Nieuws uit groep 1/2

kids 2835426 1920

Leekrachten: Anke Kloosterman en Tineke Blom. 

 

Juni/Juli 2019

Op woensdag 29 mei hebben we afscheid genomen van juf Sierou. Juf Tineke sluit samen met juf Anke het schooljaar in groep 1 en 2 af.

Het schooljaar sluiten we af met het project Haas en Mol zoeken een uitweg. Het prentenboek Haas en Mol zoeken een uitweg van Hans de Beer is de rode draad tijdens dit project.
Het is een project met veel ruimte voor creativiteit, ontdekken, uitproberen, onderzoeken, ontwerpen en maken. We hebben al eens eerder op deze wijze gewerkt, maar nog niet vaak. Het project biedt ruimte aan communicatie, woordenschatuitbreiding, spontaan rekenen, meten en meetkunde en motoriek en dit zal dan ook zeker aan bod komen.

De kleuters starten met een ontwerpactiviteit. Een ontwerpactiviteit start altijd met een probleem of een behoefte. Een bijpassende ontwerpvraag helpt om meteen in oplossingen te denken.
De ontwerpvraag is: Hoe kan Haas aan de overkant/ thuis komen?

In deze laatste weken gaan we met de kleuters bezig met ontdekkende activiteiten in de zandbak en in de bouwhoek komt de snelweg aan bod en hoe steek je die veilig over? De huishoek wordt gekoppeld aan de picknickplek en daar worden bij het kampvuur elke dag verhalen aan elkaar verteld. We willen graag een woordmuur/hoek maken met woorden die betrekking hebben op het thema. Zijn er woorden die met dezelfde letters beginnen en kunnen we de woorden ook ordenen in categorieën? Wij gaan een luisterspel in de kleine kring/taalhoek doen. In de rekenhoek gaan we iets met plattegronden doen.

De klanken (letters) die we tot nu toe behandeld hebben, zullen we herhalen en er spelletjes mee gaan doen. Kunnen we van de losse klanken ook woordjes maken? Welke van de twee woorden begint met de ….. of bij welke van de twee woorden hoor je de …. aan het eind.

De kleuters zijn momenteel bezig met het maken van een vaderdag cadeautje. Vrijdag 14 juni is de sportdag voor de onderbouw. Wij zijn al druk met de voorbereidingen. Mocht u nog tijd hebben om een handje te helpen met de begeleiding van groepjes, dan horen wij dat graag.

Hiske en Sietze komen voor de vakantie nog vier keer proefdraaien en starten dan na de zomervakantie in groep 1. Welkom op De Skulpe en veel (leer)plezier gewenst.
Jonnie komt als gast leerling de laatste vier weken van het schooljaar meedraaien in groep 1 en 2. Jonnie is nu drie maanden in Nederland en gaat normaal gesproken in Thailand naar school. Welkom en veel plezier gewenst.

Wij gaan er nog zes weken tegenaan, maar willen u alvast een hele, fijne zomervakantie toewensen.

goat 3017394 1280

Mei 2019

Groep 1/2 werkt op dit moment nog met het thema boerderij.
We leren waar de melk, yoghurt en eieren vandaan komen. Hoe de jonge dieren heten en hun ouders. Verder leren wij verschillende opzegversjes en liedjes die bij de lente/boerderij horen.
Juf Froukje heeft mooie boeken uitgezocht die bij het thema passen. Het boek De boer staat centraal.

We hebben de laatste weken geoefend met de letters ei, d en o. Met rekenen zijn we aan het meten met water. Hoeveel ml zit er in de maatbeker?

Als hoogtepunt zijn wij dit jaar op schoolreisje geweest naar AquaZoo. De kinderen hebben heerlijk kunnen spelen met de grote springkussens, gruwelen van de krokodillen en de vogels die hun eieren beschermen, genieten van de ijsberen, bokken, geiten, kangoeroes, pinguïns en vele andere dieren.

Fie is in Mei bij ons op school gekomen. Zij komt van Vlieland. Welkom op school. Wij wensen jou veel (leer) plezier op De Skulpe.

kippen

April 2019

Vorige week hebben we het thema Afrika afgesloten en de klas weer opgeruimd om deze alvast in Paassfeer te brengen.
Pasen is namelijk het thema waar we de komende drie weken aan werken.

De kinderen gaan van alles leren over de kip, de haan en het kuiken. En hoelang duurt het eigenlijk totdat er een kuikentje uit het ei komt?
Met behulp van prentenboeken, informatieve boeken en opzegversjes, het maken van een mindmap hopen we diverse vraagstukken op te lossen.

In de klas zit een “bijzondere kip” op een nest. Deze kip legt chocolade eieren. Spelenderwijs zijn we zo iedere dag bezig met rekenbegrippen als meer, minder, evenveel, meeste, minste, hoeveel meer of minder dan. De gelegde eieren worden op kleur in grote potten verzameld en tegen de tijd dat het Pasen is, gaan we de eitjes eerlijk delen.
Ook gaan we aan de slag hoe kunnen we iets gemakkelijk tellen? Het seriëren zal nogmaals aan bod komen. Van weinig naar veel komt onder andere aan bod voor groep 1.

We volgen bij de taal en rekenactiviteiten de leerlijnen van KIJK. De doelen zijn gekoppeld aan de diverse activiteiten.
We zullen deze periode ook weer knutselwerkjes maken en enkele liedjes aanleren over de kip.

De klank (letter) p, spreek uit als puh, zal worden herhaald. De p wordt gekoppeld aan Pasen. De tweeteken klank ei gaan wij de komende periode aanbieden. De “ei” wordt gekoppeld aan het ei.

We sluiten de paasweken af met een gezamenlijke paasbrunch en Paas knutselen. U heeft hierover al in de nieuwsbrief kunnen lezen.

Kaylee wordt in april vier jaar en gaat alvast een aantal dagen proefdraaien in groep 1 en 2. Kaylee, wij wensen jou veel (leer)plezier bij ons op De Skulpe. Welkom in de groep 1 en 2.

 

oie transparent5

Maart 2019

Wij gaan de maand maart starten met een nieuw thema. We gaan met de kleuters naar Afrika. Vooraf hebben wij aan de kinderen gevraagd wat ze zouden willen leren over Afrika. Mooi om te horen wat er dan aan antwoorden komt.

Een paar vragen van de kinderen zijn: Wat eten/drinken Afrikaanse dieren? Hoe wassen de dieren zich? Hoe kunnen de olifanten met de slurf spuiten? Hoe jagen de Afrikaanse mensen gevaarlijke dieren weg? Hoe maken de mensen vuur? Hoe gaan ze reizen?

We hebben de kleuters ook gevraagd om knuffeldieren die in Afrika leven mee te nemen naar school om te gebruiken voor het inrichten van de Afrikahoek. De eerste Afrikaanse knuffels staan intussen al in de Afrikahoek in ontwikkeling. Ter info: De tijger leeft niet in Afrika.

Verder hebben we klas tijdelijk iets aangepast. De junior ingenieur staat nu als 'constructiehoek' in de klas. De kleuters kunnen met dit grote constructiemateriaal een auto, bus, jeep of safariwagen construeren, want je mag natuurlijk niet tussen de wilde dieren gaan lopen. Ook de zandtafel is toegevoegd als 'hoek'. De kleuters gaan deze omtoveren tot de Afrikaanse savanne. We hebben ook pootafdrukken van een olifant, leeuw, giraffe en neushoorn. De kleuters kunnen hiermee sporen maken in de zandbak en eventueel nog met verf op papier.

Froukje, van de lytse byb, heeft voor prentenboeken en informatieve boeken gezorgd, zodat de vragen van de kleuters ook beantwoord kunnen worden.

De “a” en de “l” zijn de twee klanken die aangeboden worden tijdens de Afrikaweken. U spreekt de “a” als een korte klank uit. Niet uitspreken als “aaaaa”. De “l” koppelen we aan de leeuw. Niet uitspreken als “el”, maar als “l”.

Mirte en Nigel zijn aan het proefdraaien op school. Begin maart worden ze beide vier jaar. Welkom op De Skulpe Mirte en Nigel en veel (leer)plezier bij ons op school.

foto2

Februari 2019

De maand februari zetten wij voort met het thema ziek zijn en we zijn bezig met gedichtjes in het kader van de Poëzieweek en De Skulpe presenteert. De kinderen zijn namelijk nog heel betrokken en we kunnen nog met veel genoemde doelen uit in het nieuws van januari uit de voeten. De themahoek de dokter, wachtkamer en apotheek is bij dit thema een favoriet onderdeel van veel kleuters.

Dokter Bakker is op woensdag 30 januari bij ons in de klas geweest en heeft iets verteld over ziek zijn. Hij had een aantal stethoscopen bij zich en de kleuters mochten bij zichzelf en een ander naar het hart luisteren. Ook gingen de kleuters dokter Bakker helpen met hechten. Dokter Bakker had kippenpoten meegenomen uit de supermarkt en vertelde de kleuters dat dat precies op ons velletje lijkt. Hij maakte met een zakmes een snee in de kippenpoot en ging toen vertellen over hechten en liet dit zien. De kleuters hebben drie kwartier geboeid gekeken en geluisterd. Als dank kreeg dokter Bakker een dokterstas (boekje) vol tekeningen van de kleuters.

De b (spreek uit als buh) komt de komende twee weken aan bod.

Na de voorjaarsvakantie sluiten wij het thema ziek zijn af met een week “verzorging”. Goed voor je zelf zorgen, gezond eten en je tanden goed poetsen zijn enkele items die voorbij zullen komen.

Woensdag 27 februari komt Jildou Hobma een poetsles in groep 1 en 2 geven. Leuk! We zijn heel benieuwd en hopen veel te leren over het poetsen van de tanden.

Selena wordt in februari vier jaar en komt alvast een viertal dagen proefdraaien. Welkom Selena en veel (leer)plezier bij ons op De Skulpe.

Foto: de kleuters keken zeer geïnteresseerd toe terwijl de snee in de kippenpoot werd gehecht. De kleuters mochten assisteren.

januari

Januari 2019

Het nieuwe jaar starten wij met het thema ziek zijn.

Een gebroken arm, buisjes in de oren, amandelen laten knippen, een flinke griep… Elke kleuter komt wel eens bij de dokter of gaat naar het ziekenhuis.

Het thema ‘ziek zijn’ is herkenbaar, elk kind speelt graag doktertje met zijn knuffels.

We werken aan de hand van de doelen van ons leerlingvolgsysteem KIJK. Deze periode zullen o.a aan bod komen bij de taalontwikkeling: - woordenschat, - actief deelnemen aan een gesprek en gericht antwoord kunnen geven op vragen, - herkennen en benoemen lichaamsdelen, - onthouden woorden in juiste volgorde, - herkennen beginklank, - auditieve synthese, - auditieve analyse, het signaleren van klanken in woorden. Bij de rekenontwikkeling: - herkennen en gebruiken begrippen links en rechts, - meten lichaamslengte m.b.v. verschillende meetinstrumenten, seriëren op lengte (van lang naar kort) en op breedte (van breed naar smal) en op hoeveelheid (van veel naar weinig) - wegen m.b.v. verschillende instrumenten: weegschaal en balans, - tellen, maar ook tellen met sprongen van 2, - herkennen van getalsymbolen (voor groep één t/m 12 en voor groep 2 t/m 20), - rangtelwoorden t/m 12. Voor de uitdaging zullen we de klok en geld ook gaan gebruiken, want als je een afspraak bij de dokter hebt, moet je wel op tijd zijn. En ja als je naar de drogist of apotheek moet, dan moet je de medicijnen betalen.

U ziet wel er komen heel wat doelen aan bod tijdens een thema. Om een aantal van deze doelen goed te kunnen oefenen en uitvoeren, zullen we met de kleuters een thema hoek in gaan richten.

De wachtkamer, bij de dokter in de kamer en later wordt de apotheek nog toegevoegd. De kleuters zelf hadden het ook al over het ziekenhuis. We zullen zien wat er mogelijk is, want wij sluiten graag aan bij de vraag van de kleuters.

Mocht u thuis nog lege medicijndoosjes/potjes hebben of restanten verband/pleisters of iets anders met betrekking tot het thema en wilt u het kwijt, dan mag u het wel meegeven naar school voor de themahoek. Wij zijn er blij mee.

Twee boeken staan de komende weken centraal. Dat zijn het prentenboek Saar bij de dokter en het informatieve boek uit de serie Willewete, Naar het Ziekenhuis. Natuurlijk zullen er ook andere prentenboeken en informatieve boeken aan bod komen.

Mocht uw kind thuis een (prenten)boek hebben over ziek zijn dan is het leuk om dit even mee te laten nemen. We kunnen het op school dan voorlezen aan de groep.
De klanken zzzz, i en buh, gekoppeld aan ziek in bed (z, i en b zijn de letters, maar zeg geen: zet, ie en bee), zullen de komende weken aangeboden worden.

Sylvan is in de kerstvakantie vier jaar geworden en draait nu bij ons in de groep mee. Welkom Sylvan en veel (leer)plezier bij ons op De Skulpe.

 

20181203 094553

December 2018

 

Wij werken al een aantal weken rondom het thema sinterklaas. Er worden prentenboeken voorgelezen. In de klas is een grote kijkplaat met de prenten van het prentenboek van Charlotte Dermatons. De huishoek is het huis van sint en piet. Hier wordt volop sint en piet gespeeld. Prachtig om te zien! Het pietenhuis werd in de bouwhoek gemaakt. Hele mooie huizen, waar de pieten graag zouden willen wonen. Op het verfbord kwamen kleurrijke sint en pietjes tevoorschijn. Heerlijk met scheerschuim in de weer.

Er zijn nieuwe letters aangeboden: de letters s (sint) en de p (piet).

Naast al deze activiteiten zijn we hard aan het oefenen voor 5 december. De kinderen kijken hier heel erg naar uit.

Wanneer sint en piet zijn vertrokken gaan we aan het werk met het thema kerst. Samen gaan we prentenboeken lezen. Het prentenboek “de sneeuwman” gaan we lezen en ook de prachtige dvd kijken. Er worden liedjes gezongen en een opzegversje geleerd.

Er wordt een nieuwe letter aangeboden: de letter k (kerst).

We werken bij de taal- en rekenactiviteiten aan de hand van de doelen van KIJK.

Wij hopen op een gezellig sinterklaasfeest en een prachtige kerstviering.

 

November 2018

Na de herfstvakantie zijn wij verder gegaan met het thema vriendjes en herfst.

We werken bij de taal/ en rekenactiviteiten aan de hand van de doelen van KIJK. De komende weken komen o.a aan bod: de seizoenen en de bijbehorende kenmerken, luisteren naar elkaar, lettergrepen plakken tot een woord, van losse klanken een woord maken, herkennen van de beginklank van een woord, weten wat de eerste letter, rijmen, begrippen als meeste, minste, evenveel, hoeveel meer ontdekken door het toepassen van de 1 – 1 relatie (vergelijken van aantallen), de volgorde van de getallenrij en de buurgetallen; wat komt voor de …. of wat komt na de ….

De eerste twee weken van november staat de klank m centraal. De klank koppelen we aan mini musical. U spreekt de klank uit als mmmm. De derde week van november gaan we de tot nu toe aangeboden klanken herhalen, dus de v – w – r – h en de net aangeleerde klank m.

De kleuters zijn momenteel druk in de weer met hun Skulpe presenteert voor vrijdag 16 november. Groep 1 en 2 zal de mini musical Riki en zijn vriendjes uitvoeren. We werken aan decorstukken en zijn de liedjes met Anke Wassink aan het oefenen. Zij zal ons op keyboard begeleiden.

De Skulpe presenteert van vrijdag 16 november is een mooie afsluiting van het thema vriendjes en herfst om daarna te starten met het thema Sinterklaas, want op zaterdag 17 november komt Sinterklaas in Nederland aan.

KBW2

Oktober 2018
Op woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek met als thema: Kom erbij! Vriendschap. Dit wordt in oktober het thema voor groep 1 en 2. Een tweetal prentenboeken zullen centraal staan, maar daarnaast zullen nog veel meer prentenboeken voorgelezen worden.
Rikki en zijn vriendjes en Twee vechtende eekhoorntjes staan centraal.

Rikki en zijn vriendjes
Rikki heeft volop pret met al zijn vriendjes. Of ze nou wit, grijs, bruin of zwart zijn. Voor Rikki maakt het niet uit. Hij vindt het dan ook stom dat alle konijnen in groepjes bij elkaar gaan staan om hun eigen spelletjes te doen. Rikki speelt graag met iedereen. Op een dag komt er een nieuw konijn. Hij kijkt helemaal in zijn eentje naar de spelende konijnen. Rikki gaat naar het konijn toe en al snel zijn ze vriendjes. Als Rikki met zijn nieuwe vriend naar de andere konijnen gaat, lachen ze de nieuweling uit. Rikki accepteert dit niet en met een grapje zorgt hij er voor dat het nieuwe konijn mee mag spelen. Samen met de andere konijnen hebben ze de grootste lol.


Twee vechtende eekhoorntjes
De zomer is voorbij, het is herfst in het bos. De winter komt eraan. Alle dieren beginnen met het aanleggen van een wintervoorraad. Behalve één eekhoorn. Dit is Eduard. Hij wil nog niets van een winterslaap weten. Op een dag ontdekt hij dat al zijn eten op is. Als hij in het bos is, vindt hij een lekkere, sappige dennenappel. Die moet hij hebben! Maar….hij is niet de enige. Wie krijgt deze te pakken?

Beide boeken gaan over vriendschap en spelen zich af in de herfst. Het thema herfst zal daarom ook aan bod komen in de komende weken.

De twee klanken die in de maand oktober centraal staan, zijn de: r (Rikki) en de h (herfst).
U spreekt deze klanken uit als: rrrrr en hu

We werken bij de taal- en rekenactiviteiten aan de hand van de doelen van KIJK. Deze periode komen o.a. aan bod: luisteren naar elkaar, van losse klanken een woord maken, herkennen van de beginklank van een woord, weten wat de eerste letter is, rijmen op een aangegeven woord en het herkennen van rijmwoorden in een zin, emoties herkennen, het herkennen van de getalbeelden op een dobbelsteen, synchroon tellen, de volgorde van de getallenrij.

Sanne wordt in de herfstvakantie vier jaar. Zij draait de komende weken een dagje per week mee. Sanne, welkom op De Skulpe! We wensen jou veel plezier toe.

nieuws september 2018