Groep 3/4

1hand 644145 1283

Leerkracht: Peter Flapper

bibalo2

Oktober 2019
Veilig leren lezen groep 3
We leren in kern 2:
• De letters: n, t, ee, b en oo.
• Woorden: maan, pet, meet, been en boot.
• We proberen “zingend te lezen” i.p.v. “hakkend lezen.”
• We maken al korte dictees.

Spelling groep 4
De spellingsregels voor periode 2 zijn:
• Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
• Eer-oor-eur-woord. Eer-woord. Ik schrijf ee.
Oor-woord. Ik schrijf oo.
Eur-woord. Ik schrijf eu.
Eel-woord. Ik schrijf ee.
• Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor /j/ maar ik schrijf de i.

 

Rekenen groep 3
De rekendoelen van periode 3 zijn:
• Het kind kent de volgorde van de getalsymbolen t/m 30.
• Het kind kan eenvoudige optel- en aftrekcontexten t/m 10 koppelen aan het plus- en minteken.
• Het kind kent de splitsingen van 8 en 9.
• Het kind kan kloktijden bepalen, bij halve uren.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 3 zijn:
• Het kind kan optellen en aftrekken t/m 100 met een tiental (vanaf een willekeurig getal) op de getallenlijn.
• Het kind kan optel- en aftreksommen t/m 20 uitrekenen met de basisstrategie: rekenen via de 10.
• Het kind kan aanvullen t/m een tiental en aftrekken vanaf een tiental.
• Het kind kan op een klok kwartieren aflezen en de wijzers plaatsen.

Voorlezen: Botel Bibalo: Een spannende ontsnapping – Vivian den Hollander
Bart en Bibi wonen met hun vader op een oud schip. Hij is daar een botel begonnen: Botel Bibalo. Op een dag komt er een superberoemde zanger bij hen logeren. Hij wil een tijdje onderduiken op het schip, omdat hij dringend rust nodig heeft. Echt niemand mag dit weten. Bart en Bibi doen dus hun uiterste best om hem verborgen te houden, maar dat valt niet mee. Als blijkt dat de brutale roddelfotograaf Jaap Mug op de loer ligt, neemt de stress toe. Ze verzinnen een plan om de zanger van boord te smokkelen. En dat loopt niet helemaal zoals verwacht..

Kinderboekenweek
We gaan de komende weken ook bezig met de kinderboekenweek.

Top Ondernemers
We werken de komende periode aan het thema: "Herfst”. De diertjes en het veranderende weer staan hierin centraal.

2a9501ab 7e7d 4e95 beed f64f27037b8e rekenen pluspunt 4 700x500

September 2019

Veilig leren lezen groep 3
We leren:
• Kennismaken met Kim, Sim en opa die op het Puddingplein wonen.
• De letters: i, k, m, s.
• Woorden met de letters: i, k,m, s.
• Het verschil tussen leesletters en schrijfletters.
• Nieuwe woorden.
• Werken met het klikklakboekje.
• Werken met de magnetische letterdoos.
• Het samen lezen van een verhaaltje.
• Samen over een verhaal te praten.
• De regels die bij een gesprek horen.
• Afspraken die horen bij zelfstandig werken.
• Plannen.
• Samenwerken met een schoudermaatje.
• Toepassen van het stappenplan spelling.
• Het verschil tussen klinkers en medeklinkers.
• Werken met de software.

Spelling groep 4
De spellingsregels voor periode 1 zijn:
• Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
• Zingwoord. Net als bij ding-dong.
• Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt.
• Ei-plaat. Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
• Au-plaat. Staat op de au-plaat, dus atje-au.

Rekenen groep 3
De rekendoelen van periode 1 zijn:
• Het kind kent de telrij t/m 20 en herkent de getallen t/m 10.
• Het kind kan ongestructureerde hoeveelheden t/m 12 vergelijken.
• Het kind kan hoeveelheden verkort tellen door gebruik te maken van structuren.
• Het kind kan gebeurtenissen ordenen ten aanzien van de verstreken tijd.

Rekenen groep 4
De rekendoelen voor periode 1 zijn:
• Het kind kan getallen plaatsen en aflezen op de gestructureerde getallenlijn t/m 100.
• Het kind kan bij een splitsing 2 optelsommen en 2 aftreksommen bedenken.
• Het kind automatiseert optellen en aftrekken t/m 10 en kan rekenen tussen 10 en 20.
• Het kind kan de wijzers van een klok verzetten en kan de tijdsduur bepalen.

Voorlezen: Dolfje Weerwolfje - Weerwolf Nachtbaan
Dolfje en Noura gaan op schoolreisje naar de Efteling. Terug bij school blijkt Noura weg.
Hoe kan dat? Dolfje wil meteen terug naar de Efteling. Samen met opa weerwolf, Leo en Timmie.
Hij moet Noura vinden! In de Efteling komen bij volle maan vreemde wezens tot leven. Bovendien is er een gevaarlijke samenzwering… Wat betekent de Nacht van de Macht van Acht? En wat willen al die heksen?

Top Ondernemers
We werken de komende periode aan het thema: "Hindeloopen/Hylpen" dit ter voorbereiding op de viering van 100 jaar museum Hindeloopen.