Ouders

Vakantieregeling 2018/2019

vw camper 336606 1920

Vakantierooster 2018/2019

Herfstvakantie: maandag 22-10-2018 t/m vrijdag 26-10-2018
Kerstvakantie: maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 04-01-2019
Voorjaarsvakantie: maandag 18-02-2019 t/m vrijdag 22-02-2019
Goede Vrijdag en Pasen : vrijdag 19-04-2019 t/m maandag 22-04-2019
Koningsdag: zaterdag...

Meer over 'Vakantieregeling 2018/2019'

Fotoalbum 2018 - 2019

Meer over 'Fotoalbum 2018 - 2019'

Wie waar wanneer....

Gearhing OT2 beeldmerk 1806

Graag informeren wij u over de aanwezigheid van de directeur, de manager bedrijfsvoering, de locatiecoördinator, de intern begeleider, de administratief medewerker en de schoolassistent op de verschillende scholen. Klik hier voor deze informatie (u wordt doorverwezen naar de website van OBS De...

Meer over 'Wie waar wanneer....'

Anti-pestprotocol

Omgaan met pesten

Op school werken we bewust aan het creëren van een veilig sociaal klimaat. Dit doen we door o.a.:
- Te zorgen voor een goed klassenmanagement;
- Duidelijke afspraken en routines op school en in de klas;
- Te werken aan een goede leerkracht-leerling-ouder relatie;
- Te werken aan een goed groepsklimaat door het inzetten van coöperatieve werkvormen en groepsvormende spelletjes;
- Sterk didactisch handelen, zoals doelgericht werken en gedifferentieerde instructie en verwerking;
- Elke week les te geven in sociaal emotionele...

Meer over 'Anti-pestprotocol'

Fotoalbum 2017-2018

Meer over 'Fotoalbum 2017-2018'

Medezeggenschap en ouderraad

Medezeggenschap2

Medezeggenschapsraad (MR):

De medezeggenschapsraad is het officiële orgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en leerkrachten en bevordert openheid, openbaarheid en overleg in de school. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van besluiten op het gebied van...

Meer over 'Medezeggenschap en ouderraad'

Leerplicht en verlof

foto4

Aanvraag bijzonder verlof

U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind. Klik hier om alles te lezen over de regels en afspraken rondom extra verlof.
En klik hier om het aanvraagformulier voor verlof in te dienen. U krijgt dan binnen 4 dagen bericht.

Meer over 'Leerplicht en verlof'

Links

Weblinks

Links voor ouders

 

www.50tien.nl


De website van 5010 geeft informatie en advies over het onderwijs aan uw kinderen

 

www.kennisnet.nl

Kennisnet: voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

 

www.onderwijsinspectie.nl

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het...

Meer over 'Links '

Fotoalbum 2016-2017

Oktober 2016

Tijdens de Kinderboekenweek 2016 kwam Kinderboekenschrijver Reggie Naus op de Skulpe om spannende verhalen te vertellen over piraten. Alle vragen van de kinderen werden beantwoord. Natuurlijk was er ook gelegenheid om een handtekening van deze beroemdheid te ontvangen.

Meer over 'Fotoalbum 2016-2017'

Fotoalbum 2015-2016

Musical ANWB lichtbrigade

 

Groep 5/6 heeft een musical voor de hele school gewonnen!

Meer over 'Fotoalbum 2015-2016'

Fotoalbum 2014/2015

Bekijk hier alle foto's van schooljaar 2014-2015

 

 

Meer over 'Fotoalbum 2014/2015'