Groep 1/2

games 2801332 1280

Leerkrachten: Anke Kloosterman en Tineke Blom

dinos

Maart 2020 - Dinosaurussen

Afgelopen week zijn we gestart met het thema dinosaurussen. Kinderen vinden dino’s erg interessant. Enorme dieren die ooit echt hebben bestaan.
Tijdens deze periode wordt er ook gewerkt aan een aantal taal- en rekendoelen.

Er worden prentenboeken voorgelezen. Er wordt voorgelezen uit een informatief boek Wille Wete dino’s. Er staat een boekenbak met diverse boeken over dino’s. De kleuters gaan in de bouwhoek een dino wereld bouwen. Maken van lego, knex dino’s. Ze maken een dino hoed, een dino knutselen van halve papieren bordjes, een dino van letters. Ze zijn archeoloog en gaan dinobotten opgraven en skeletten maken. Afdrukken maken van dino’s, verven over dino’s. Dino’s sorteren op kleur, grootte, soort.

Een aantal rekendoelen zijn: tegenstellingen kunnen gebruiken, de begrippen links en rechts, bouwwerken/constructies nabouwen (duplo, lego, knex, clicks, hamertje tik) , dingen kunnen sorteren op grootte, kleur, soort, de volgorde van de getallen in de getallenrij herkennen en neerleggen (t/m 10 – t/m 20).
Een aantal taaldoelen zijn: visuele waarneming: details kunnen waarnemen, zinnen maken met een woord, zinnen afmaken, reeksen onthouden. Luisteren naar verhaaltjes.

De klanken (letters) die centraal staan zijn de d (dinosaurus) en de t (tyranosaurus rex).
Vanaf volgende week mogen wij Naomi verwelkomen bij groep 1/2. Zij draait een aantal keren proef en wordt eind maart 4 jaar. Wij wensen Naomi een hele fijne tijd toe bij ons op school.

 

kas

Februari 2020

In de maand februari zullen wij werken aan het thema familie. Het prentenboek Kas bij opa en oma zal als rode draad fungeren tijdens dit thema.
Het thema sluit mooi aan bij De Skulpe presenteert waarvoor de kleuters druk aan het oefenen zijn. Op vrijdag 28 februari hopen wij het thema familie af te sluiten met De Skulpe presenteert. U kunt dan kijken en luisteren naar de minimusical Zing mee met opa en oma.

Tijdens een thema werken wij aan reken- en taaldoelen die aansluiten bij ons leerlingvolgsysteem KIJK. De komende periode staan voor rekenen onder andere de volgende doelen centraal: Getalsymbolen herkennen en tevens kunnen koppelen aan de hoeveelheid. Kunnen ordenen van jong naar oud. Reeksen kunnen herkennen en herhalen. Hoeveelheden globaal kunnen schatten en tellen. Hoeveelheden tot ten minste 8 ordenen op evenveel. Plaats bepalen met behulp van de begrippen: achter, voor, dichtbij, naast, links en rechts.

Voor de taalontwikkeling komen onder andere de volgende doelen aan bod: Een beschrijving kunnen geven van een foto. Actief deelnemen aan een gesprek in de groep. Lettergrepen in een woord herkennen en benoemen. Woorden in klankgroepen kunnen verdelen. Klankpatronen herkennen. Een rijmwoord bij een bepaald trefwoord kunnen bedenken.
Daarnaast besteden we bij ieder thema altijd aandacht aan een aantal klanken (letters). Dit thema hebben wij aandacht voor de v gekoppeld aan vader en de m gekoppeld aan moeder. Deze worden uitgesproken als: vvv en niet als vee en mmm en niet als em.

Boek jan

Januari 2020

Allereerst nog de beste wensen voor 2020. We gaan er een mooi, leerzaam jaar van maken. Zo zullen de kleuters deze week weer een eigen doel gaan bedenken en deze wordt dan door juf in een vuurpijl gezet. We hopen dat nog meer kleuters hun eigen doel gaan behalen en zo knallen de kinderen van groep 1 en 2 het jaar 2020 in.

We starten dinsdag 7 januari met de Zilveren Week. We werken in deze week naast het reguliere programma aan groepsvorming, sociaal emotionele vorming en we frissen de school- en klassenafspraken open besteden aandacht aan de afspraken over het buitenspelen en het schoolplein.De lessen van Kwink (de sociaal emotionele methode) sluiten mooi aan met het thema vriendschap.

Groep 1 en 2 gaat de komende weken aan de slag met het prentenboek Kom uit die kraan van Tjibbe Veldkamp.
Bart is dol op de bouw. Op een dag kruipt hij onder het hek, bestuurt de wals, de cementwagen en de hijskraan. Hij wordt beloond met een bouwhelm, hoe kan dat?
In dit project leren de kinderen van alles over de bouwplaats. De kleuters gaan samen met juf een mindmap maken van het prentenboek. Met een mindmap gaan we Kom uit die kraan ontrafelen in Wie, Waar, Probleem? en Oplossing! Wie spelen er allemaal mee, waar speelt het verhaal zich af, wat is het probleem in het verhaal en wat is de oplossing voor het probleem.
Het boek zal in zowel het Nederlands, in het Fries en ook in het Engels voorgelezen worden.

De klank ‘aa’ gekoppeld aan kraan en de ‘o’ gekoppeld aan kom zijn de klanken die deze weken centraal staan. We gaan door middel van bewegend leren spelletjes deze klanken inslijpen en zullen de al eerder geleerde klanken herhalen. De kinderen van groep 2 gaan proberen of ze ook woordjes kunnen springen met de geleerde klanken.
Met behulp van het boek gaan we ook bezig met diverse rekendoelen.

Thijs start dinsdag 7 januari bij ons in groep 1. Van harte welkom Thijs en veel (leer)plezier gewenst op De Skulpe.

 

Sinterkerst

December 2019

Zaterdag 16 november is sint weer aangekomen in Nederland. Het thema is bij groep 1/2 dan ook sinterklaas. De kinderen van groep 1 en 2 zijn enthousiast en vol verwachting.

Wij werken deze periode aan een aantal doelen.

Er worden prentenboeken voorgelezen: sint slaat een jaartje over, oo kom er eens kijken. De kinderen zijn super aan het oefenen voor 5 december. We leren een aantal liedjes voor sint, waaronder ook een Hylper lied. Een opzegversje wat uitgespeeld wordt. Er worden werkjes over sint gemaakt: er wordt geknipt en geplakt, gebouwd, in een sint boekje gewerkt, geverfd. ’T is prachtig om te zien.

De doelen met betrekking tot taal/lezen: luisteren en navertellen, auditieve oefeningen, rijmen met sint plaatjes, zinnen langer maken.

De klanken (letters) die centraal staan deze periode zijn de p (pakjes) en de z (zak).

De doelen met betrekking tot rekenen: de telrij opzeggen t/m 12 (gr.1) t/m 20 (gr.2), verkort tellen (in sprongen van 2, 3), erbij/eraf, meer/meeste, minder/minste.

Vanaf 9 december starten we met het thema kerst. We lezen prentenboeken, leren een opzegversje en zingen kerstliedjes. Samen met de kinderen wordt de kerstboom opgezet.De letter die centraal staat is de f van feest.

Wij gaan er gezellige weken van maken!

 

 

septem

November 2019

Na de herfstvakantie zijn de kleuters gestart met het thema Septem, de spin in de herfst. 

Septem, de spin kan als beste skaten maar komt toch overal te laat. Zijn moeder bedenkt een oplossing en koopt zeven klokjes voor hem: vier wijzerplaatklokken en drie viercijferige klokken. Voor elk van zijn poten één. Aanvankelijk slaat de paniek toe. Klokkijken, dat kan hij niet leren! Maar met zijn moeder ontrafelt hij de geheimen van de klok. Dankzij het doorzettingsvermogen en het geduld van zijn moeder lukt het Septem om op tijd te komen.

We zijn deze weken vooral bezig met het doel tijdsbesef.
De kleuters krijgen inzicht in het verloop van de dag, het dagritme. Dit is vooral voor de jongste kleuters. De kleuters kunnen de dagen van de week benoemen, maar ook de seizoenen en kunnen bij elk seizoen typische kenmerken van het seizoen benoemen.
En natuurlijk gaan we aan de slag met de klok. Doelen hierbij zijn: Opzeggen van de telrij t/m 12, aantallen tellen t/m 12, verkort tellen, getalsymbolen t/m 12 herkennen en koppelen aan hele uren op de wijzerplaat en als laatste hele uren koppelen aan dagdelen en activiteiten.

De klanken (letters) die dit thema centraal zullen staan, zijn de s en de i.
U spreekt de klanken uit als “ssss” en “i”, zeg alstublieft geen ES en IE.
Waarom klanken leren voor kleuters?

Om te kunnen lezen in groep 3 is het belangrijk dat de kinderen klanken leren herkennen. De letters als symbool leren ze wel, maar ze hoeven ze niet allemaal te kennen. Wat is dan een klank? Spel maar eens het woord boom: b – oo – m. We zeggen in de kleuterklas dus niet: het woord bestaat uit bee, twee keer de oo en de em. We noemen het klanken en zeggen het zoals je leest: buh – oo(oo) – m(mm).


Kleuters leren de klanken in woorden te hakken en te plakken. Dus als ik b-oo-m zeg, moet de kleuter aan het einde van groep 2 weten dat ik het woord boom bedoel. Andersom moet het ook zelf woorden in klanken kunnen hakken.

Naast het hakken en plakken leren de kinderen ook de klank ergens in het woord te benoemen. Bijvoorbeeld boom begint met de b, in het midden hoor je de oo en aan het einde de m.

Letters zie je overal terug in de kleuterklas. Zo leren de kinderen met welke letter een woord begint. Bijvoorbeeld door materiaal in de klas te zoeken dat met de s begint.

De kleuters hebben de afgelopen tijd de h, l, b, k al aangeboden gekregen. Nu de s en de i erbij komen, kunnen we binnenkort met groep 2 ook al kleine m-k-m woordjes maken met deze letters.

De kleuters zijn ook druk bezig geweest met de lampion voor Sint Maarten. Het is een spinnenweb met spin erin geworden.

Zaterdag 16 november komt Sinterklaas al weer in Nederland aan.
We zullen daarom vanaf maandag 18 november rustig starten met het thema Sinterklaas.

foto3 welkom thuis bever

 September en oktober 2019

We zijn het schooljaar gestart met de Gouden Weken. De Gouden Weken hadden als thema Hylpen en de Hylper taal. In de eerste weken van het schooljaar werken we veel aan groepsvorming en maken we afspraken met elkaar hoe we met elkaar omgaan e.d. De kleuters zijn met juf Tineke en moeder Hanneke Hylpen in geweest. De kinderen hebben van juf Tineke van alles geleerd over Hylpen. De klokgevels en trappengeveltjes van de huizen in Hylpen werden bekeken, maar ook de leugenbank, de haven en nog meer werd bekeken en juf Tineke vertelde erover.

Op school werd de tocht door Hylpen verwerkt in werkjes. Er werden Hylper huizen geverfd en geknutseld. We leerden een Hylper lied en een opzegversje. Tijdens het thema Hylpen stonden de klanken h, spreek uit als hu, en de l, spreek uit als lll, centraal.
Op vrijdag 20 september was de afsluiting van de Gouden Weken. Het was een zeer geslaagde Skulpe presenteert in de tent bij het museum.

Het nieuwe thema waar wij aan werken met de kleuters is: Welkom thuis, Bever!
Bever gaat op avontuur, maar hij verdwaalt. Akita reist met een luchtballon rond de wereld. Samen zoeken ze het huis van Bever. In dit project leren de kinderen alles over verschillende voertuigen, terwijl ze een reis rond de wereld maken. Dit project sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek, dat op woensdag 2 oktober van start gaat. Het thema van de Kinderboekenweek is Reis mee.

We werken deze periode onder andere aan de volgende doelen.
Doelen met betrekking tot taal/lezen:
De kinderen kunnen enkele vragen over het verhaal beantwoorden, oefenen met redeneren, durven uit te komen voor hun mening en oefenen hun auditieve geheugen.
De klanken b, spreek uit als buh, en k staan de komende weken centraal. De b koppelen we aan bever en de k aan Kinderboekenweek. Het zou leuk zijn als u thuis ook spelenderwijs de b en de k aan bod laat komen. Bijvoorbeeld: Kijk op een verpakking, zie jij ook een b? Of zie jij ook een k? Spulletjes zoeken in de kamer waar een b of een k in voor komt. Er wordt dan een beroep gedaan op het gehoor.
Doelen met betrekking tot rekenen:
De kinderen kunnen resultatief tellen tot en met tien (en groep 2 t/m 15 en 20), kennen de begrippen erbij en eraf (en groep 2 de symbolen + en - ), maken kennis met de getallen 1 t/m 6 (groep 2 t/m 15 en t/m 20), herkennen de hoeveelheden op de dobbelsteen, oefenen de begrippen hoger, lager, meer, minder, meest, minst, hoogst en laagst, kunnen van twee getallen aangeven welke hoger of meer is.

Op vrijdag 18 oktober wordt het thema Welkom thuis Bever/ de Kinderboekenweek afgesloten met een Skulpe presenteert.