Groep 1/2

games 2801332 1280

Leerkrachten: Anke KLoosterman en Tineke Blom

foto3 welkom thuis bever

 September en oktober 2019

We zijn het schooljaar gestart met de Gouden Weken. De Gouden Weken hadden als thema Hylpen en de Hylper taal. In de eerste weken van het schooljaar werken we veel aan groepsvorming en maken we afspraken met elkaar hoe we met elkaar omgaan e.d. De kleuters zijn met juf Tineke en moeder Hanneke Hylpen in geweest. De kinderen hebben van juf Tineke van alles geleerd over Hylpen. De klokgevels en trappengeveltjes van de huizen in Hylpen werden bekeken, maar ook de leugenbank, de haven en nog meer werd bekeken en juf Tineke vertelde erover.

Op school werd de tocht door Hylpen verwerkt in werkjes. Er werden Hylper huizen geverfd en geknutseld. We leerden een Hylper lied en een opzegversje. Tijdens het thema Hylpen stonden de klanken h, spreek uit als hu, en de l, spreek uit als lll, centraal.
Op vrijdag 20 september was de afsluiting van de Gouden Weken. Het was een zeer geslaagde Skulpe presenteert in de tent bij het museum.

Het nieuwe thema waar wij aan werken met de kleuters is: Welkom thuis, Bever!
Bever gaat op avontuur, maar hij verdwaalt. Akita reist met een luchtballon rond de wereld. Samen zoeken ze het huis van Bever. In dit project leren de kinderen alles over verschillende voertuigen, terwijl ze een reis rond de wereld maken. Dit project sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek, dat op woensdag 2 oktober van start gaat. Het thema van de Kinderboekenweek is Reis mee.

We werken deze periode onder andere aan de volgende doelen.
Doelen met betrekking tot taal/lezen:
De kinderen kunnen enkele vragen over het verhaal beantwoorden, oefenen met redeneren, durven uit te komen voor hun mening en oefenen hun auditieve geheugen.
De klanken b, spreek uit als buh, en k staan de komende weken centraal. De b koppelen we aan bever en de k aan Kinderboekenweek. Het zou leuk zijn als u thuis ook spelenderwijs de b en de k aan bod laat komen. Bijvoorbeeld: Kijk op een verpakking, zie jij ook een b? Of zie jij ook een k? Spulletjes zoeken in de kamer waar een b of een k in voor komt. Er wordt dan een beroep gedaan op het gehoor.
Doelen met betrekking tot rekenen:
De kinderen kunnen resultatief tellen tot en met tien (en groep 2 t/m 15 en 20), kennen de begrippen erbij en eraf (en groep 2 de symbolen + en - ), maken kennis met de getallen 1 t/m 6 (groep 2 t/m 15 en t/m 20), herkennen de hoeveelheden op de dobbelsteen, oefenen de begrippen hoger, lager, meer, minder, meest, minst, hoogst en laagst, kunnen van twee getallen aangeven welke hoger of meer is.

Op vrijdag 18 oktober wordt het thema Welkom thuis Bever/ de Kinderboekenweek afgesloten met een Skulpe presenteert.