Groep 3/4

1hand 644145 1291

Leerkracht: Peter Flapper

550x744

September 2020
Veilig leren lezen groep 3
We leren in kern 1:
• De letters: p, aa, r, e, v. Met de letters van de vorige kern (i, k, m, s) kunnen ze nu al zinnen en korte teksten lezen.
• Woorden: kip, aap, raak, rem, vis.
• We proberen “zingend te lezen” i.p.v. “hakkend lezen.”
• We maken al korte dictees.

Spelling groep 4
De spellingsregels voor periode 2 zijn:
• Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
• Eer-oor-eur-woord. Eer-woord. Ik schrijf ee.
Oor-woord. Ik schrijf oo.
Eur-woord. Ik schrijf eu.
Eel-woord. Ik schrijf ee.
• Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor /j/ maar ik schrijf de i.

Rekenen groep 3
De rekendoelen van periode 2 zijn:
• Het kind kan bij een verhaal of afbeelding de splitsing van 4, 5 en 6 bedenken en het splitsschema invullen.
• Het kind beheerst de splitsingen van 4, 5 en 6.
• Het kind beheerst de splitsingen van 6 en 7.
• Het kind kan het aantal blokjes in een afbeelding van een eenvoudig bouwsel tellen.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 2 zijn:
• Het kind kan verder- en terugtellen t/m 100 met sprongen van 10 op de lege getallenlijn.
• Het kind kan schattend getallen plaatsen en aflezen op de bijna lege getallenlijn t/m 100.
• Het kind kan aftreksommen t/m 20 uitrekenen op het rekenrek, met de basisstrategie: rekenen via de 10.
• Het kind kan het voor- en zijaanzicht bij een getekend blokkenbouwsel vinden.

Voorlezen: Botel Bibalo: Een spannende ontsnapping – Vivian den Hollander
Bart en Bibi wonen met hun vader op een oud schip. Hij is daar een botel begonnen: Botel Bibalo. Op een dag komt er een superberoemde zanger bij hen logeren. Hij wil een tijdje onderduiken op het schip, omdat hij dringend rust nodig heeft. Echt niemand mag dit weten. Bart en Bibi doen dus hun uiterste best om hem verborgen te houden, maar dat valt niet mee. Als blijkt dat de brutale roddelfotograaf Jaap Mug op de loer ligt, neemt de stress toe. Ze verzinnen een plan om de zanger van boord te smokkelen. En dat loopt niet helemaal zoals verwacht..

Kinderboekenweek
We gaan de komende weken bezig met de kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: “Terug in de Tijd” Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid.

Blink - wereldoriëntatie
We werken de komende periode aan het thema: "Ruimte”. We gaan bekijken wat er allemaal in de ruimte valt te beleven.

9789025864842 fcovr3

Augustus 2020

Veilig leren lezen groep 3
We leren:
• Kennismaken met Kim, Sim en opa die op het Puddingplein wonen.
• De letters: i, k, m, s.
• Woorden met de letters: i, k,m, s.
• Het verschil tussen leesletters en schrijfletters.
• Nieuwe woorden.
• Werken met het klikklakboekje.
• Werken met de magnetische letterdoos.
• Het samen lezen van een verhaaltje.
• Samen over een verhaal te praten.
• De regels die bij een gesprek horen.
• Afspraken die horen bij zelfstandig werken.
• Plannen.
• Samenwerken met een schoudermaatje.
• Toepassen van het stappenplan spelling.
• Het verschil tussen klinkers en medeklinkers.
• Werken met de software.

Spelling groep 4
De spellingsregels voor periode 1 zijn:
• Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
• Zingwoord. Net als bij ding-dong.
• Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt.
• Ei-plaat. Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
• Au-plaat. Staat op de au-plaat, dus atje-au.

Rekenen groep 3
De rekendoelen voor periode 1 zijn:
• Het kind kent de telrij t/m 20 en herkent de getallen t/m 10.
• Het kind kan ongestructureerde hoeveelheden t/m 12 vergelijken.
• Het kind kan hoeveelheden verkort tellen door gebruik te maken van structuren.
• Het kind kan gebeurtenissen ordenen ten aanzien van de verstreken tijd.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 1 zijn:
• Het kind kan getallen plaatsen en aflezen op de gestructureerde getallenlijn t/m 100.
• Het kind kan bij een splitsing 2 optelsommen en 2 aftreksommen bedenken.
• Het kind automatiseert optellen en aftrekken t/m 10 en kan rekenen tussen 10 en 20.
• Het kind kan de wijzers van een klok verzetten en kan de tijdsduur bepalen.

Voorlezen: Dolfje Weerwolfje - Paul van Loon
Als Dolfje wakker wordt, is het donker. De maan schijnt in zijn kamer. Het is een bijzondere nacht. Zeven, denkt Dolfje. Eindelijk ben ik zeven jaar. Dan schrikt hij zich rot. Hij ziet opeens overal haar. Zijn handen en voeten zijn poten geworden. En hij heeft een staart. Dan komt Timmy binnen. "Ik wil dit niet," gromt Dolfje. "Misschien gaat het vanzelf over," zegt Timmy. "Ja jij hebt makkelijk praten," gromt Dolfje. "En als het niet overgaat? Wat dan?"

Gouden Weken project - Keith Haring

We hebben werk van Keith Haring bekeken, via het digibord. Daarna zijn we zelf aan het tekenen, krijten en verven geweest. De resultaten zijn erg kleurrijk geworden. We weten nu meer over deze bijzondere Amerikaanse kunstenaar. 

Mei 2020

Veilig leren Lezen groep 3
Kern 10 gaat over wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. Met de kinderen bespreken we zaken zoals weersomstandigheden, het landschap en de leefomgeving. Ze leren woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, de heuvel, het kalf, de motregen, schuilen en de stortbui.

De nieuwe woordtypen in kern 10 zijn:
• Woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw;
• Woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;
• Woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: bomen;
• Woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;
• Woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-, -ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;
• Woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe.
De leerlingen die werken met zon-materialen (een hoger leesniveau dan de basislijn), leren de volgende woordtypen lezen:
• Woorden van drie lettergrepen die eindigen op -eren, -elen of -enen, zoals: gisteren, hagelen en openen;, zoals spannend;
• Woorden van drie lettergrepen die eindigen op -ig, -lijk of -ing, zoals: negentig, vriendelijk en oplossing;
• Woorden van drie lettergrepen met in het midden van het woord -be-, -ge- of -ver-, zoals: weerbericht, ongeluk en treinverkeer;
• Samenstellingen van vier lettergrepen, zoals: boodschappentas;
• Woorden van vier of vijf lettergrepen (zonder specifiek kenmerk), zoals: burgemeester en onderwijzeres;
• Woorden van vier lettergrepen die beginnen met be-, ge-, ver-, on-, of ont-, zoals: weerbericht, ongeluk en treinverkeer.

Spelling groep 3
We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.

Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: dwerg en sterk.

Woorden van twee lettergrepen met met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de kinderen wel lezen, maar deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van groep 3.

Begrijpend lezen groep 3
Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. In deze kern oefenen we onder andere met gatenteksten: korte teksten van vier zinnen waarin in twee zinnen een woord ontbreekt. De kinderen maken de tekst af door het juiste woord te kiezen uit een aantal woorden.

Spelling groep 4
Thema 8:
• Eén woord met meer categorieën.
• Klankgroepenwoord van de a-lijst.
• Ei-plaat.
• Au-plaat.
Leestekens
• Vraagteken.
Rekenen groep 3
De rekendoelen van periode 8 zijn:
• Het kind kan getallen t/m 100 plaatsen en aflezen op de gestructureerde getallenlijn (met steun van een kralenketting).
• Het kind automatiseert sommen t/m 10 (optellen en aftrekken).
• Het kind kan rekenen t/m 20 naar analogie van het rekenen en aanvullen tot 10. De vriendjes van de tien.
• Het kind kan lengtes meten en schatten.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 9 zijn:
• Het kind kan optelsommen t/m 100 uitrekenen met de variastrategie: rijgen met teveel.
• Het kind kan aftreksommen t/m 100 uitrekenen met de variastrategie: rijgen met eveel.
• Het kind heeft de tafels geautomatiseerd en kan de tafelsommen uitrekenen binnen 3 seconden.
• Het kind kan lengtes meten in centimeters nauwkeurig.

afb poster splitshuisjes

April 2020

Ondanks de bijzondere situatie, gaan we op Google Classroom gewoon door met onze lessen. Hieronder vindt u een aantal onderwerpen en doelen waar we de komende periode aan werken. Hebt u vragen? Mail of app. Ook langs deze weg wil ik u allen hartelijk danken voor uw inzet en hulp aan de kinderen. Bijzonder dat het zo kan!

TIP =>BLIJF: lezen!!!!!

Veilig leren lezen groep 3

In kern 9 gaat het over het thema 'Hoe kan dat?' De kinderen leren allerlei zaken over techniek en doen zelf ook proefjes. De nieuwe woordtypen in kern 9 zijn:

 • Samengestelde woorden van twee lettergrepen met letterclusters, zoals hijskraan;
 • Woorden van één lettergreep met een cluster van drie medeklinkers vooraan of achteraan, zoals strik en markt;
 • Woorden van één lettergreep die eindigen op -aai, -ooi of -oei, zoals haai, kooi en roei;
 • Woorden van twee lettergrepen die eindigen op -e, zoals korte;
 • Woorden van twee lettergrepen die eindigen op -en, -er of -el, zoals bloemen, tijger en mantel;
 • Woorden van twee lettergrepen met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals takken;
 • Woorden van twee lettergrepen met het voorvoegsel be-, ge- of ver-: betaal, gezien en vertel.

De leerlingen die werken met zon-materialen (een hoger leesniveau dan de basislijn), leren de volgende woordtypen lezen:

 • Woorden van twee lettergrepen die eindigen op -end, zoals spannend;
 • Woorden van twee lettergrepen die beginnen met me- of te-, waarbij de klemtoon ligt op de tweede lettergreep, zoals mevrouw en terug;
 • Woorden van één of twee lettergrepen die beginnen met th- of wr-, zoals thee en wrijven;
 • Woorden met de letter ‘i’ die wordt uitgesproken als /ie/, zoals piloot;
 • Woorden van drie lettergrepen die eindigen op -etje, zoals bloemetje.

Spelling groep 3

We herhalen de woordtypen die in de vorige kern werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst:

 • Woorden van één lettergreep die beginnen met of eindigen op twee medeklinkers, zoals stal en wesp; 
 • Eenvoudige samenstellingen van twee lettergrepen, zoals zakmes en voetbal;
 • Woorden van één lettergreep die beginnen met sch- ,zoals schaap;
 • Woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals bang;
 • Woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals bank.

Verder oefenen we met het spellen van de woordtypen die de kinderen leren lezen, waaronder ook woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers met een

tussenklank (kleefletter), zoals: half, wilg, melk, helm, tulp, slurf, berg, vork, warm, harp en hoorn. De kinderen leren dat die letters aan elkaar ‘kleven’ en dat ze er geen letter tussen moeten schrijven. Het is dus ‘melk’ (en niet ‘melluk’).

Spelling groep 4

Thema 7:

 • Eén woord met drie categorieën.
 • Woorden met –eren, -enen, -elen.
 • Klankgroepenwoord met twee klankgroepen.
 • Enkelvoud van het zelfstandig naamwoord.
 • Meervoud van het zelfstandig naamwoord.

De komende vier tot zes weken werken we tijdens taal aan woorden die met Slapen te maken hebben. In de themafilm kan een kind niet slapen en leest in het Maf-boekje. Ook in de rest van het thema kijken de kinderen naar allerlei soorten taal die met slapen te maken hebben. Ze leren woorden die over slapen gaan, kijken naar uitdrukkingen over slapen, beschrijven een bijzondere slaapplek, en schrijven en publiceren een pagina voor het Maf-boekje

Rekenen groep 3

De rekendoelen van periode 8 zijn:

 • Het kind kan hoeveelheden t/m 100 opzetten en aflezen op de kralenketting.
 • Het kind herkent de 10-sommen (optellen en aftrekken) en weet het antwoord zonder te tellen.
 • Het kind kan ‘moeilijke’ sommen t/m 10 uitrekenen door gebruik te maken van de 5-structuur.
 • Het kind kan bedragen t/m 20 euro herkennen en samenstellen met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 en 10 euro.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 8 zijn:

 • Het kind kan optelsommen t/m 100 uitrekenen met de basisstrategie rijgen in maximaal 3 sprongen (eerst de tientallen in 1 sprong en dan de eenheden in 2 sprongen).
 • Het kind kan aftreksommen t/m 100 uitrekenen met de basisstrategie rijgen in maximaal 3 sprongen (eerst de tientallen in 1 sprong en dan de eenheden in 2 sprongen).
 • Het kind kan de 7 × en 8 × van alle tafels uitrekenen m.b.v. de omkeerstrategie.
 • Het kind kan bedragen t/m € 2 herkennen en samenstellen met munten van € 1 en 5, 10, 20 en 50 cent).

Top Ondernemers

Op dit moment maakt Aquazoo iedere dag filmpjes over de dieren. Kinderen kunnen via facebook vragen insturen. In het lesoverzicht in Google Classroom geef ik aan welk filmpje er gekeken kan worden.

Voorlezen:

Eigen keuze door de ouders.

De Gorgels

Maart 2020
Veilig leren lezen groep 3
In kern 8 gaat het over het thema 'Wat kan jij?' Daarbinnen staat een logeerpartijtje met een optreden centraal.
De nieuw woordtypen in kern 8 zijn:
• Woorden van één lettergreep die beginnen én eindigen met twee medeklinkers, zoals sterk.
• Woorden van één lettergreep die eindigen op -b of -d, zoals web en goud.
• Woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals bank.
• Woorden van één lettergreep die eindigen op -ch(t), zoals lach en bocht.
• Woorden van één lettergreep die beginnen met een schr-, zoals schrift.
• Verkleinwoorden van twee lettergrepen, zoals muisje, boompje en stoeltje.
• Woorden van één lettergreep die eindigen op -a, -o, of -u, zoals sla, vlo en nu.

Kinderen die werken met zon-materialen (een hoger leesniveau dan de basislijn), leren de volgende woordtypen lezen:
• Woorden van één lettergreep die eindigen op -ig of -lijk, zoals twintig en vrolijk.
• Woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals koning.
• Samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals appelboom.
• Verkleinwoorden van drie lettergrepen, zoals zakdoekje.
• Woorden van drie lettergrepen met een voorvoegsel, zoals onrustig, ontdekking, bezoeken, gevaarlijk en verkouden.

Spelling groep 3
Verder werken we in deze kern toe naar het goed kunnen schrijven van:
• Woorden van één lettergreep die beginnen met of eindigen op twee medeklinkers, zoals stal en wesp;
• Eenvoudige samenstellingen van twee lettergrepen, zoals zakmes en voetbal;
• Woorden van één lettergreep die beginnen met sch- ,zoals schaap;woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals bang.

Spelling groep 4
Thema 7:
• Eén woord met drie categorieën.
• Woorden met –eren, -enen, -elen.
• Klankgroepenwoord met twee klankgroepen.
• Enkelvoud van het zelfstandig naamwoord.
• Meervoud van het zelfstandig naamwoord.

De komende vier weken werken we tijdens taal aan woorden die met Slapen te maken hebben. In de themafilm kan een kind niet slapen en leest in het Maf-boekje. Ook in de rest van het thema kijken de kinderen naar allerlei soorten taal die met slapen te maken hebben. Ze leren woorden die over slapen gaan, kijken naar uitdrukkingen over slapen, beschrijven een bijzondere slaapplek, en schrijven en publiceren een pagina voor het Maf-boekje

Rekenen groep 3
De rekendoelen voor periode 7 zijn:
• Het kind kent de verdwijnsommen en bijna- verdwijnsommen (aftrekken) en weet het antwoord zonder te tellen.
• Het kind herkent 5-sommen (aftrekken) en weet het antwoord zonder te tellen.
• Het kind beheerst de splitsingen t/m 10 en kan aanvullen t/m 10 met behulp van de splitsingen van 10
• Het kind kan rekenen met tijdsduur vanaf hele uren, met halve uren.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 7 zijn:
• Het kind kan aftrekken t/m 100 met de basisstrategie rijgen en herkent de “makkelijke” aftreksommen waarbij de eenheden niet over het tiental gaan.
• Het kind kent de steunsommen van 2 x, 5 x en 10 x van alle tafels.
• Het kind kent de strategie : 1 x meer en 1 x minder.
• Het kind kan een maandkalender aflezen en aan de hand van een mandkalender een datum bepalen.

Top Ondernemers
We gaan de komende periode bezig met het onderwerp: " Vroeger en nu”. We kijken hoe het was toen opa en oma jong waren, maar ook toen papa en mama jong waren. Zijn er verschillen? Ook zijn we in een voorbereidende fase van 75 jaar bevrijding, zo nu en dan wordt aandacht besteed aan de Tweede Wereld Oorlog en de bevrijding daarna.

Voorlezen: De Gorgels en de grote operatie – Jochem Meyjer
Bobba voelt al dagen onrust. Het stormt en er is een grote golf Rilbibberbrutelaartjes op komst. De helft van de kinderen in de naburige stad is ziek geworden. Hij roept alle Buurgorgels naar buiten om ze te waarschuwen. Bobba en Belia verslaan bijna alle Brutelaartjes. Maar dan wordt Melle ziek… Bobba zet een grote operatie in gang van Doorsluisgorgels, Geneesgorgels en Waakgorgels. Want Gorgels doen alles om ervoor te zorgen dat hun Mensenkind weer beter wordt. Joebelabambam!

100 602156 main or 2.jpg

Februari 2020
Veilig leren lezen groep 3
We leren in kern 7: verschillende woordtypen. We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’. De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn:
• eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;
• woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;
• woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;
• woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen;
• woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring;
• woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.

Spelling groep 4
Thema 6:
• Eén woord met twee categorieën.
• Au-plaat.
• Eén woord met klankgroep en andere categorie.
• Klankgroepenwoord met lange klank op het eind.
• Lidwoord.
• Zelfstandignaamwoord.

De komende vier weken werken we tijdens taal aan woorden die met Lekker te maken hebben. In de themafilm is Max jarig en heeft hij iets lekkers gevraagd. In dit thema kijken de kinderen ook naar allerlei lekkere dingen. Ze leren woorden die over lekker gaan, kijken naar lekkere woorden en woorden die over andere gevoelens gaan, maken een inpaklijst voor een lekkere vakantie, en schrijven en publiceren een lekker recept.
Wilt u met uw kind deze woordenlijst doorlezen? Valt op dat een bepaald woord niet goed blijft hangen, wilt u dat woord of die woorden vaker met uw kind bespreken? We willen zo proberen de woordenschat van de kinderen een oppepper te geven. Alvast bedankt voor uw hulp.

Rekenen groep 3
De rekendoelen voor periode 6 zijn:
• Het kind kent de volgorde van de getalsymbolen t/m 100.
• Het kind herkent 5-sommen (optellen) en weet het antwoord zonder te tellen.
• Het kind kan rekenen met verwisselen en begrijpt waarom dit mag.
• Het kind kan 10 en eenheden samenvoegen en in een splitsschema en in sommentaal.
• Het kind kan een plattegrond bij een getekend blokkenbouwsel zoeken en hoogtegetallen noteren.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 6 zijn:
• Het kind kan optellen t/m 100 met de basisstrategie rijgen en herkent de “makkelijke” optelsommen waarbij de eenheden niet over het tiental gaan.
• Het kind kent de strategie 1 x meer en 1 x minder.
• Het kind kent de strategie : halveren en herhaalt de strategieën: 1 x meer en 1 x minder.
• Het kind kan bij een getekend blokkenbouwsel de juiste gedraaide plattegrond vinden.

Top Ondernemers
We gaan de komende periode bezig met het onderwerp: " De wereld om ons heen". In deze periode zullen we ook een k’nex project gaan doen. Nabouwen van de kaarten uit de map. Dit om het technisch inzicht te vergroten. Ook zullen we delen van de methode Blink uitproberen om te kijken of dit een geschikte methode voor ons is.

Voorlezen: Pech Onderweg van Jozua Douglas en Tosca Menten
Pech onderweg is een verhalenbundel vol humor van schrijversduo De Gouden Grijns: Kinderjurywinnaars Jozua Douglas en Tosca Menten. Het boek staat vol verhalen over een tijdmachine die onbedoeld reist naar de dinosaurustijd, een duikbootje die ten prooi valt aan een woest wezen en een spookkarretje die per ongeluk de verkeerde afslag neemt in een spookhuis. De verhalen worden afgewisseld met grappige rijmpjes, limericks, reistips en nieuwe spreuken en wijsheden.

cover keepvogel en kijkvogel

Januari 2020
Veilig leren lezen groep 3
We leren in kern 6:
• De letters: g, au, ui, f en ei.
• De woorden: nog, saus, muis, dief en geit.
• We kunnen woorden in één keer te lezen.
• We kunnen vlot te lezen, zonder te spellen.
• We kunnen navertellen wat we gelezen hebben.

Spelling groep 4
Thema 5:
• Klankgroepenwoord.
• Ei-plaat.
• Achtervoegsel.
• Langermaakwoord van het eind b-rijtje.
• Hoofdletters.

Woordenschat groep 4 De komende vier weken werken we tijdens taal aan woorden die met Lekker te maken hebben. In de themafilm is Max jarig en heeft hij iets lekkers gevraagd. In dit thema kijken de kinderen ook naar allerlei lekkere dingen. Ze leren woorden die over lekker gaan, kijken naar lekkere woorden en woorden die over andere gevoelens gaan, maken een inpaklijst voor een lekkere vakantie, en schrijven en publiceren een lekker recept.
Wilt u met uw kind deze woordenlijst doorlezen? Valt op dat een bepaald woord niet goed blijft hangen, wilt u dat woord of die woorden vaker met uw kind bespreken? We willen zo proberen de woordenschat van de kinderen een oppepper te geven. Alvast bedankt voor uw hulp.

Rekenen groep 3
De rekendoelen voor periode 5 zijn:
• Het kind kent de volgorde van de getalsymbolen t/m 50.
• Het kind kan hoeveelheden t/m 20 opzetten en aflezen op het rekenrek.
• Het kind kan getallen tussen 10 en 20 splitsen in 10 en eenheden.
• Het kind kan de wijzers van de klok een uur verzetten, vanaf een heel en een half uur.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 5 zijn:
• Het kind kan met eenheden t/m 100 optellen zonder tientaloverschrijding in 1 stap, met tientaloverschrijding in 2 stappen via het tiental.
• Het kind kan met eenheden t/m 100 aftrekken zonder tientaloverschrijding in 1 stap, met tientaloverschrijding in 2 stappen via het tiental.
• Het kind leert wat vermenigvuldigen is (afsluiting).
• Het kind kan van een digitale klok met een 12-uurssysteem de tijd aflezen, bij hele uren, halve uren en kwartieren.

Top Ondernemers
We gaan de komende periode bezig met het onderwerp: " De wereld om ons heen". In deze periode zullen we ook een k’nex project gaan doen. Nabouwen van de kaarten uit de map. Dit om het technisch inzicht te vergroten.

Voorlezen: Keepvogel en kijkvogel in het spoor van Mondriaan van Wouter van Reek
Op zoek naar de toekomst. Dat is de kern van het verhaal van Piet Mondriaan én van het nieuwe kinderkunstboek Keepvogel en Kijkvogel. In het spoor van Mondriaan van Wouter van Reek. Volgens Keepvogel hoef je de toekomst helemaal niet te zoeken, die komt vanzelf. Maar Kijkvogel vertrekt op ontdekkingstocht en Keepvogel denkt dan alleen nog maar aan de dingen die hij mist als hij thuisblijft. Dus reist hij Kijkvogel achterna, naar een stad doordrenkt van moderniteit; de straten, metrolijnen, gebouwen, alles ademt de composities van Mondriaan; één van de grootste vernieuwers aller tijden.

memphis belle voorleesboek hennie de heks reuze reuzenfeest 219531

December 2019

Veilig leren lezen groep 3
We leren in kern 5:
• De letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu.
• Veel herhaling van de: eu, ie en ou.
• We maken nieuwe woorden.
• We maken regelmatig dictees.
• We schrijven korte briefjes en opdrachten.

Spelling groep 4
Thema 4.
• Klankgroepenwoord.
• Verkleinwoord.
• Woord van het uw-rijtje.
• Luchtwoord van het versje.
Woordsoorten:
• Werkwoorden.

Woordenschat groep 4
De komende vier weken werken we tijdens taal aan woorden die met Nodig.
In dit thema bedenken de kinderen dingen die ze nodig hebben. In de themafilm speelt Tessa met andere kinderen het spel ‘Ik ga op reis en heb nodig…’. Ze leren woorden die gaan over nodig, ontdekken hoe je in taal kunt overdrijven, beschrijven voorwerpen die je nodig kunt hebben en schrijven een oproep over iets wat ze nodig hebben. Hiervoor geven we een woordenlijst mee naar huis. Wilt u met uw kind deze lijst doorlezen? Valt op dat een bepaald woord niet goed blijft hangen, wilt u dat woord of die woorden vaker met uw kind bespreken? We willen zo proberen de woordenschat van de kinderen een oppepper te geven. Alvast bedankt voor uw hulp.

Rekenen groep 3
De rekendoelen voor periode 4 zijn:
• Het kind kan hoeveelheden t/m 10 opzetten en aflezen op het rekenrek.
• Het kind herkent +1, +2, -1 en -2 sommen en dubbelsommen (optellen) en weet het antwoord zonder te tellen.
• Het kind kan de splitsing van 10 maken zonder te tellen en kan aanvullen t/m 10 net behulp van de splitsing van 10.
• Het kind kan bedragen t/m 10 euro herkennen en samenstellen met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 euro.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 4 zijn:
• Het kind kan optellen en aftrekken met tientallen vanaf een willekeurig getal op de getallenlijn t/m 100.
• Het kind leert wat vermenigvuldigen is. (start)
• Het kind leert wat vermenigvuldigen is. (vervolg)
• Het kind kan bedragen t/m 100 euro herkennen en samenstellen met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5, 10, 20 en 50 euro.

Top Ondernemers
We gaan de komende periode bezig met de onderwerpen: " Sinterklaas en kerst".

Voorlezen: Hennie de Heks – Reueze Reuzenfeest – Laura Owen
Hennie, Helmer, iedereen is uitgenodigd voor een feest... alleen forse Freddie niet. Hennie zou geen Hennie meer heten als ze dat niet weet te heksenfiksen! Wat denk je, wordt het een reuze reuzenfeest?

9200000107384481

November 2019

Veilig leren lezen groep 3
We leren in kern 4:
• De letters: w, o, a, u, j.
• Woorden: wip, zon, zak, bus en jas.
• We proberen nog meer “zingend te lezen” i.p.v. “hakkend lezen.”
• We maken korte zinnen dictees.

Spelling groep 4
Thema 3. De volgende categorieën komen aan de orde:
• Eeuw-ieuw-woord.
• Langermaakwoord.
• Voorvoegsel.

Woordsoorten:
• Samenstellingen.

 

Woordenschat groep 4
De komende vier weken werken we tijdens taal aan woorden die met klein (kleine dieren en dingen) te maken hebben. Hiervoor geven we een woordenlijst mee naar huis. Wilt u met uw kind deze lijst doorlezen? Valt op dat een bepaald woord niet goed blijft hangen, wilt u dat woord of die woorden vaker met uw kind bespreken? We willen zo proberen de woordenschat van de kinderen een oppepper te geven. Alvast bedankt voor uw hulp.

Rekenen groep 3
De rekendoelen voor periode 3 zijn:
• Het kind kent de volgorde van de getalsymbolen t/m 30.
• Het kind kan eenvoudige optel- en aftrekcontexten t/m 10 koppelen aan het plus- en minteken.
• Het kind kent de splitsingen van 8 en 9.
• Het kind kan kloktijden bepalen, bij halve uren.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 3 zijn:
• Het kind kan optellen en aftrekken t/m 100 met een tiental (vanaf een willekeurig getal) op de getallenlijn.
• Het kind kan optel- en aftreksommen t/m 20 uitrekenen met de basisstrategie: rekenen via de 10.
• Het kind kan aanvullen t/m een tiental en aftrekken vanaf een tiental.
• Het kind kan op een klok kwartieren aflezen en de wijzers plaatsen.

Top Ondernemers
We gaan de komende periode bezig met het onderwerp: "Wat een verschil" we gaan kijken naar verschillende woonsituaties van kinderen, we leren over de auto, we gaan bomen en bladeren in de herfst bekijken e.d.

Voorlezen: Dolfje ontvoerd! – Paul van Loon
Wanneer Dolfje en Noura lekker buiten zitten te kletsen, komt er ineens een auto aangereden waar mannen in donkere pakken uitstappen. Ze tillen Dolfje zomaar op en nemen hem mee. Gelukkig weet Noura zijn familie te waarschuwen en weet opa weerwolf al snel uit te vinden wie de ontvoerders zijn. Kunnen zij Dolfje op tijd redden voordat zijn ontvoerders hem kunnen ontweerwolven? Een spannend verhaal waarin de rol van familie centraal staat. Wat is familie en is het erg om anders te zijn? Over dieperliggende liefde versus de corruptie van geld.

bibalo2

Oktober 2019
Veilig leren lezen groep 3
We leren in kern 2:
• De letters: n, t, ee, b en oo.
• Woorden: maan, pet, meet, been en boot.
• We proberen “zingend te lezen” i.p.v. “hakkend lezen.”
• We maken al korte dictees.

Spelling groep 4
De spellingsregels voor periode 2 zijn:
• Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
• Eer-oor-eur-woord. Eer-woord. Ik schrijf ee.
Oor-woord. Ik schrijf oo.
Eur-woord. Ik schrijf eu.
Eel-woord. Ik schrijf ee.
• Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor /j/ maar ik schrijf de i.

 

Rekenen groep 3
De rekendoelen voor periode 2 zijn:
• Het kind kan bij een verhaal of afbeelding de splitsing van 4, 5 en 6 bedenken en het splitsschema invullen.
• Het kind beheerst de splitsingen van 4, 5 en 6.
• Het kind beheerst de splitsingen van 6 en 7.
• Het kind kan het aantal blokjes in een afbeelding van een eenvoudig bouwsel tellen.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 2 zijn:
• Het kind kan verder- en terugtellen t/m 100 met sprongen van 10 op de lege getallenlijn.
• Het kind kan schattend getallen plaatsen en aflezen op de bijna lege getallenlijn t/m 100.
• Het kind kan aftreksommen t/m 20 uitrekenen op het rekenrek, met de basisstrategie: rekenen via de 10.
• Het kind kan het voor- en zijaanzicht bij een getekend blokkenbouwsel vinden.

Voorlezen: Botel Bibalo: Een spannende ontsnapping – Vivian den Hollander
Bart en Bibi wonen met hun vader op een oud schip. Hij is daar een botel begonnen: Botel Bibalo. Op een dag komt er een superberoemde zanger bij hen logeren. Hij wil een tijdje onderduiken op het schip, omdat hij dringend rust nodig heeft. Echt niemand mag dit weten. Bart en Bibi doen dus hun uiterste best om hem verborgen te houden, maar dat valt niet mee. Als blijkt dat de brutale roddelfotograaf Jaap Mug op de loer ligt, neemt de stress toe. Ze verzinnen een plan om de zanger van boord te smokkelen. En dat loopt niet helemaal zoals verwacht..

Kinderboekenweek
We gaan de komende weken ook bezig met de kinderboekenweek.

Top Ondernemers
We werken de komende periode aan het thema: "Herfst”. De diertjes en het veranderende weer staan hierin centraal.

2a9501ab 7e7d 4e95 beed f64f27037b8e rekenen pluspunt 4 700x500

September 2019

Veilig leren lezen groep 3
We leren:
• Kennismaken met Kim, Sim en opa die op het Puddingplein wonen.
• De letters: i, k, m, s.
• Woorden met de letters: i, k,m, s.
• Het verschil tussen leesletters en schrijfletters.
• Nieuwe woorden.
• Werken met het klikklakboekje.
• Werken met de magnetische letterdoos.
• Het samen lezen van een verhaaltje.
• Samen over een verhaal te praten.
• De regels die bij een gesprek horen.
• Afspraken die horen bij zelfstandig werken.
• Plannen.
• Samenwerken met een schoudermaatje.
• Toepassen van het stappenplan spelling.
• Het verschil tussen klinkers en medeklinkers.
• Werken met de software.

Spelling groep 4
De spellingsregels voor periode 1 zijn:
• Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
• Zingwoord. Net als bij ding-dong.
• Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt.
• Ei-plaat. Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
• Au-plaat. Staat op de au-plaat, dus atje-au.

Rekenen groep 3
De rekendoelen voor periode 1 zijn:
• Het kind kent de telrij t/m 20 en herkent de getallen t/m 10.
• Het kind kan ongestructureerde hoeveelheden t/m 12 vergelijken.
• Het kind kan hoeveelheden verkort tellen door gebruik te maken van structuren.
• Het kind kan gebeurtenissen ordenen ten aanzien van de verstreken tijd.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 1 zijn:
• Het kind kan getallen plaatsen en aflezen op de gestructureerde getallenlijn t/m 100.
• Het kind kan bij een splitsing 2 optelsommen en 2 aftreksommen bedenken.
• Het kind automatiseert optellen en aftrekken t/m 10 en kan rekenen tussen 10 en 20.
• Het kind kan de wijzers van een klok verzetten en kan de tijdsduur bepalen.

Voorlezen: Dolfje Weerwolfje - Weerwolf Nachtbaan
Dolfje en Noura gaan op schoolreisje naar de Efteling. Terug bij school blijkt Noura weg.
Hoe kan dat? Dolfje wil meteen terug naar de Efteling. Samen met opa weerwolf, Leo en Timmie.
Hij moet Noura vinden! In de Efteling komen bij volle maan vreemde wezens tot leven. Bovendien is er een gevaarlijke samenzwering… Wat betekent de Nacht van de Macht van Acht? En wat willen al die heksen?

Top Ondernemers
We werken de komende periode aan het thema: "Hindeloopen/Hylpen" dit ter voorbereiding op de viering van 100 jaar museum Hindeloopen.