Nieuws uit groep 8

school 880033 1920

Leerkracht: Jeroen Bosma

woorden

Oktober 2018 - Oktoberfest in groep 8

Alhoewel we met onze Taalmethode Staal net het thema China afgerond hebben, duiken we niet, zoals de titel wellicht doet vermoeden, de zuid Duitse bierstubes in.

Wel gaan we de wereld van de televisie ontdekken met als uiteindelijk doel: het schrijven van een nieuwsitem voor het Jeugdjournaal. Ook de woordenschatwoorden hebben een link naar de wereld van RTL en SBS. De onderstaande woorden komen in dit blok veelvuldig terug. Praat er met de kinderen thuis over. Dat geeft ze een voorsprongetje.

Geld speelt in televisieland een belangrijke rol en dat onderwerp komt terug tijdens rekenen.

Maar weinig kinderen in deze groep 8 krijgen zakgeld. In dit blok leren ze met geld rekenen. Hoeveel moet je betalen na 30% korting? Heb ik genoeg geld in mijn spaarpot als ik voor €249, 95 de nieuwe Playstation wil kopen? Hoeveel weken moet ik sparen voor om een Nerfpistool te kopen?

Trefwoord gaat over verfraaien. De kinderen zoeken naar de betekenis die schoonheid voor mensen kan hebben. Ze stellen daarbij de vraag in hoeverre een mooie buitenkant kan bijdragen aan het levensgeluk.

Topondernemer. U heeft tijdens de eerste ‘Skulpe Presenteert’ al een glimp van het thema ‘Water, Aarde, Lucht en Vuur’ kunnen opvangen. Tijdens de eerste lessen zag je dat veel kinderen meteen zonder plan aan de slag gingen/wilden. Maar je zult toch eerst een plan moeten hebben. Voorkennis ophalen. Leervragen maken. Taken verdelen. Informatie opzoeken. Informatie verwerken. Hoe presenteer je? Lukte het om je aan je eigen planning te houden? Evalueren. Deze efficiëntieperikelen zijn ook terug te vinden tijdens andere lessen op school. En is zeker voor veel groep achters een leerpunt. Al was het alleen al omdat je volgend jaar veel, vaak en precies moet plannen op het Voortgezet Onderwijs.

De afspraken voor spelling zijn de aankomende weken: ei / ij woorden, reis- reizen en leef–leven woorden. Samen met de tong en lucht woorden komen die terug in de eerste spellingstoets. Ook deze kunt u thuis oefenen. Bijvoorbeeld op uw thuisversie van Ambrasoft.

We zitten ook nog eens volop in de Kinderboekenweek. Met als thema: ‘Vriendschap’ en als motto: ‘Kom erbij!’ Les 1 ging over de vriendschap tussen dieren. Waarom is de mier zo’n goede vriend van een bladluis? In les 2 kregen de kinderen een meditatie (ontspannings) oefening. Heel interessant om te zien dat sommige kinderen totaal geen rust ‘in ‘e beulich’ hebben en andere leerlingen zich heel relaxed laten meevoeren naar totale ontspanning.

Wanneer denkt u trouwens dat ‘das Oktoberfest’ gevierd wordt? Heel logisch… In september!

chinees

 

September 2018

Week één stond in het teken van de Gouden Weken. Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang. Het accent ligt op groepsvormende activiteiten en oudercontact. De dynamische driehoek tussen leerkracht, kind en ouder staat centraal in onze aanpak en coöperatieve leervormen spelen hierbij een belangrijke rol.
De gouden weken worden ingezet om het goud dat leerkrachten in handen hebben, de leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang.
In week twee is er al veel meer aandacht voor de methodes. Maar er blijft genoeg tijd over voor groepsvormende activiteiten.
Het thema van deze weken is dit jaar Water.
Het thema van onze taalmethode Staal is in groep 8: China. Wij hebben 26 letters. De Chinezen kennen 40.000 karakters. Hoe ziet een Chinees toetsenbord er dan eigenlijk uit? De kinderen hebben een blad met woorden mee naar huis gekregen om thuis te oefenen. Vraag er maar eens naar en doe eens samen een quizje of zo.
Bij rekenen maken we kennis met grafieken en diagrammen. En hoe moeten we ook al weer onder elkaar rekenen?
Trefwoord gaat deze weken over ‘Presteren’. Een goede beoordeling op jouw tekening geeft voldoening. Je hebt goed je best gedaan en daarin krijg je nu bevestiging. En dat is een basisbehoefte bij mensen en dus ook bij kinderen. TW gaat ook over verwachtingen.
In het blok van Spelling worden afspraken herhaald met woorden als samenleving en luchthaven. En de leerlingen gaan oefenen met werkwoordspelling in de tegenwoordige- en verleden tijd. Wat is een bijvoeglijk naamwoord? Een voltooid deelwoord? En wat is dan een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord? En wat heeft ‘’t fokschip’ er mee te maken?
Met Top Ondernemers sluiten we een beetje aan bij het Gouden Wekenthema: ‘Water’. Dit blok heet: ‘Water, aarde, lucht en vuur’. Over gaswinning, de watersnoodramp, luchtvervuiling, vulkanen en veel meer.
Volgend jaar zullen de leerlingen heel veel huiswerk krijgen. Veel meer dan menig kind vermoedt. Daarbij is plannen een belangrijk aspect. Om ze hier mee te leren omgaan krijgt groep 8 regelmatig huiswerk mee. Ik hoop dat u hen thuis hierbij begeleidt en af en toe eens overhoort.

De groeten met handen en voeten,

Meester Jeroen