NIeuws uit groep 3

kids 1093758 1920

Leerkrachten: Peter Sneekes

collage

April 2019

Groep 3 werkt met het thema boerderij. Vandaag waren we op bezoek bij Freark. Zijn ouders hebben een grote boerderij met 130 melkkoeien.
We mochten alles bekijken; de kalfjes, het voer, de grote schuur waar de koeien rondlopen en de melkinstallatie. We hebben zelfs in de grote melktank gegluurd, waar wel 4000 liter in zit.

 

 

 

Boerderij

Wij zijn bij de boerderij van Freark geweest en dat was leuk. Maar ik was ook op de trekker en dat was leuk.
We zijn op de trampoline geweest en dat was leuk.
Er zijn 130 koeien en heel veel kalfjes. Een koe geeft wel 30 liter melk.

Amber

Februari 2019

Letters en woorden lezen en schrijven in kern 7
We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’. De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn:
• eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;
• woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;
• woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;
• woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen;
• woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring;
• woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
• woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals kortst en herfst;
• woorden van twee lettergrepen met een open lettergreep, zoals bomen;
• woorden van twee lettergrepen met een begincluster én een open lettergreep, zoals knopen;
• woorden van twee lettergrepen met aai, ooi, oei op een andere positie dan aan het eind, zoals haaien en roeiboot;
• woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.

Rekenen
Het onderwerp van blok 7 van rekenen is ‘Boodschappen doen'. Bij dit blok werken wij aan de volgende doelen:
• De kinderen kunnen getallen tot en met 20 splitsen.
• De kinderen kennen de splitsingen van 10 en kunnen aangeven hoeveel erbij moet om 10 te maken.
• De kinderen kunnen erbij en eraf situaties tot en met 20 genoteerd in een pijlnotatie uitrekenen.
• De kinderen kunnen een situatie vertalen naar een rekenopgave met hoeveelheden tot en met 20.
• De kinderen kennen de dagen van de week in de goede volgorde.
• De kinderen lezen een thermometer af.
• De kinderen kunnen hoeveelheden tot en met 30 aangeven en noteren.
• De kinderen kunnen hoog- en laagstandpunten interpreteren.
• De kinderen kunnen standpunten bepalen vanuit foto’s en bovenaanzichten met foto’s vergelijken.
• De kinderen kunnen ruimtelijke figuren herkennen in afbeeldingen met boven- en zijaanzichten.
• De kinderen kunnen bedragen tot en met 20 euro samenstellen met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 en 10 euro.

 

Januari 2019

Wij hopen dat ieder een fijne vakantie heeft gehad en weer veel zin heeft om naar school te gaan.

Letters en woorden lezen en schrijven in kern 6

De letters g, au, ui, f en ei worden geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).
De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:

• tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘en’, ‘er’ en ‘el’, zoals: bloemen, vlinder, sleutel;
• tweelettergrepige woorden met in het midden ‘ng’, ‘nk’ of ‘ch’, zoals: jongen, planken, lachen;
• tweelettergrepige woorden die beginnen met ‘be’, ‘ge’ of ‘ver, zoals: betaal, gezien, verkeer;
• eenlettergrepige woorden met ‘eeuw’ of ‘ieuw’, zoals: leeuw, nieuw;
• tweelettergrepige woorden met ‘eeuw’ of ‘ieuw’, zoals: sneeuwman, kieuwen.

Rekenen

Het onderwerp van blok 6 van rekenen is ‘In de grote stad'. Bij dit blok werken wij aan de volgende doelen:

• De kinderen kunnen tellen tot en met 20 met huppen van 2 en 5.
• De kinderen kunnen vanuit de buscontext in ‘erbij-’ en ‘erafsituaties’ tot en met 20 een pijlnotatie hanteren.
• De kinderen kunnen een hoeveelheid tot en met 20 aflezen op de kralenketting met meer dan 20 kralen.
• De kinderen kunnen de hele uren aflezen op een analoge klok.
• De kinderen kunnen hoeveelheden tot en met 30 aangeven en noteren.
• De kinderen kunnen hoog- en laagstandpunten interpreteren.
• De kinderen kunnen standpunten bepalen vanuit foto’s en bovenaanzichten met foto’s vergelijken.
• De kinderen kunnen ruimtelijke figuren herkennen in afbeeldingen met boven- en zijaanzichten.
• De kinderen kunnen bedragen tot en met 20 euro samenstellen met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 en 10 euro.

Topondernemers

Het nieuwe onderwerp van topondernemers is ‘Met z’n allen’. De kinderen gaan een stamboom maken. Ze gaan aan de slag met schaduwen, maken een stripverhaal en maken een muurkrant over een zelfgekozen huisdier.
Voorlezen
In de maand januari gaan we gedichten voorlezen in het kader van de Poëzie maand. Met ‘De Skulpe presenteert’ verzorgen wij een kleine voordracht. Hopelijk komt u ook!

Voorlezen

In de maand januari gaan we gedichten voorlezen in het kader van de Poëzie maand. Met ‘De Skulpe presenteert’ verzorgen wij een kleine voordracht. Hopelijk komt u ook!

 

December 2018

Lezen/schrijven
De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn de ‘eu’, ‘ie’ en ‘ou’ best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters en herhalen ze iedere dag.
De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
• eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘uw’, zoals: duw, duwt;
• tweelettergrepige woorden, zoals: strandbal, braadworst;
• tweelettergrepige verkleinwoorden, zoals: schroefje, strikje;
• eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ch’ of ‘cht’, zoals: lach, bocht;
• eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘aai’, ‘ooi’ of ‘oei’, zoals: haai, kooi, roei;
• tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘e’, zoals: korte, aarde;
• tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘en’, ‘er’ of ‘el’, zoals: honden, tijger, mantel;
• tweelettergrepige woorden met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken, bakker.

Rekenen
Het onderwerp van blok 4 van rekenen is ‘Naar de markt'. Bij dit blok werken wij aan de volgende doelen:
• De kinderen kunnen vooruit en achteruit tellen vanaf een willekeurig begingetal tot 20
• De kinderen kennen de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’ en het plus en mintekenen in de buscontext.
• De kinderen kunnen getallen tot en met 12 splitsen in twee gedeelten.
• De kinderen kunnen systematiek aanbrengen in eenvoudige combinatorische situaties om alle mogelijkheden te tellen
• De kinderen kunnen de getallenlijn gebruiken bij het tellen tot en met 12 met huppen van 2.
• De kinderen kunnen een eenvoudige staafgrafiek inkleuren.
• De kinderen zoeken de plattegrond bij een getekend blokkenbouwsel en noteren hoogtegetallen.
• De kinderen kunnen lengte meten met behulp van eigen toepasselijke maten, bijvoorbeeld lichaamsmaten.
• De kinderen kunnen van ongeordende hoeveelheden tot en met 20 de grootte bepalen door daar een vijfstructuur in aan te brengen
• De kinderen kunnen de getallen tot en met 20 invullen op de getallenlijn
• De kinderen kunnen vanuit het geheel en een gedeelte bepalen wat het andere deel moet zijn

December feesten
December is een feestmaand. Wij besteden extra aandacht aan de creatieve vakken. Wij zorgen ervoor dat de klas er gezellig uit ziet.
Woensdag 5 december komt Sinterklaas in Hylpen aan. Wij hebben er zin in!
Dinsdag 18 december is de kerstviering. Wij wensen jullie alvast fijne kerstdagen en een spetterend nieuwjaar.

November 2018

Lezen/schrijven

De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. In kern 2 hebben de kinderen b geleerd aan de hand van een gebaar (eerst het been (stokje) dan de bal (rondje). Dit ter ondersteuning van de letter. Bij de d zit het bolletje aan de andere kant. Hiervoor leren we geen apart gebaar aan.

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:

 • eenlettergrepige woorden die beginnen met ‘sch’, zoals: schoen, schuilt;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ng’: ring, slang;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘nk’: bank, klank;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘d’: koud, hard;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘b’: web, krab;

Rekenen

Het onderwerp van blok 2 van rekenen is ‘Sport en Spel'. Bij dit blok werken wij aan de volgende doelen:

 • De kinderen kunnen vooruit en achteruit tellen vanaf een willekeurig begingetal tot 12
 • De kinderen kennen de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’ en het plus en mintekenen in de buscontext.
 • De kinderen kunnen getallen toet en met 12 splitsen in twee gedeelten.
 • De kinderen kunnen systematiek aanbrengen in eenvoudige combinatorische situaties om alle mogelijkheden te tellen
 • De kinderen kunnen de getallenlijn gebruiken bij het tellen tot en met 12 met huppen van 2.
 • De kinderen kunnen een eenvoudige staafgrafiek inkleuren.
 • De kinderen zoeken de plattegrond bij een getekend blokkenbouwsel en noteren hoogtegetallen.
 • De kinderen kunnen gewichten vergelijken met behulp van een balans.

Topondernemers

Het nieuwe onderwerp is ‘Wat een verschil’. De kinderen leren hoe andere mensen in een ander land leven, ze weten hoe een stoplicht er uit ziet, de kinderen leren hoe blinde mensen lezen, de kinderen kunnen een auto ontwerpen en bouwen van lego, de kinderen weten welke afval in welke prullenbak moet enz.

Oktober 2018

Lezen/schrijven
In kern 2 leren de kinderen de volgende 5 letters n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen verwarren de b met de d. De kinderen leren als geheugen steuntje dat de b eruitziet als een been dat tegen de bal schopt. Eerst komt het been dan de bal. In kern 3 gaan wij de d leren.
Kinderen die werken met zonmaterialen oefenen met het lezen van:
• Woorden als zakdoek, voetbal
• Woorden van een lettergreep die beginnen met twee medeklinkers zoals kroon
• Woorden van een lettergreep die eindigen op twee medeklinkers zoals laars
• Verkleinwoorden al visje, boompje en tuintje

Kinderboeken week
Het thema van de kinderboekenweek is vriendschap. We gaan boeken lezen over vriendschap en tekenen, knutselen en andere leesbevorderingspelletjes doen. Woensdag 10 oktober gaan we naar de bibliotheek. Daar krijgen wij een rondleiding.

Rekenen
Het onderwerp van blok 2 van rekenen is ‘Naar de dierentuin'. Bij dit blok werken wij aan de volgende doelen:
• De kinderen kunnen vooruit en achteruit tellen vanaf een willekeurig begingetal tot 12
• De kinderen kennen de getalsymbolen 0-12 en kunnen die verbinden aan de juiste hoeveelheid
• De kinderen kunnen systematiek aanbrengen in eenvoudige combinatorische situaties om alle mogelijkheden te tellen
• De kinderen kunnen hoeveelheden in een eenvoudige staafgrafiek inkleuren.
• De kinderen kennen de turfregistratie die gebaseerd is op de vijfstructuur
• De kinderen kunnen concrete hoeveelheden tot en met 12 splitsen in twee gedeeltes
• De kinderen kennen de getallenlijn als model met plaatsaanduidingen 0-12
• De kinderen oefenen met het meten van een grootheid

 

to write 774648 640

September 2018

De eerste schoolweken staan in het tekenen van de gouden weken. We leren elkaar steeds beter kennen door middel van spel, door samen te werken en door met elkaar te praten. Ook hebben we in groepjes een boot gebouwd en die mochten we testen.

Lezen en schrijven

We zijn dit schooljaar begonnen met de nieuwe versie van de methode veilig leren lezen. De kinderen leren hierbij op een speelse manier het lezen. In de maand september staan de volgende letters centraal i, k, m, s, p, aa, r, e en de v.

‘Pff, juf wat is het aan elkaar schrijven moeilijk!’, hoorde ik van de week.

We starten de lessen vaak met het lied:

We schrijven li la letters,

zonder spi spa spetters,

netjes op de lijn

schrijven dat is fijn!

De sfeer zit er dan gelijk goed in. Met dit lied werken wij aan de juiste schrijfhouding en de juiste pengreep.

Rekenen

De komende weken werken we met rekenen aan meer, minder en evenveel, we bouwen met blokjes en maken hierbij een plattegrond, we kunnen getalsymbolen herkennen (0-12) en verbinden aan de juiste hoeveelheid. Dit doen we door middel van spelletjes met de dobbelsteen, het spel domino, cijfertekeningen enz. Dit is thuis ook leuk om te doen!

Topondernemers

We werken de komende periode aan het thema: "Langs de waterkant" Onder andere Waterdieren, watervervuiling, wat kun je doen met water e.d. komen aan de orde.