Nieuws uit groep 6/7

colored pencils 2934857 1920

Leerkrachten: Gretha van der Staaij en Lotte Wiersma (tijdelijk gehele week). 

April 2019

Spelling

Bij spelling zijn we begonnen met blok 5. De volgende woorden zullen aan bod komen.
• Verkleinwoord met –aatje/ -ootje, -uutje
• Cadeauwoord (Je hoort een oo, maar je schrijft eau)
• Verkleinwoord met –nkje

Tijdens een blok van spelling zijn we niet alleen bezig met het spellen van woorden, we hebben het ook over werkwoordspelling en grammatica. In blok 5 komt het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord aan bod. Door middel van bewegend leren proberen de leerlingen de verschillende woordsoorten te onthouden. Naast het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord hebben we het ook over de persoonsvorm. Hoe vind je die nu eigenlijk? Kortom de leerlingen zijn vol in ontwikkeling wat betreft spelling.

Rekenen groep 6

De kinderen van groep 6 zijn net begonnen aan blok 7 bij rekenen. Sinds een tijdje werken we met doelenkaarten in de klas, ik heb deze bijgevoegd in de bijlage zodat u eens kan bekijken hoe de kinderen bezig zijn met hun eigen ontwikkeling. Het doel van deze kaarten is om de kinderen meer bewust en eigenaar te maken van hun eigen leerproces. We merken dat dit ook echt lijkt te helpen. De leerlingen van groep 6 zullen in blok 7 opnieuw bezig gaan met het lastige doel oppervlakte berekenen. Een paar blokken geleden bleek dit voor veel leerlingen nog lastig, maar het lijkt erop dat we het met zijn allen steeds beter onder de knie krijgen. Ook het omrekenen van lengtematen komt aan bod en het uitrekenen van verhaaltjessommen. Dus als u de oppervlakte van uw tuin wilt weten, kunt u altijd een van de leerlingen van groep 6 vragen.

Rekenen groep 7

Bij groep 7 zijn we ook begonnen aan blok 7. Hierboven heb ik kort de doelenkaart even beschreven. De leerlingen zijn tijdens de huidige blokken niet alleen bezig met de doelen van blok 7, maar ook met de nog lastige doelen van blok 6. Op deze manier worden we met zijn allen steeds een beetje beter in rekenen. De leerlingen van groep 7 zijn bezig met keersommen en dan vooral keersommen met een kommagetal. Dit was voorheen een lastig onderwerp, maar nu zijn bijna alle leerlingen in staat om deze sommen uit te rekenen. Ook zijn de leerlingen van groep 7 bezig met het aflezen van grafieken.

Top ondernemers

Bij Top Ondernemers zijn we gestart met het thema Ik, jij, wij. We beginnen hiermee met het onderdeel ‘ik’. De leerlingen zijn bezig met het maken van een PowerPoint presentatie over wat ze later willen worden. Hierbij is het de bedoeling dat ze niet alleen nadenken waarom ze dit willen, maar ook hoe ze dit willen bereiken. De leerlingen zijn druk aan de slag en aan het eind zal iedereen zijn/haar beroep presenteren.
Ik hoop u op deze manier weer even op de hoogte te hebben gebracht van waar we allemaal mee bezig zijn in groep 6/7.

Groeten Lotte Wiersma

 

 

Januari 2019

Spelling
Bij spelling zijn we begonnen met blok 3. De volgende woorden zullen aan bod komen.
• Taxiwoord (Alle woorden met een x erin zijn een taxiwoord. Je hoort ks, maar schrijft een x)
• Chefwoord (Je hoort sj, maar je schrijft ch)
• Militair woord (Denk aan het woord ordinair)
Tijdens een blok komen eigenlijk alle afspraken aan bod komen, de kinderen zijn dus continu bezig met alles. Ze moeten de woorden in klankgroepen verdelen en vervolgens bedenken welke regels erbij horen. We zijn hier druk mee bezig en het wordt steeds een beetje beter. Verder hebben we het over het bijvoeglijk naamwoord, dus als je thuis nog een wedstrijdje wilt doen dan kan dat! Wie weet de meeste bijvoeglijke naamwoorden voor een zelfstandig naamwoord te zetten? Verder hebben we het over de tegenwoordige tijd. Stam + t is een regel die de kinderen aan het eind van blok 3 hopelijk allemaal kunnen dromen.

Rekenen groep 6
Inmiddels is de toets van groep 6 gemaakt. Waar de verhoudingstabel vorige keer nog lastig was, ging dit nu al een stuk beter. Oppervlakte bleek nog wat lastig te zijn, dus dit hebben we in de school geoefend. De opdracht was: zoek 10 vlakke vierkante voorwerpen en meet daarvan de oppervlakte. Van kapstokken tot mobiele telefoons, als je de oppervlakte wilt weten, kan groep 6/7 hem voor je berekenen. Deze weken staan in het teken van Cito, hierbij zijn we vooral bezig met het oefenen van verhaaltjessommen. Daarna zullen we weer aan blok 5 beginnen.

Rekenen groep 7
Ook groep 7 heeft de toets van blok 4 gemaakt. Alle kinderen van groep 7 zijn deze periode zelf juf of meester geweest. Ze hadden de opdracht gekregen om verhoudingstabellen en keersommen uit te leggen aan de kinderen van groep 6. De meesters en juffen deden het super goed en iedereen was erg enthousiast. Ook hier zijn we druk bezig met het oefenen van de Cito. Volgende week is het al zover, dus we gaan allemaal heel erg ons best doen!

Top ondernemers
Bij Top Ondernemers zijn we gestart met een nieuw thema, namelijk Boerderij. De kinderen zijn tijdens zo’n thema bezig met opdrachtenkaarten. Normaal heeft iedereen dezelfde opdracht, maar dit keer mochten ze zelf kiezen. Van een plattegrond maken van je eigen kinderboerderij, tot een interview met de veearts, het zit er allemaal bij. Aan het eind van deze periode hopen wij een heleboel te kunnen vertellen over alles op en rond de boerderij.

Blits
Blits doen we sinds dit schooljaar in groep 6/7. Hierbij zijn de leerlingen druk bezig met het aflezen van grafieken, teksten lezen en kaarten lezen. Alle studievaardigheden komen bij Blits aan bod. Blits doen we vaak in tweetallen, zodat we veel van elkaar kunnen leren. Soms is het nog best lastig, maar het gaat steeds beter!

Groep 6/7 is het jaar alweer goed begonnen. We zijn druk aan het werk en de kinderen werken enorm hard. Heeft u nog andere dingen die u graag wilt weten, kom gerust even vragen.

Lotte Wiersma

December 2018


Spelling groep 6

Bij spelling zijn we bezig geweest met blok 2. Hier kwamen voor groep 6 de volgende woorden aan bod:
• Colawoord (denk aan curry, je hoort een k, maar schrijft een c)
• Tropisch woorden (denk aan fantastisch)
• Komma-s-woord (denk aan taxi’s)

Verder hebben we het gehad over de persoonsvorm, het voorzetsel en het hulpwerkwoord. De persoonsvorm bleek af en toe nog lastig om te vinden, maar het werd steeds beter. Deze week hebben we de toets van blok 2 gemaakt en we zullen dus komende periode bezig met blok 3. Dan komen de taxiwoorden en de chefwoorden aan bod.

Spelling groep 7

Ook bij groep 7 zijn we gestart met blok 2. De volgende woorden kwamen aan bod:
•Luchtwoord (denk aan gehucht, je hoort de gt, maar je schrijft cht)

• langermaakwoord (denk aan hond, langer maken  honden, dus je schrijft een d aan het eind)

Verder hebben we het gehad over hoe we de stam van het werkwoord weten en hoe we dit vervoegen in de tegenwoordige tijd (stam + t). Ook hebben we het gehad over de persoonsvorm en het onderwerp. De toets is geweest, wat betekent dat we nog kort zullen evalueren en daarna doorgaan naar blok 3. Hier komen onder andere de militairwoorden en de leenwoorden aan bod.

Rekenen groep 6

Bij rekenen van groep 6 zijn we inmiddels aangekomen bij blok 4. We zijn nog steeds bezig met de verhoudingstabel, net als vorig blok. Groep 7 heeft geprobeerd om het extra goed uit te leggen aan groep 6, zodat het ook eens op een andere manier uitgelegd wordt. Verder zijn we bezig met sommen als 345 – 279 en 236 + 789. Ook hebben we het dit blok over oppervlaktes. Hoe groot is nou mijn tafel in de klas? En hoe reken ik de oppervlakte uit. Het blijkt een lastig onderwerp, maar we hopen dat we aan het eind van dit blok kunnen vertellen wat de oppervlakte van bijvoorbeeld het plein is.

Rekenen groep 7
Bij groep 7 zijn we ook aangekomen bij blok 4. Blok 4 staat vooral in het teken van keersommen. Hierbij kunt u denken aan de som: 2 appels kosten samen 3,50 hoe duur zijn dan 8 appels? Ook zijn er sommen als 25 x 36, deze moeten onder elkaar uitgerekend worden, misschien kan een van de kinderen van groep 7 u uitleggen hoe het moet. Verder hebben we het over breuken.

Top ondernemers
We zijn nog steeds bezig met het onderwerp Afrika. De leerlingen hebben gekeken wat je eigenlijk allemaal eet op een dag. Ze moesten een dagboek bijhouden. Aan het eind werd het vergeleken met een eetdagboek van iemand uit Afrika. We hebben het gehad over de verschillen en wat we hier mogelijk aan zouden kunnen doen.

Engels
Als laatste zijn we druk bezig met Engels. De leerlingen zijn erg enthousiast. Tijdens de les wordt er zoveel mogelijk Engels gesproken. Deze periode hebben we het over woorden die met feestjes te maken hebben en tijdsaanduidingen. Bijvoorbeeld de woorden: Picnic, sleepover, birthdayparty, tommorow, two days from now en nog veel meer. Misschien kunt u thuis ook eens Engels met de kinderen praten.

U ziet het vast, we zijn druk bezig in groep 6/7 met van alles en nog wat. Mocht u nog meer willen weten? Kom gerust langs op de vrijdagochtend om kwart over 8, dan kunt u de schriften van de leerlingen bekijken.

 

Lotte Wiersma

November 2018

Spelling
Bij spelling zijn we dit jaar gestart met blok 1 van groep 6. Aangezien we eerst enkele dingen wilden herhalen is ook groep 7 hiermee gestart. We hebben eerst alle verschillende categorieën weer herhaalt. Enkele categorieën die aan bod zijn geweest:
• Luchtwoorden
• Aai-ooi-oei-woord
• Langermaakwoord
Verder hebben we het gehad over de lidwoorden, de zelfstandig naamwoorden en de werkwoorden in een zin.

Rekenen groep 6
Bij rekenen van groep 6 zijn we inmiddels aangekomen bij blok 3. Het is belangrijk dat de leerlingen leren vermenigvuldigen. Zo zijn er 2 kinderen met 247 ballen, maar hoeveel ballen hebben 4 kinderen dan? En hoeveel ballen hebben 6 leerlingen. De kinderen leren het allemaal uitrekenen met behulp van een verhoudingstabel. Ook gaan we weer verder met klokkijken deze periode en natuurlijk nog veel meer.
Rekenen groep 7
Bij groep 7 zijn we ook begonnen met blok 3. Geld wordt steeds een beetje belangrijk in onze maatschappij, dus het is belangrijk dat we ermee kunnen rekenen. Zo heeft 1 leerling 0,50 cent, maar wat gebeurt er nu als je 10 leerlingen hebt met 0,50 cent of zelfs 100 of 1000? Het draait allemaal om het opschuiven van de komma, in dit blok zullen de leerlingen leren hoe ze hier mee bezig moeten. Verder gaan we bezig met de lengtes en schalen. Hoe groot is mijn tafel? En als ik hem teken wat is de schaal dan? Aan het eind van deze periode zouden de leerlingen het u allemaal moeten kunnen vertellen.

Sint Maarten
In groep 6/7 zijn we al druk bezig met de lampionnen. Op vrijdag verspreiden alle leerlingen van groep 5,6 en 7 zich over meester Peter en juf Lotte. Hier werken ze druk aan hun eigen lampion.

Top ondernemers
Deze periode gaan we bezig met het thema Afrika. Afrika is natuurlijk een heel groot land, dus een heleboel om over te leren. Zo zijn we nu aan het kijken naar de leefomgeving van sommige Afrikanen en dat specifiek de Masai. Tijdens de lessen leren de leerlingen hoe een Masai eruit ziet en wat de kenmerken ervan zijn. De leerlingen moeten in tweetallen zelf uitzoeken hoe alles zit, waarna ze ook daadwerkelijk hun eigen Masai mogen maken. Mocht u benieuwd zijn naar de resultaten? Kom ze dan een keertje bekijken in de klas.

Ik hoop u zo weer een beetje op de hoogte te hebben gebracht van alles wat speelt in groep 6/7, natuurlijk kan ik niet alles vertellen. Dus mocht u benieuwd zijn wat we nog meer aan het doen zijn? Vraag het een van de leerlingen uit groep 6/7 of vraag het aan Juf Gretha of aan mij

Lotte Wiersma

Oktober 2018

De eerste vier weken van het schooljaar zitten er al weer op! Een hele verandering voor deze groep omdat ze het afgelopen jaar een juf hadden en nu twee! Na een fijne zonnige zomervakantie zijn we ook in groep 6/7 gestart met de Gouden Weken waarbij groepsvorming voorop staat. Gedurende deze weken zijn we rustig begonnen met het opbouwen van het lesprogramma. Tussendoor werden er groepsvormende activiteiten rond het thema water gedaan zowel in de eigen groep als door de gehele school. Tijdens de afsluitende Skulpe presenteert hebt u de resultaten kunnen zien.

Daarnaast vonden er ouder – kind – schoolgesprekken plaats. Erg fijn om elkaar op deze manier beter te leren kennen en te weten wat belangrijk is voor het kind om goed te leren. Onlangs is er ook een informatieavond geweest waarbij veel ouders en kinderen aanwezig waren. Het was fantastisch om te zien hoe enthousiast de ouders met hun kinderen in gesprek waren over schoolse zaken.

Woensdag 26 september is groep 7 langs de deuren gegaan voor de kinderpostzegels. We hopen op een goede opbrengst.

Woensdag 3 oktober starten ook wij met de Kinderboekenweek. Het thema is vriendschap. Op deze dag mag uw kind zijn/ haar allermooiste leesboek(en) meenemen( graag met naam erin) naar school. Het is de bedoeling dat ze het gaan promoten zodat andere kinderen dit boek ook willen gaan lezen. De boeken blijven tot de herfstvakantie op school. Verder gaan we schrijven met een penvriend(in) van school. Daarnaast krijgen de leerlingen ook een vragenlijst over leesinteresse. Op vrijdag 19 oktober laten de leerlingen tijdens de Skulpe presenteert zien waarover ze met de Kinderboekenweek hebben gewerkt.

Op woensdag 10 oktober om 13.15 uur wordt er in onze groep gestart met muziekles door een vakleerkracht. Een keer in de twee weken worden de lessen gegeven door een vakleerkracht. De woensdag daarop volgend wordt de muziekles door de eigen leerkracht gegeven.

Gretha van der Staaij