Groep 7/8

school 1974369 1920

Leerkracht: Jeroen Bosma

gr 8

Oktober 2019

Druk, druk, druk.

De Gouden Weken zijn voorbij en groep 7/8 kan meteen vol aan de bak. Nieuwe rekenmethode voor groep 7. Nieuwe Sociaal Emotionele methode voor beide. Net als de nieuwe schrijfmethode. We schrijven nu immers niet meer aan elkaar, maar los. Kinderpostzegels. Kinderboekenweek. Onderzoeken. Presentaties, dansjes, workshops… Het houdt maar niet op.
Maar ja… De leerlingen hebben een doel. En wat heb je voor dat doel nodig? Welke acties onderneem jezelf om dat doel te halen? Ben je gemotiveerd en wil je echt iets bereiken?
Wel gaan we de wereld van de televisie ontdekken met als uiteindelijk doel: het schrijven van een nieuwsitem voor het Jeugdjournaal. Ook de woordenschatwoorden hebben een link naar de wereld van RTL en SBS. De onderstaande woorden komen in dit blok veelvuldig terug. Praat er met de kinderen thuis over. Dat geeft ze een voorsprongetje.

Geld speelt in televisieland een belangrijke rol en dat onderwerp komt terug tijdens rekenen.
Maar weinig kinderen in deze groep 8 krijgen zakgeld. In dit blok leren ze met geld rekenen. Hoeveel moet je betalen na 30% korting? Heb ik genoeg geld in mijn spaarpot als ik voor €249, 95 de nieuwe Playstation wil kopen? Hoeveel weken moet ik sparen voor om een Nerfpistool te kopen? Groep 7 is begonnen in de nieuwe rekenmethode. Pfffff… Best even wennen. Dit niveau ligt wel even een stukje hoger. Hoe vermenigvuldig je breuken met elkaar. En welk truukje pas je toe bij het delen door een breuk? Één ding hebben groep 7 en 8 wel gemeen: Er mag thuis wel eens wat geoefend worden met de tafels!
Trefwoord gaat over ‘Wat is de beste plek?’ En wat heb je er voor over? Dit kan voor elk persoon anders zijn. En het gaat over ‘Volhouden’. Mensen die volhouden worden gewaardeerd. Het is een bewijs van karakter. Zeker als het lastig wordt. De maatschappij vraagt steeds meer van kinderen. Dus doorzetters met eigen initiatief hebben een streepje voor.

TopOndernemers.

De eerste lessen stonden in het teken van Hylpen. Nu zitten de kinderen in het thema: ‘Sport en Ontspanning’. En dat sluit mooi aan met het Trimbosonderzoek dat in onze klas wordt gehouden naar gezond gedrag op de basisschool. Tijdens de eerste lessen TopOndernemers zag je dat veel kinderen meteen zonder plan aan de slag gingen/wilden. Maar je zult toch eerst een plan moeten hebben. Voorkennis ophalen. Leervragen maken. Taken verdelen. Informatie opzoeken. Informatie verwerken. Hoe presenteer je? Lukte het om je aan je eigen planning te houden? Evalueren. Deze efficiëntieperikelen zijn ook terug te vinden tijdens andere lessen op school. En is zeker voor veel bovenbouwers een leerpunt. Al was het alleen al omdat je volgend jaar veel, vaak en precies moet plannen op het Voortgezet Onderwijs.

Met spelling zitten we nog steeds in de herhaling. Er zullen in groep 7 en 8 ook niet heel veel nieuwe afspraken bijkomen. Alleen de woorden worden wat lastiger. Momenteel zijn we bezig met de luchtwoorden, zoals chorizo en specht. Straks komt het langermaakwoord: lopend. Dit is met een d, want als je het langer maakt hoor je: lopende en niet lopente.
Ook deze kunt u thuis oefenen. Bijvoorbeeld op uw thuisversie van Ambrasoft.

We zitten ook nog eens volop in de Kinderboekenweek. Met als thema: ‘Reis Mee’. Met welke voertuigen kun je reizen? En waarom doen we aan ruimtereizen? Wat is een encyclopedie? Groep 7/8 gaat ook nog eens naar Koudum voor een hele dag workshops over dit thema.
Over reizen gesproken… Waar zou de reis tijdens ons schoolkamp naar toe gaan?

 

September 2019

Ook in de nieuwe groep 7/8 is de kop eraf. Een nieuwe meester. Nieuwe methodes. En een nieuwe locatie. Het is eerst even wennen.
Week 1 stond in het teken van de Gouden Weken. Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang. Het accent ligt op groepsvormende activiteiten en oudercontact. De dynamische driehoek tussen leerkracht, kind en ouder staat centraal in onze aanpak en coöperatieve leervormen spelen hierbij een belangrijke rol.
De gouden weken worden ingezet om het goud dat leerkrachten in handen hebben, de leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang.

Vanaf week twee is er al veel meer aandacht voor de methodes. Maar er blijft genoeg tijd over voor groepsvormende activiteiten, zoals de het knutselen aan de Hylper Húskes of de twee Legodagen. Het thema van deze weken is dit jaar Hylpen.
Het thema van onze taalmethode Staal is: China. Wij hebben 26 letters. De Chinezen kennen 40.000 karakters. Hoe ziet een Chinees toetsenbord er dan eigenlijk uit? En Confucius leert ons spreuken als: Geef een mens een vis en hij leeft één dag. Maar leer een mens vissen en hij eet een leven lang.

Bij rekenen maken we kennis met grafieken en diagrammen in groep 8. En groep 7 heeft vooral herhaling van groep 6 stof. Vooral de tafels mogen wel weer eens geoefend worden.
Met Trefwoord hebben we het gehad over ‘Reizen’ en nu is ‘Beloven’ het onderwerp. In de bijbel beloofde God Abraham het Beloofde land. En meer recent ook het verhaal van Abdelhak Nouri; een belofte.

Meester Jeroen