Lekker Lezen

new logo lllb turquoise 22102020 small

Lekker Lezen

 

https://lekkerlezen.nu/

“Als je leert lezen, krijg je de sleutel in handen van de bibliotheek van de wereld“ - Jan Terlouw, maart 2017, op het Nationale Bibliotheekcongres in Assen

Het belang van leren lezen en het genieten van lezen is onze grootste drijfveer om de komende jaren te investeren in lezen. We zijn op dit moment bezig om onze collectie weer up to date te brengen, daarnaast adviseert en ondersteunt juf Froukje ons hierbij vanuit de bibliotheek.

We willen de kinderen een zo'n breed scala aan boeken onder de aandacht brengen en zullen ook meer gaan insteken op het promoten van boeken/teksten e.d. Dit zult u de komende maanden ook in De Skupe/de nieuwsbrief/de website terug gaan zien. Er zullen meer boeken aanwezig zijn, maar ook promotiematerialen voor boeken, gedichten e.d. Daarnaast zal er iedere dag in de groepen 3 t/m 8 een half uur gelezen worden. Ook zullen de kinderen meer met elkaar in gesprek gaan over lezen/boeken/schrijvers e.d.

Hieronder vindt u handige tips die u thuis kunt gebruiken bij het inoefenen van lezen!

 1. Overleg met uw kind over de tijdstippen waarop het best kan geoefend worden. Als uw kind daarin inbreng krijgt, is er minder kans op tegenzin.
 2. Spreek van tevoren met uw kind af hoe lang er gelezen gaat worden, zodat het precies weet waar het aan toe is. Iedere dag een kwartiertje is beter dan zo nu en dan een half uur.
 3. Tracht geduldig te blijven ! Als uw kind merkt dat u ongeduldig bent, zal het niet rustig kunnen lezen en daardoor meer fouten maken dan nodig is.
 4. Benader uw kind optimistisch en laat merken dat u vertrouwen hebt in zijn/haar vorderingen.
 5. Neem niet elke keer dat u met uw kind gaat lezen een andere tekst. Door herhaling zal het steeds beter begrijpen wat er staat. En als uw kind na een tijdje weer eens dezelfde tekst leest, kan het merken dat het nu sneller en beter gaat.
 6. Zorg tijdens het leesmoment wel voor afwisseling. Hieronder staan een paar voorbeelden.
 7. Uw kind oefent het beste als hij/zij hardop voorleest.

Leeshulpen ter afwisseling

 1. Herhalen van de zin - Telkens als uw kind een leesfout maakt, laat u het even stoppen en goed naar het fout gelezen woord kijken. Daarna laat u het de hele zin opnieuw lezen.
 2. Herhaald lezen - Neem een tekst en vertel uw kind dat het de bedoeling is dat het die drie keer gaat lezen. Noteer de eerste keer de gemaakte fouten en bespreek deze voordat u uw kind de tekst voor de tweede keer laat lezen. Praat er na de tweede en derde keer samen over of het nu beter is gegaan.
 3. Duolezen - Lees hardop met uw kind mee. Uw kind wordt dan door u “meegesleept” en krijgt daardoor niet de kans om steeds te blijven aarzelen.
 4. VOOR-KOOR-DOOR lezen - Voor staat voor voorlezen, Koor staat voor samen lezen, Door staat voor lezen door het kind. U leest eerst de bladzijde voor, dan lezen jullie die bladzijde samen, daarna leest het kind die bladzijde alleen. Doordat het kind de bladzijde al twee keer eerder heeft gehoord/gelezen zal hij ervaren dat het makkelijker gaat wanneer hij zelf leest.
 5. "Gewone” teksten - Het gaat er juist om dat uw kind “gewone” teksten en boeken leert lezen. Ook daarbij kunt u onderstaande leeshulpen gebruiken.
 6. Samen lezen - Lees samen met uw kind om de beurt een stukje.
 7. Samenvatten - Vat na elke bladzijde even samen wat er gebeurd is, zodat uw kind goed “in het verhaal blijft”.
 8. Moeilijke woorden - Schrijf de woorden waarmee uw kind moeite heeft op en laat het die na afloop twee keer doorlezen.
 9. Enthousiasme - Doe enthousiast over het verhaal dat u met uw kind leest. Zeg dat u benieuwd bent naar wat er verder gaat gebeuren.
 10. Sneller lezen - Laat uw kind een bladzijde lezen. Zeg iedere keer dat het te lang wacht het volgende woord voor. Zo blijft de vaart erin.
 11. Langzamer lezen - Maak een keuze uit de volgende mogelijkheden.

  - Lees uw kind een tekst voor in een normaal leestempo. Laat het daarna dezelfde tekst hardop lezen. - Laat uw kind bij ieder punt, dus aan het einde van elke zin, hardop tot twee tellen en dan pas verder lezen.

 12. Begrijpen wat je leest - Waar het bij lezen eigenlijk om gaat, is dat tot je doordringt wat er staat. (En dat geeft je informatie, of het bezorgt je plezier.)Er zijn verschillende manieren waarop u uw kind kunt helpen begrijpen wat het leest.
 13. Vragen stellen - Stel regelmatig vragen als: "Snap jij waarom ze dat doen?" of “Waarom doet hij dat?” Stel ook vragen over de inhoud van het verhaal. Lees uw kind de tekst eerst voor en praat samen over de inhoud. Laat het dan zelf de tekst lezen. Wijs uw kind op bijzondere dingen die gebeuren in het verhaal.
 14. De leerkracht - Een laatste maar niet onbelangrijke “hulplijn” bij het lezen is natuurlijk de leerkracht van uw kind. Hebt u vragen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.