Nieuws uit groep 4/5

rek13

Leerkracht: Peter Flapper

IMG 7632

 Juni 2019

Spelling groep 4

Thema 9. Alle spellingsregels van het afgelopen jaar worden herhaald.

Spelling grep 5

Thema 9. Alle spellingsregels van het afgelopen jaar worden herhaald.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 11 zijn:

 • Kinderen kennen de tafels van 2, 5 en 10 op formeel niveau.
 • Kinderen kunnen aanzichten bij een getekend bouwsel zoeken.
 • Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een vermenigvuldiging uit bekende tafels.
 • Kinderen kunnen in contexten dingen berekenen.

Rekenen groep 5

De rekendoelen voor periode 11 zijn:

 • Kinderen kunnen optellingen aangeboden in het HTE-schema uitrekenen met overschrijdingen.
 • Kinderen kunnen getallen tot 10.000 globaal tellen, ordenen, en lokaliseren, en de getallen in woorden schrijven.
 • Kinderen kunnen lengtes (omtrekken) meten en gebruiken millimeters en centimeters.
 • Kinderen kunnen bedragen van het type 23,75 samenstellen tot en met €23,75 samenstellen tot en met €100,-.

Top Ondernemers

We gaan deze periode door met het thema: "De wereld om mij heen." Onderwerpen als de postbode, de krant, het gehoor, geheimtaal, het stopcontact en de lamp komen aan de orde.

Skulpe presenteert groep 4/5

Vrijdag 21 juni heeft groep 4/5 zijn Skulpe presenteert presentatie. We zijn al druk aan het oefenen. Voor deze keer heeft Britt een verhaal geschreven wat we zullen uitbeelden.

Voorlezen: Jorrie en Snorrie - Annie M.G. Schmidt

De speciale feesttrein is klaar om te vertrekken voor zijn eerste rit. Er zijn hoge gasten aan boord: de minister van verkeer, de minister van milieu en de president van Kanditisj, Kandatsj, eh… Kandinges. Maar net als hoofdconducteur Snorrie de trein wil laten vertrekken houdt een meisje hem tegen. Er liggen egeltjes op de rails! Onder de feesttrein met belangrijke genodigden zit een tijdbom. Dat hebben Jorrie en conducteur Snorrie ontdekt, nadat zij de egeltjes die zich onder de trein bevonden, hadden gered. Omdat niemand hen wilde geloven en de trein al is weggereden, maken ze een woeste tocht vol hindernissen om de trein op tijd te laten stoppen. Een verhaal vol actie en kolderieke taferelen ontrolt zich. Het dappere meisje Jorrie heeft de hoofdrol in het gebeuren. De belangrijkste gasten uit de trein zijn een protserig staatshoofd uit een vreemd land, een tolk die zich vreemd gedraagt en twee kibbelende vrouwelijke ministers.

19200000011366675

Mei 2019

Spelling groep 4

Thema 8. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Eén woord met meerdere categorieën.
 • Klankgroepenwoord van de -a-lijst.
 • Ei-plaat.
 • Au-plaat.

Leestekens.

 • Vraagteken.

Spelling groep 5

Thema 8. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Net als voorvoegsel.
 • Tropisch-woord.
 • Woorden van het gidsrijtje.

Woordsoorten.

 • Voorzetsel.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 10 zijn:

 • Kinderen kunnen van vier getallen aangeven welke het dichtst bij een gegeven getal liggen.
 • Kinderen kunnen een geschikte maat aangeven.
 • Kinderen kunnen tijdsduur berekenen in 15, 20, 30 en 60 minuten.
 • Kinderen kunnen (samengestelde) lengten tot 30 centimeter meten met een liniaal.

Rekenen groep 5

De rekendoelen voor periode 10 zijn:

 • Kinderen kunnen in deelsituaties met rest, afhankelijk van de context, bepalen wat het antwoord is.
 • Kinderen kunnen temperatuur aflezen en interpreteren.
 • Kinderen kunnen aftrekken tot en met 1000 via aanvullen, en het verschil bepalen tussen twee getallen.
 • Kinderen kunnen meerdere getallen handig optellen.

Top Ondernemers

We gaan deze periode door met het thema: "De wereld om mij heen." Onderwerpen als de postbode, de krant, het gehoor, geheimtaal, het stopcontact en de lamp komen aan de orde.

Voorlezen: Jorrie en Snorrie - Annie M.G. Schmidt

De speciale feesttrein is klaar om te vertrekken voor zijn eerste rit. Er zijn hoge gasten aan boord: de minister van verkeer, de minister van milieu en de president van Kanditisj, Kandatsj, eh… Kandinges. Maar net als hoofdconducteur Snorrie de trein wil laten vertrekken houdt een meisje hem tegen. Er liggen egeltjes op de rails! Onder de feesttrein met belangrijke genodigden zit een tijdbom. Dat hebben Jorrie en conducteur Snorrie ontdekt, nadat zij de egeltjes die zich onder de trein bevonden, hadden gered. Omdat niemand hen wilde geloven en de trein al is weggereden, maken ze een woeste tocht vol hindernissen om de trein op tijd te laten stoppen. Een verhaal vol actie en kolderieke taferelen ontrolt zich. Het dappere meisje Jorrie heeft de hoofdrol in het gebeuren. De belangrijkste gasten uit de trein zijn een protserig staatshoofd uit een vreemd land, een tolk die zich vreemd gedraagt en twee kibbelende vrouwelijke ministers.

Schoolreisje

De locatie en de bus zijn geregeld!

19200000095471748

April 2019

Spelling groep 4

Thema 7. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Eén woord met drie categorieën.
 • Woord met -eren, -enen, -elen.
 • Klankgroepenwoord met twee klankgroepen.

Woordsoorten:

 • Enkelvoud van het zelfstandig naamwoord.
 • Meervoud van het zelfstandig naamwoord.

Spelling groep 5

Thema 7. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Colawoord.
 • Achtervoegsel.
 • Grondwoord + te/ste.

Leestekens:

 • Dubbele punt.
 • Aanhalingstekens.
 • Uitroepteken.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 9 zijn:

 • Kinderen kunnen van vier getallen aangeven welke het dichtste bij een gegeven getal ligt.
 • Kinderen kunnen een geschikte maat aangeven.
 • Kinderen kunnen een tijdsduur berekenen in 15, 20, 30 en 60 minuten.
 • Kinderen kunnen (samengestelde) lengten tot 30 centimeter meten met een liniaal.

Rekenen groep 5

De rekendoelen voor periode 9 zijn:

 • Kinderen kunnen getallen aanvullen tot en met 1000.
 • Kinderen kunnen maataanduidingen aflezen op liniaal (cm), maatbeker (l,ml) en weegschaal (kg, g).
 • Kinderen kunnen vermenigvuldigen van het type 3 x 20 en 20 x 4 uitrekenen.
 • Kinderen kunnen vermenigvuldigen van het type 4 x 23 uitrekenen.

Top Ondernemers

We zijn deze periode gestart met het thema: "De kinderboerderij". Onderwerpen als jonge dieren, dierenhuid, lente e.d. komen aan de orde. Op Himmeldei gaan we aan de slag in onze eigen schoolomgeving.

Voorlezen: De kikkerbilletjes van de koning - Janneke Schotsveld

Bundel met vijftien moderne sprookjes. Met traditionele sprookjeselementen en -figuren, waaraan net een andere, verrassende draai wordt gegeven. Zo is er een dappere 'ridster' die een knappe prins redt (de bundel is geheel 'vrouwvriendelijk') en verandert een koning in een kikker i.p.v. een kikker in een prins. De thema's zijn modern: er is een verhaal rond een computervrouwtje, en alle kinderen uit de klas van juf Minet krijgen letterlijk een apenstaartje, zodat ze lekker buiten gaan spelen om in een boom te hangen. Een sprookje begint met: "Lang geleden, toen er nog in ieder dorp en elke stad een boekwinkel was, of zelfs wel twee…'. Toch blijven de thema's van alle tijden: een verboden liefde of het doen van wensen ingegeven door hebzucht.

weg met die krokodil

Maart 2019

Spelling groep 4

Thema 6.

 • Eén woord met twee categorieën.
 • Au-plaat.
 • Eén woord met klankgroep en andere categorie.
 • Klankgroepenwoord met lange klank aan het eind.

Woordsoorten:

 • Lidwoorden.
 • Zelfstandig naamwoord.

Spelling groep 5

Thema 6.

 • Eén woord met vier categorieën.
 • Luchtwoord van het versje.
 • Politiewoord.

Woordsoorten:

 • Hulpwerkwoord.
 • Voltooid deelwoord.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 8 zijn:

 • Kinderen kunnen alle type optellingen maken tot en met 100.
 • Kinderen kunnen alle type aftrekkingen maken tot en met 100.
 • Kinderen kunnen een verhoudingstabel invullen.
 • Kinderen kunnen een datum bepalen aan de hand van een kalender (binnen een maand)

Rekenen groep 5

De rekendoelen voor periode 8 zijn:

 • Kinderen kunnen rekenen tussen streepjes bij het optellen en aftrekken tot 1000.
 • Kinderen interpreteren staafgrafieken en tabellen, en tekenen eenvoudige staafgrafieken.
 • Kinderen kunnen rekenen in verhoudingstabellen, in het bijzonder terugrekenen naar 1 en van daaruit verder vermenigvuldigen.
 • Kinderen kunnen in verdeelsituaties bepalen hoeveel ieder krijgt en wat de rest is.

Top Ondernemers

We gaan deze periode aan de slag met het thema: "Met z'n allen". Onderwerpen als vroeger, vervoer, natuur, voorjaar e.d. komen aan de orde.

Voorlezen: Weg met die krokodil - Paul van Loon

Bregjes ouders hebben nauwelijks interesse voor haar. Gelukkig heeft ze oma, die bij hen in huis woont. Bregje wil voor haar verjaardag dolgraag een huisdier, maar krijgt alleen een goudvis. Door héél erg sterk te willen komt er uit het ei dat ze van een postbode krijgt een echte krokodil, die steeds groter wordt en voor heel wat consternatie zorgt. Bregje en haar oma zijn echter dol op Gilbert en trekken bij hem in in een dierentuin. Geslaagd humoristisch, cynisch verhaal, waarin van ongeïnteresseerde volwassenen niets overblijft.

IMG 7380

Februari 2019

Spelling groep 4

Thema 6. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Eén woord met twee categorieën.
 • Au-plaat.
 • Eén woord met klankgroep en andere categorie.
 • Klankgroepwoord met een lange klank aan het eind.

Woordsoorten:

 • Lidwoord.
 • Zelfstandig naamwoord.

Spelling groep 5

Thema 6. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Eén woord met vier categorieën.
 • Luchtwoord van het versje.
 • Politiewoord.

Werkwoordspelling:

 • Voltooide tijd.

Woordsoorten:

 • Hulpwerkwoorden.
 • Voltooid Deelwoord.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 7 zijn:

 • Kinderen kennen de tafels van 5 en 10.
 • Kinderen kunnen bedragen tot en met 100 euro samenstellen en vanaf een gegeven bedrag aanvullen met hele euro's (munten en biljetten)
 • Kinderen kunnen kloktijden aflezen en aangeven op een analoge klok waarbij het aantal minuten een vijfvoud is.
 • Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een optel- of aftrekopgave en deze uitrekenen op de getallenlijn.

Rekenen groep 5

De rekendoelen voor periode 7 zijn:

 • Kinderen kunnen rekenen tussen streepjes bij het optellen en aftrekken tm 1000 (zonder overschrijding bij het aftrekken)
 • Kinderen kunnen aangeven welke van vier getallen het dichtst ligt bij een gegeven getal tm 1000
 • Kinderen kunnen mbv een kalender een datum bepalen die enige tijd eerder of later is dan een gegeven dag. Ze kennen de volgorde van de maanden.
 • Kinderen kunnen een blokkenbouwsel bouwen aan de hand van bepaalde eisen en daarbij de plattegrond geven met hoogtegetallen.

Top Ondernemers

We gaan nog een periode bezig met het onderwerp: "Wat een verschil" waarin we kijken naar de seizoenen, baby's, leesboeken en verkeerslichten.

Voorlezen: De Gorgels en het geheim van de gletsjer - Jochem Myjer (we naderen het eind...)

Melle en zijn familie logeren bij een oude vriend van papa, die bioloog is in de Alpen. Midden in de nacht wordt Melles zusje Limoni in paniek wakker. Waar is haar rugzak? En nog belangrijker, waar is haar eigen Gorgel, Belia? Dat is het begin van een bloedstollend avontuur waarin het spoor leidt naar de gletsjer die langzaam begint te smelten nu het warmer wordt. Melle, Bobba en Limoni maken kennis met murmeltieren, roofvogels, Berggorgels en Kotsbalgers. Ze worden geholpen door Katja, die alles weet over de gevaren van de bergen…

 

animaatjes vuurwerk 428124

Januari 2019

Spelling groep 4

Thema 5. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Klankgroepenwoord.
 • Ei-plaat.
 • Achtervoegsel.
 • Langermaakwoord van het b-rijtje.

Leestekens:

 • Hoofdletter.

Spelling groep 5

Thema 5. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Centwoord.
 • Komma-'s-meervoud.

Woordsoorten:

 • Verleden tijd van klankveranderend werkwoord.

Zinsdelen:

 • Onderwerp.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 6 zijn:

 • Kinderen kennen de tafels van 5 en 10.
 • Kinderen kunnen bedragen tot 100 euro samenstellen vanaf een gegeven bedrag.
 • Kinderen kunnen klokkijken waarbij het aantal minuten een vijfvoud is. 5 over 10, 5 voor half 7.
 • Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een optel of aftrek som.

Rekenen groep 5

De rekendoelen voor periode 6 zijn:

 • Kinderen kunnen analoge kloktijden aflezen en omzetten in digitale tijden (minuten in vijfvouden) en de tijdsduur tussen twee verschillende tijdstippen bepalen.
 • Kinderen kunnen getallen t/m 1000 verdubbelen en halveren.
 • Kinderen kunnen de goede maat invoeren. ze kinderen kunnen maten ten op zichte van elkaar vergelijken.
 • Kinderen kunnen oppervlaktes en omtrekken bepalen.

Poëzie

We zijn al aan het nadenken over onze bijdrage voor de Skulpe presenteert.

Top Ondernemers

Het onderwerp van topondernemers is ‘Met z’n allen’. De kinderen gaan een o.a. een familiestamboom maken. Ze gaan aan de slag met schaduwen, maken een stripverhaal en maken een muurkrant over een bijzonder huisdier.

Voorlezen: De Gorgels en het geheim van de gletsjer - Jochem Myjer

Melle en zijn familie logeren bij een oude vriend van papa, die bioloog is in de Alpen. Midden in de nacht wordt Melles zusje Limoni in paniek wakker. Waar is haar rugzak? En nog belangrijker, waar is haar eigen Gorgel, Belia? Dat is het begin van een bloedstollend avontuur waarin het spoor leidt naar de gletsjer die langzaam begint te smelten nu het warmer wordt. Melle, Bobba en Limoni maken kennis met murmeltieren, roofvogels, Berggorgels en Kotsbalgers. Ze worden geholpen door Katja, die alles weet over de gevaren van de bergen…

11001004011257098

December 2018

Spelling groep 4

Thema 4. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Klankgroepenwoord.
 • Verkleinwoord.
 • Woord van het uw-rijtje.
 • Luchtwoord van het versje.

Woordsoorten:

 • Werkwoorden.

Spelling groep 5

Thema 4. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Centwoord.
 • Komma-'s-meervoud.

Woordsoorten:

 • Verledentijdswerkwoorden.
 • Onderwerp.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 5 zijn:

 • Kinderen kennen de tafel van 2 en de begrippen 'even' en 'oneven'.
 • Kinderen kunnen een getal plaatsen op een bijna lege getallenlijn en aangeven tussen welke tientallen het ligt.
 • Kinderen kunnen optel- en aftreksommen noteren en uitrekenen bij combinaties van sprongen van 10 en (grote) huppen vanaf een willekeurig getal op de getallenlijn.
 • Kinderen kunnen in concrete situaties delingen maken.

Rekenen groep 5

De rekendoelen voor periode 5 zijn:

 • Kinderen kunnen optellen en aftrekken tm 1000, in het bijzonder rond de honderdtallen (198+3, 402-4)
 • Kinderen kennen de tafels van 7 en 8.
 • Kinderen kunnen informatie vanuit een foto weergeven op een plattegrond, en aangeven wat je vanuit een bepaald standpunt kunt zien.
 • Kinderen kunnen de werkelijke afstand op een kaart bepalen met behulp van een liniaal en een legenda.

Kerstfeest

We zijn al aan het nadenken over onze bijdrage voor het kerstfeest.

Top Ondernemers

We gaan nog een periode bezig met het onderwerp: "Wat een verschil" waarin we kijken naar de seizoenen, baby's, leesboeken en verkeerslichten.

Voorlezen: De Gorgels en het geheim van de gletsjer - Jochem Myjer

Melle en zijn familie logeren bij een oude vriend van papa, die bioloog is in de Alpen. Midden in de nacht wordt Melles zusje Limoni in paniek wakker. Waar is haar rugzak? En nog belangrijker, waar is haar eigen Gorgel, Belia? Dat is het begin van een bloedstollend avontuur waarin het spoor leidt naar de gletsjer die langzaam begint te smelten nu het warmer wordt. Melle, Bobba en Limoni maken kennis met murmeltieren, roofvogels, Berggorgels en Kotsbalgers. Ze worden geholpen door Katja, die alles weet over de gevaren van de bergen…

19200000022091751

November 2018

Spelling groep 4

Thema 3. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Eeuw-ieuw-woord.
 • Langermaakwoord.
 • Voorvoegsel.

Woordsoorten:

 • Samenstellingen.

Spelling groep 5

Thema 3. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Klankgroepenwoord van de a-lijst.
 • Eén woord met drie categorieën.
 • Kilowoord.

Woordsoorten:

 • Bijvoegelijk naamwoord.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 3 zijn:

 • Kinderen kunnen de tientallen aanvullen tot 100.
 • Kinderen kunnen verdubbelen en tellen met huppen van 2.
 • Kinderen kennen de betekenis van het x-teken.
 • Kinderen kunnen eenvoudige referentiematen gebruiken om lengtes te schatten.

Rekenen groep 5

De rekendoelen voor periode 3 zijn:

 • kinderen kunnen digitale kloktijden aangeven op een analoge klok (tot eenheden van 5 minuten) en digitale tijden rangschikken.
 • kinderen kunnen aangeven tussen welke honderdtallen een gegeven getal hoort.
 • Kinderen kunnen optellen, aftrekken en aanvullen tot en met 200 in contextsituaties.
 • Kinderen kennen de tafel van 9 en kinderen kunnen de strategie van één keer meer - één keer minder toepassen.

Sint Maarten

We zijn al druk bezig met het fabriceren van een lampion voor Sint Maarten.

Top Ondernemers

We gaan de komende periode bezig met het onderwerp: "Wat een verschil" we gaan kijken naar verschillende woonsituaties van kinderen, we leren over de auto, we gaan bomen en bladeren in de herfst bekijken e.d.

Voorlezen: Max en de ontplofte vriendschap - Jacques Vriens

In dit tweede deel van de spannende, hilarische serie Kinderen van het Kattenpleintje spelen Max en Sjoerd de hoofdrol. Max en Sjoerd zijn al vrienden vanaf de zandbak. Nu heeft de gemeente het plan om hun geliefde speeltuin op te offeren aan parkeerplaatsen. Hierdoor komen de twee jongen opeens lijnrecht tegenover elkaar te staan.

fc buurt slaat terug

Oktober 2018

Spelling groep 4

De spellingsregels voor periode 2 zijn:

 • Plankwoord.
 • Woorden met -nk.
 • Eer-oor-eur woorden.
 • Aai-ooi-oei woorden.

Spelling groep 5

De spellingsregels voor periode 2 zijn:

 • Eén woord met twee categorieën.
 • Ei-plaat.
 • Woord van het uw-rijtje.
 • Klankgroepenwoord met twee klankgroepen.
 • Klankgroepenwoord met lange klank aan het eind.
 • Woorden met -eren, -enen, elen.Au-plaat.

Woordsoorten:

 • Lidwoord.
 • Zelfstandig naamwoord.
 • Enkelvoud.
 • Meervoud.

Leestekens:

 • Hoofdletters bij aardrijkskundige namen.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 2 zijn:

 • Kinderen kunnen getallen tot en met 100 ordenen.
 • Kinderen kunnen aftrekkingen en optellingen maken tot en met 20.
 • Kinderen leggen verband tussen getallen en een combinatie van sprongen 10 en huppen van 1 weergegeven op de lege getallenlijn (t/m 100) en kunnen dit toepassen in eenvoudige opgaven met geld.

Rekenen groep 5

De rekendoelen voor periode 2 zijn:

 • Kinderen kunnen doortellen en terugtellen tot 1000 met sprongen van 1, 10 en 100.
 • Kinderen kunnen optellen en aftrekken tot 120.
 • Kinderen kennen de tafels van 3 en 6.
 • Kinderen kunnen bij een eenvoudig patroon het spiegelbeeld tekenen.

Voorlezen: F.C. Buurt slaat terug

Kwint houdt niet van voetbal, maar zijn moeder wil dat hij meer gaat bewegen in plaats van gamen. Als kort daarop de coach van het buurtelftal op de stoep staat, sluit Kwint zich aan bij het elftal vrienden waarvan bijna niemand echt kan voetballen. Maar samen hebben ze wel plezier. Kwint komt op doel en moet meteen aan de bak in de wedstrijd tegen de Helden.

Top Ondernemers

We werken nog een periode aan het thema: "Langs de waterkant" Waterdieren, vervuiling, wat kun je doen met water e.d. komen aan de orde. We leggen besteden natuurlijk ook aandacht aan de Kinderboekenweek: "Vriendschap".

meester kikker

September 2018

Spelling groep 4

De spellingsregels voor periode 1 zijn:

 • Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
 • Zingwoord. Net als bij ding-dong.
 • Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt.
 • Ei-plaat. Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
 • Au-plaat. Staat op de au-plaat, dus atje-au.

 

Spelling groep 5

De spellingsregels voor periode 1 zijn:

 • Ordenen van de letters.
 • Ei-plaat. Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
 • Au-plaat. Staat op de au-plaat, dus atje-au.
 • Luchtwoord.Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt.

Woordsoorten:

 • Samenstelling.
 • Werkwoord.

Leestekens:

 • Hoofdletters.
 • Vraagteken.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 1 zijn:

 • Kinderen kunnen optellingen en aftrekkingen aangeboden in een context maken tot en met 20.
 • Kinderen kunnen een splitsing maken tot en met 20.
 • Kinderen zoeken afbeeldingen van eenvoudige figuren en uitslagen daarvan bij elkaar.
 • Kinderen zoeken de gedraaide plattegrond bij een getekend blokken-bouwsel en noteren hoogtegetallen.

Rekenen groep 5

De rekendoelen voor periode 1 zijn:

 • Kinderen kunnen doortellen en terugtellen tot 1000.
 • Kinderen kunnen optellen en aftrekken tot 200 met tienvouden.
 • Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een vermenigvuldiging of deling en dit oplossen.
 • Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een optel- of aftrekopgave waarbij verschillende operaties uitgevoerd moeten worden.

Voorlezen: Meester Kikker - Paul van Loon

Meester Frans heeft een geheim en dat durft hij aan zijn klas (groep 3-4) wel prijs te geven: hij verandert zo nu en dan in een kikker. Dat is lastig, want hij heeft het niet in de hand. Als de kinderen van zijn klas bij toeval ontdekken dat de directeur van de school, meneer Stork, een soortgelijk geheim heeft, en soms in een ooievaar verandert die vervolgens kikkers eet om weer mens te worden (gevaarlijke situatie voor meester Frans), bedenken ze een plan om hun meester te redden. Humoristisch boek in korte hoofdstukken Elke zin begint op een nieuwe regel en de tekst is rechts niet uigelijnd. Boeiend en niet eng of griezelig. Mede door de woordkeus en door het gebruik van humor op meer niveaus (naast de letterlijke woordbetekenis van 'kikker' komen ook uitdrukkingen voor als: 'daar kikker je van op' en 'ik ben verkikkerd op jou').

Top Ondernemers

We werken de komende periode aan het thema: "Langs de waterkant" Onder andere Waterdieren, watervervuiling, wat kun je doen met water e.d. komen aan de orde.

Lio stagiair

Het komende half jaar zal meester Simon Graven drie dagen in de week groep 4 & 5 overnemen in het kader van zijn Lio stage op De Skulpe. Meester Peter zal hem hierbij begeleiden. Simon van harte welkom op De Skulpe en een hele mooie en leerzame tijd op onze school.