Groep 3/4

1hand 644145 1287

Leerkracht: Peter Flapper

100 602156 main or 2.jpg

Februari 2020
Veilig leren lezen groep 3
We leren in kern 7: verschillende woordtypen. We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’. De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn:
• eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;
• woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;
• woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;
• woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen;
• woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring;
• woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.

Spelling groep 4
Thema 6:
• Eén woord met twee categorieën.
• Au-plaat.
• Eén woord met klankgroep en andere categorie.
• Klankgroepenwoord met lange klank op het eind.
• Lidwoord.
• Zelfstandignaamwoord.

De komende vier weken werken we tijdens taal aan woorden die met Lekker te maken hebben. In de themafilm is Max jarig en heeft hij iets lekkers gevraagd. In dit thema kijken de kinderen ook naar allerlei lekkere dingen. Ze leren woorden die over lekker gaan, kijken naar lekkere woorden en woorden die over andere gevoelens gaan, maken een inpaklijst voor een lekkere vakantie, en schrijven en publiceren een lekker recept.
Wilt u met uw kind deze woordenlijst doorlezen? Valt op dat een bepaald woord niet goed blijft hangen, wilt u dat woord of die woorden vaker met uw kind bespreken? We willen zo proberen de woordenschat van de kinderen een oppepper te geven. Alvast bedankt voor uw hulp.

Rekenen groep 3
De rekendoelen van periode 6 zijn:
• Het kind kent de volgorde van de getalsymbolen t/m 100.
• Het kind herkent 5-sommen (optellen) en weet het antwoord zonder te tellen.
• Het kind kan rekenen met verwisselen en begrijpt waarom dit mag.
• Het kind kan 10 en eenheden samenvoegen en in een splitsschema en in sommentaal.
• Het kind kan een plattegrond bij een getekend blokkenbouwsel zoeken en hoogtegetallen noteren.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 6 zijn:
• Het kind kan optellen t/m 100 met de basisstrategie rijgen en herkent de “makkelijke” optelsommen waarbij de eenheden niet over het tiental gaan.
• Het kind kent de strategie 1 x meer en 1 x minder.
• Het kind kent de strategie : halveren en herhaalt de strategieën: 1 x meer en 1 x minder.
• Het kind kan bij een getekend blokkenbouwsel de juiste gedraaide plattegrond vinden.

Top Ondernemers
We gaan de komende periode bezig met het onderwerp: " De wereld om ons heen". In deze periode zullen we ook een k’nex project gaan doen. Nabouwen van de kaarten uit de map. Dit om het technisch inzicht te vergroten. Ook zullen we delen van de methode Blink uitproberen om te kijken of dit een geschikte methode voor ons is.

Voorlezen: Pech Onderweg van Jozua Douglas en Tosca Menten
Pech onderweg is een verhalenbundel vol humor van schrijversduo De Gouden Grijns: Kinderjurywinnaars Jozua Douglas en Tosca Menten. Het boek staat vol verhalen over een tijdmachine die onbedoeld reist naar de dinosaurustijd, een duikbootje die ten prooi valt aan een woest wezen en een spookkarretje die per ongeluk de verkeerde afslag neemt in een spookhuis. De verhalen worden afgewisseld met grappige rijmpjes, limericks, reistips en nieuwe spreuken en wijsheden.

cover keepvogel en kijkvogel

Januari 2020
Veilig leren lezen groep 3
We leren in kern 6:
• De letters: g, au, ui, f en ei.
• De woorden: nog, saus, muis, dief en geit.
• We kunnen woorden in één keer te lezen.
• We kunnen vlot te lezen, zonder te spellen.
• We kunnen navertellen wat we gelezen hebben.

Spelling groep 4
Thema 5:
• Klankgroepenwoord.
• Ei-plaat.
• Achtervoegsel.
• Langermaakwoord van het eind b-rijtje.
• Hoofdletters.

Woordenschat groep 4 De komende vier weken werken we tijdens taal aan woorden die met Lekker te maken hebben. In de themafilm is Max jarig en heeft hij iets lekkers gevraagd. In dit thema kijken de kinderen ook naar allerlei lekkere dingen. Ze leren woorden die over lekker gaan, kijken naar lekkere woorden en woorden die over andere gevoelens gaan, maken een inpaklijst voor een lekkere vakantie, en schrijven en publiceren een lekker recept.
Wilt u met uw kind deze woordenlijst doorlezen? Valt op dat een bepaald woord niet goed blijft hangen, wilt u dat woord of die woorden vaker met uw kind bespreken? We willen zo proberen de woordenschat van de kinderen een oppepper te geven. Alvast bedankt voor uw hulp.

Rekenen groep 3
De rekendoelen van periode 5 zijn:
• Het kind kent de volgorde van de getalsymbolen t/m 50.
• Het kind kan hoeveelheden t/m 20 opzetten en aflezen op het rekenrek.
• Het kind kan getallen tussen 10 en 20 splitsen in 10 en eenheden.
• Het kind kan de wijzers van de klok een uur verzetten, vanaf een heel en een half uur.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 5 zijn:
• Het kind kan met eenheden t/m 100 optellen zonder tientaloverschrijding in 1 stap, met tientaloverschrijding in 2 stappen via het tiental.
• Het kind kan met eenheden t/m 100 aftrekken zonder tientaloverschrijding in 1 stap, met tientaloverschrijding in 2 stappen via het tiental.
• Het kind leert wat vermenigvuldigen is (afsluiting).
• Het kind kan van een digitale klok met een 12-uurssysteem de tijd aflezen, bij hele uren, halve uren en kwartieren.

Top Ondernemers
We gaan de komende periode bezig met het onderwerp: " De wereld om ons heen". In deze periode zullen we ook een k’nex project gaan doen. Nabouwen van de kaarten uit de map. Dit om het technisch inzicht te vergroten.

Voorlezen: Keepvogel en kijkvogel in het spoor van Mondriaan van Wouter van Reek
Op zoek naar de toekomst. Dat is de kern van het verhaal van Piet Mondriaan én van het nieuwe kinderkunstboek Keepvogel en Kijkvogel. In het spoor van Mondriaan van Wouter van Reek. Volgens Keepvogel hoef je de toekomst helemaal niet te zoeken, die komt vanzelf. Maar Kijkvogel vertrekt op ontdekkingstocht en Keepvogel denkt dan alleen nog maar aan de dingen die hij mist als hij thuisblijft. Dus reist hij Kijkvogel achterna, naar een stad doordrenkt van moderniteit; de straten, metrolijnen, gebouwen, alles ademt de composities van Mondriaan; één van de grootste vernieuwers aller tijden.

memphis belle voorleesboek hennie de heks reuze reuzenfeest 219531

December 2019

Veilig leren lezen groep 3
We leren in kern 5:
• De letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu.
• Veel herhaling van de: eu, ie en ou.
• We maken nieuwe woorden.
• We maken regelmatig dictees.
• We schrijven korte briefjes en opdrachten.

Spelling groep 4
Thema 4.
• Klankgroepenwoord.
• Verkleinwoord.
• Woord van het uw-rijtje.
• Luchtwoord van het versje.
Woordsoorten:
• Werkwoorden.

Woordenschat groep 4
De komende vier weken werken we tijdens taal aan woorden die met Nodig.
In dit thema bedenken de kinderen dingen die ze nodig hebben. In de themafilm speelt Tessa met andere kinderen het spel ‘Ik ga op reis en heb nodig…’. Ze leren woorden die gaan over nodig, ontdekken hoe je in taal kunt overdrijven, beschrijven voorwerpen die je nodig kunt hebben en schrijven een oproep over iets wat ze nodig hebben. Hiervoor geven we een woordenlijst mee naar huis. Wilt u met uw kind deze lijst doorlezen? Valt op dat een bepaald woord niet goed blijft hangen, wilt u dat woord of die woorden vaker met uw kind bespreken? We willen zo proberen de woordenschat van de kinderen een oppepper te geven. Alvast bedankt voor uw hulp.

Rekenen groep 3
De rekendoelen van periode 4 zijn:
• Het kind kan hoeveelheden t/m 10 opzetten en aflezen op het rekenrek.
• Het kind herkent +1, +2, -1 en -2 sommen en dubbelsommen (optellen) en weet het antwoord zonder te tellen.
• Het kind kan de splitsing van 10 maken zonder te tellen en kan aanvullen t/m 10 net behulp van de splitsing van 10.
• Het kind kan bedragen t/m 10 euro herkennen en samenstellen met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 euro.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 4 zijn:
• Het kind kan optellen en aftrekken met tientallen vanaf een willekeurig getal op de getallenlijn t/m 100.
• Het kind leert wat vermenigvuldigen is. (start)
• Het kind leert wat vermenigvuldigen is. (vervolg)
• Het kind kan bedragen t/m 100 euro herkennen en samenstellen met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5, 10, 20 en 50 euro.

Top Ondernemers
We gaan de komende periode bezig met de onderwerpen: " Sinterklaas en kerst".

Voorlezen: Hennie de Heks – Reueze Reuzenfeest – Laura Owen
Hennie, Helmer, iedereen is uitgenodigd voor een feest... alleen forse Freddie niet. Hennie zou geen Hennie meer heten als ze dat niet weet te heksenfiksen! Wat denk je, wordt het een reuze reuzenfeest?

9200000107384481

November 2019

Veilig leren lezen groep 3
We leren in kern 4:
• De letters: w, o, a, u, j.
• Woorden: wip, zon, zak, bus en jas.
• We proberen nog meer “zingend te lezen” i.p.v. “hakkend lezen.”
• We maken korte zinnen dictees.

Spelling groep 4
Thema 3. De volgende categorieën komen aan de orde:
• Eeuw-ieuw-woord.
• Langermaakwoord.
• Voorvoegsel.

Woordsoorten:
• Samenstellingen.

 

Woordenschat groep 4
De komende vier weken werken we tijdens taal aan woorden die met klein (kleine dieren en dingen) te maken hebben. Hiervoor geven we een woordenlijst mee naar huis. Wilt u met uw kind deze lijst doorlezen? Valt op dat een bepaald woord niet goed blijft hangen, wilt u dat woord of die woorden vaker met uw kind bespreken? We willen zo proberen de woordenschat van de kinderen een oppepper te geven. Alvast bedankt voor uw hulp.

Rekenen groep 3
De rekendoelen van periode 3 zijn:
• Het kind kent de volgorde van de getalsymbolen t/m 30.
• Het kind kan eenvoudige optel- en aftrekcontexten t/m 10 koppelen aan het plus- en minteken.
• Het kind kent de splitsingen van 8 en 9.
• Het kind kan kloktijden bepalen, bij halve uren.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 3 zijn:
• Het kind kan optellen en aftrekken t/m 100 met een tiental (vanaf een willekeurig getal) op de getallenlijn.
• Het kind kan optel- en aftreksommen t/m 20 uitrekenen met de basisstrategie: rekenen via de 10.
• Het kind kan aanvullen t/m een tiental en aftrekken vanaf een tiental.
• Het kind kan op een klok kwartieren aflezen en de wijzers plaatsen.

Top Ondernemers
We gaan de komende periode bezig met het onderwerp: "Wat een verschil" we gaan kijken naar verschillende woonsituaties van kinderen, we leren over de auto, we gaan bomen en bladeren in de herfst bekijken e.d.

Voorlezen: Dolfje ontvoerd! – Paul van Loon
Wanneer Dolfje en Noura lekker buiten zitten te kletsen, komt er ineens een auto aangereden waar mannen in donkere pakken uitstappen. Ze tillen Dolfje zomaar op en nemen hem mee. Gelukkig weet Noura zijn familie te waarschuwen en weet opa weerwolf al snel uit te vinden wie de ontvoerders zijn. Kunnen zij Dolfje op tijd redden voordat zijn ontvoerders hem kunnen ontweerwolven? Een spannend verhaal waarin de rol van familie centraal staat. Wat is familie en is het erg om anders te zijn? Over dieperliggende liefde versus de corruptie van geld.

bibalo2

Oktober 2019
Veilig leren lezen groep 3
We leren in kern 2:
• De letters: n, t, ee, b en oo.
• Woorden: maan, pet, meet, been en boot.
• We proberen “zingend te lezen” i.p.v. “hakkend lezen.”
• We maken al korte dictees.

Spelling groep 4
De spellingsregels voor periode 2 zijn:
• Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
• Eer-oor-eur-woord. Eer-woord. Ik schrijf ee.
Oor-woord. Ik schrijf oo.
Eur-woord. Ik schrijf eu.
Eel-woord. Ik schrijf ee.
• Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor /j/ maar ik schrijf de i.

 

Rekenen groep 3
De rekendoelen van periode 2 zijn:
• Het kind kan bij een verhaal of afbeelding de splitsing van 4, 5 en 6 bedenken en het splitsschema invullen.
• Het kind beheerst de splitsingen van 4, 5 en 6.
• Het kind beheerst de splitsingen van 6 en 7.
• Het kind kan het aantal blokjes in een afbeelding van een eenvoudig bouwsel tellen.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 2 zijn:
• Het kind kan verder- en terugtellen t/m 100 met sprongen van 10 op de lege getallenlijn.
• Het kind kan schattend getallen plaatsen en aflezen op de bijna lege getallenlijn t/m 100.
• Het kind kan aftreksommen t/m 20 uitrekenen op het rekenrek, met de basisstrategie: rekenen via de 10.
• Het kind kan het voor- en zijaanzicht bij een getekend blokkenbouwsel vinden.

Voorlezen: Botel Bibalo: Een spannende ontsnapping – Vivian den Hollander
Bart en Bibi wonen met hun vader op een oud schip. Hij is daar een botel begonnen: Botel Bibalo. Op een dag komt er een superberoemde zanger bij hen logeren. Hij wil een tijdje onderduiken op het schip, omdat hij dringend rust nodig heeft. Echt niemand mag dit weten. Bart en Bibi doen dus hun uiterste best om hem verborgen te houden, maar dat valt niet mee. Als blijkt dat de brutale roddelfotograaf Jaap Mug op de loer ligt, neemt de stress toe. Ze verzinnen een plan om de zanger van boord te smokkelen. En dat loopt niet helemaal zoals verwacht..

Kinderboekenweek
We gaan de komende weken ook bezig met de kinderboekenweek.

Top Ondernemers
We werken de komende periode aan het thema: "Herfst”. De diertjes en het veranderende weer staan hierin centraal.

2a9501ab 7e7d 4e95 beed f64f27037b8e rekenen pluspunt 4 700x500

September 2019

Veilig leren lezen groep 3
We leren:
• Kennismaken met Kim, Sim en opa die op het Puddingplein wonen.
• De letters: i, k, m, s.
• Woorden met de letters: i, k,m, s.
• Het verschil tussen leesletters en schrijfletters.
• Nieuwe woorden.
• Werken met het klikklakboekje.
• Werken met de magnetische letterdoos.
• Het samen lezen van een verhaaltje.
• Samen over een verhaal te praten.
• De regels die bij een gesprek horen.
• Afspraken die horen bij zelfstandig werken.
• Plannen.
• Samenwerken met een schoudermaatje.
• Toepassen van het stappenplan spelling.
• Het verschil tussen klinkers en medeklinkers.
• Werken met de software.

Spelling groep 4
De spellingsregels voor periode 1 zijn:
• Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
• Zingwoord. Net als bij ding-dong.
• Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt.
• Ei-plaat. Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
• Au-plaat. Staat op de au-plaat, dus atje-au.

Rekenen groep 3
De rekendoelen van periode 1 zijn:
• Het kind kent de telrij t/m 20 en herkent de getallen t/m 10.
• Het kind kan ongestructureerde hoeveelheden t/m 12 vergelijken.
• Het kind kan hoeveelheden verkort tellen door gebruik te maken van structuren.
• Het kind kan gebeurtenissen ordenen ten aanzien van de verstreken tijd.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 1 zijn:
• Het kind kan getallen plaatsen en aflezen op de gestructureerde getallenlijn t/m 100.
• Het kind kan bij een splitsing 2 optelsommen en 2 aftreksommen bedenken.
• Het kind automatiseert optellen en aftrekken t/m 10 en kan rekenen tussen 10 en 20.
• Het kind kan de wijzers van een klok verzetten en kan de tijdsduur bepalen.

Voorlezen: Dolfje Weerwolfje - Weerwolf Nachtbaan
Dolfje en Noura gaan op schoolreisje naar de Efteling. Terug bij school blijkt Noura weg.
Hoe kan dat? Dolfje wil meteen terug naar de Efteling. Samen met opa weerwolf, Leo en Timmie.
Hij moet Noura vinden! In de Efteling komen bij volle maan vreemde wezens tot leven. Bovendien is er een gevaarlijke samenzwering… Wat betekent de Nacht van de Macht van Acht? En wat willen al die heksen?

Top Ondernemers
We werken de komende periode aan het thema: "Hindeloopen/Hylpen" dit ter voorbereiding op de viering van 100 jaar museum Hindeloopen.