bij het thema.

Brend wordt binnenkort 4 jaar. Hij draait alvast een aantal dagen mee. Wij wensen Brend veel plezier op De Skulpe.

uilen1

November - Periode herfst – kerst

Na de herfstvakantie zijn de kleuters gestart met het thema herfst en deze keer leggen we het accent op uilen. We zijn gestart met de vraag: Wat wil jij leren over uilen? Alle kleuters mochten een vraag bedenken en soms kwamen er zelfs wel twee vragen boven borrelen. Wat kunnen de kleuters al mooie vragen bedenken. Gaandeweg het thema hopen we dan de vragen te kunnen beantwoorden.

De taal- en rekenactiviteiten worden gepland aan de hand van de doelen uit de leerlijn. We proberen de activiteiten zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij het thema. Zo zullen de kleuters luisteren en kijken naar prentenboeken die over uilen gaan, we gebruiken informatieve boeken, we leren opzegversjes o.a. de uil met zeven zuurtjes, we zijn aan het rijmen, de kinderen van groep 2 zijn al spelenderwijs bezig met klanken. De “h” is net aan bod geweest. (Spreek uit als huh en zeg alstublieft geen haa) Wij benoemen de klank en niet de letter.

Bij de rekenactiviteiten zijn we bezig met de begrippen rondom ruimtelijke oriëntatie. Op, onder boven, naast, dichtbij, veraf, achter, voor e.d. laten we ervaren door er een spel van te maken. We zijn bezig met de stippen op de dobbelsteen in een keer overzien en voor de kinderen van groep 2 pakken we 2 dobbelstenen en proberen door te tellen om te weten hoeveel de gegooide ogen samen zijn. We spelen met materialen en kijken waar is er meer of minder. Hoeveel meer of minder is het. We laten de kinderen vergelijken met behulp van de één- één relatie.

We proberen ook enkele liedjes aan te laten sluiten bij het thema, zo zingen we nu bijvoorbeeld Hallo meneer de uil…..

De kinderen maken ook de lampion in de sfeer van het thema. Juf Tineke had deze keer een uil voor groep 1 en 2 bedacht.

Vanaf maandag 15 november schakelen we over naar Sint en zijn Pieten. Ook hier zullen we de activiteiten plannen vanuit de doelen en zoveel mogelijk aan laten sluiten bij het thema.
Het ligt in de planning om in ieder geval een groot groepswerk in te plannen. Het doel is ontwerpen en construeren. De kleuters gaan met elkaar de boot van Sinterklaas en zijn Pieten maken.

De kinderen gaan in deze periode ook weer aan de slag met een eigen kind doel. Op vrijdag 3 december gaan de kleuters samen met groep 3 en 4 er een feestelijke ochtend van maken op school.

Maandag 6 december mogen de kleuters 1 cadeautje meenemen naar school om het te laten en zien en er even kort over te vertellen. Hiermee sluiten we Sinterklaas af en stappen we over naar het thema Kerst.
Als jullie na dit gelezen te hebben denken: ik wil wel eens een deel van de ochtend of een hele ochtend meekijken, maak dan gerust een afspraak met 1 van de juffen.
Jullie zijn van harte welkom, mits gezond! En 1 ouder/verzorgers per ochtend.

plaatje energizers 625

Augustus 2021 - thema’s van de zomer tot de herfst

We starten het schooljaar met de Gouden Weken. De eerste drie weken staan in het teken van groepsvorming en veel aandacht hebben voor het maken van afspraken in de klas en op het plein. Zo creëer je een fijne sfeer in de groep.

Het eerste thema waar wij aan werken is: Ik en mijn familie. Hier werken we schoolbreed aan, dus in alle groepen is dit het thema.

De twee weken voor de herfstvakantie wordt het thema: Worden wat je wil. Dit is het thema van de Kinderboekenweek. Een mooi thema waar we alle kanten mee uit kunnen.

Niels is net voor de zomervakantie 4 jaar geworden en zit nu ook bij ons in de groep. Lieke wordt binnenkort 4 jaar en draait alvast enkele ochtenden mee. Wij wensen Niels en Lieke veel (leer)plezier op De Skulpe.