Nieuws uit groep 8

school 880033 1920

Leerkracht: Jeroen Bosma

chinees

 

September 2018

Week één stond in het teken van de Gouden Weken. Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang. Het accent ligt op groepsvormende activiteiten en oudercontact. De dynamische driehoek tussen leerkracht, kind en ouder staat centraal in onze aanpak en coöperatieve leervormen spelen hierbij een belangrijke rol.
De gouden weken worden ingezet om het goud dat leerkrachten in handen hebben, de leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang.
In week twee is er al veel meer aandacht voor de methodes. Maar er blijft genoeg tijd over voor groepsvormende activiteiten.
Het thema van deze weken is dit jaar Water.
Het thema van onze taalmethode Staal is in groep 8: China. Wij hebben 26 letters. De Chinezen kennen 40.000 karakters. Hoe ziet een Chinees toetsenbord er dan eigenlijk uit? De kinderen hebben een blad met woorden mee naar huis gekregen om thuis te oefenen. Vraag er maar eens naar en doe eens samen een quizje of zo.
Bij rekenen maken we kennis met grafieken en diagrammen. En hoe moeten we ook al weer onder elkaar rekenen?
Trefwoord gaat deze weken over ‘Presteren’. Een goede beoordeling op jouw tekening geeft voldoening. Je hebt goed je best gedaan en daarin krijg je nu bevestiging. En dat is een basisbehoefte bij mensen en dus ook bij kinderen. TW gaat ook over verwachtingen.
In het blok van Spelling worden afspraken herhaald met woorden als samenleving en luchthaven. En de leerlingen gaan oefenen met werkwoordspelling in de tegenwoordige- en verleden tijd. Wat is een bijvoeglijk naamwoord? Een voltooid deelwoord? En wat is dan een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord? En wat heeft ‘’t fokschip’ er mee te maken?
Met Top Ondernemers sluiten we een beetje aan bij het Gouden Wekenthema: ‘Water’. Dit blok heet: ‘Water, aarde, lucht en vuur’. Over gaswinning, de watersnoodramp, luchtvervuiling, vulkanen en veel meer.
Volgend jaar zullen de leerlingen heel veel huiswerk krijgen. Veel meer dan menig kind vermoedt. Daarbij is plannen een belangrijk aspect. Om ze hier mee te leren omgaan krijgt groep 8 regelmatig huiswerk mee. Ik hoop dat u hen thuis hierbij begeleidt en af en toe eens overhoort.

De groeten met handen en voeten,

Meester Jeroen