Praktische info

Privacybeleid

Basisschool De Skulpe vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het Privacy protocol aan te passen, een nieuw Privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.


Persoonsgegevens
Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs “Gearhing” en...

Meer over 'Privacybeleid'

Wie waar wanneer....

Beeldmerk OT2 transparant

Graag informeren wij u over de aanwezigheid van de directeur, de manager bedrijfsvoering, de locatiecoördinator, de intern begeleider, de administratief medewerker en de schoolassistent op de verschillende scholen. Klik hier voor deze informatie (u wordt doorverwezen naar de website van OBS De...

Meer over 'Wie waar wanneer....'

Vakantieregeling 2017/2018 en 2018/2019

vw camper 336606 1920

Vakantierooster 2017/2018

 

  • Herfstvakantie: 23 okt. t/m 27 okt. 2017
  • Kerstvakantie: 25 dec. 2017 t/m 5 jan. 2018
  • Voorjaarsvakantie: 26 feb. t/m 2 mrt. 2018
  • Goede Vrij. & Pasen: 30 mrt. t/m 2 april 2018
  • Koningsdag: 27 april 2018
  • Meivakantie: 30 april t/m 4 mei 2018
  • Hemelvaart: 10 mei t/m 11 mei...
Meer over 'Vakantieregeling 2017/2018 en 2018/2019'

Aanmelden nieuwe leerlingen

Parents Icon

Deze website alleen geeft natuurlijk geen volledig beeld van onze school, wilt u meer informatie over De Skulpe, maak dan een afspraak!

Wanneer u op zoek bent naar een geschikte school voor uw kind en meer informatie over onze school wilt, dan nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk...

Meer over 'Aanmelden nieuwe leerlingen'

Schooltijden

klok2

Maandag t/m vrijdag: 8.25 - 14.00 uur

Alle leerlingen eten tussen de middag in de klas, samen met de leerkracht. De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.

 

Gymnastiek

Groep 1 en 2 iedere dag.

Groep 3 en 4 op maandag en donderdag.

Groep 5 en 6 op maandag en donderdag.

Groep 7 en 8...

Meer over 'Schooltijden'

De organisatie van ons onderwijsteam

Organisatie OT2

ABBS De Skulpe is een onderdeel van een onderwijsteam binnen Gearhing. Met De Pipegaal in Workum en De Meiboom in Warns vormen we onderwijsteam 2.

Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen gezamenlijk scholing. Groepsleerkrachten van verschillende scholen...

Meer over 'De organisatie van ons onderwijsteam'

Wat te doen bij hoofdluis?

oie transparent 1

Beste ouders en verzorgers,

 

Een aantal keer per jaar wordt er op school gecontroleerd op hoofdluis. Als er hoofdluis wordt geconstateerd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Het is belangrijk uw kind(eren) dan regelmatig te controleren, en de school op de hoogte te stellen als uw kind last...

Meer over 'Wat te doen bij hoofdluis?'

Links

Weblinks

Links voor ouders

 

www.50tien.nl


De website van 5010 geeft informatie en advies over het onderwijs aan uw kinderen

 

www.kennisnet.nl

Kennisnet: voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

 

www.onderwijsinspectie.nl

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het...

Meer over 'Links '