Nieuws uit groep 6/7

colored pencils 2934857 1920

Leerkrachten: Gretha van der Staaij en Lotte Wiersma

November 2018

Spelling
Bij spelling zijn we dit jaar gestart met blok 1 van groep 6. Aangezien we eerst enkele dingen wilden herhalen is ook groep 7 hiermee gestart. We hebben eerst alle verschillende categorieën weer herhaalt. Enkele categorieën die aan bod zijn geweest:
• Luchtwoorden
• Aai-ooi-oei-woord
• Langermaakwoord
Verder hebben we het gehad over de lidwoorden, de zelfstandig naamwoorden en de werkwoorden in een zin.

Rekenen groep 6
Bij rekenen van groep 6 zijn we inmiddels aangekomen bij blok 3. Het is belangrijk dat de leerlingen leren vermenigvuldigen. Zo zijn er 2 kinderen met 247 ballen, maar hoeveel ballen hebben 4 kinderen dan? En hoeveel ballen hebben 6 leerlingen. De kinderen leren het allemaal uitrekenen met behulp van een verhoudingstabel. Ook gaan we weer verder met klokkijken deze periode en natuurlijk nog veel meer.
Rekenen groep 7
Bij groep 7 zijn we ook begonnen met blok 3. Geld wordt steeds een beetje belangrijk in onze maatschappij, dus het is belangrijk dat we ermee kunnen rekenen. Zo heeft 1 leerling 0,50 cent, maar wat gebeurt er nu als je 10 leerlingen hebt met 0,50 cent of zelfs 100 of 1000? Het draait allemaal om het opschuiven van de komma, in dit blok zullen de leerlingen leren hoe ze hier mee bezig moeten. Verder gaan we bezig met de lengtes en schalen. Hoe groot is mijn tafel? En als ik hem teken wat is de schaal dan? Aan het eind van deze periode zouden de leerlingen het u allemaal moeten kunnen vertellen.

Sint Maarten
In groep 6/7 zijn we al druk bezig met de lampionnen. Op vrijdag verspreiden alle leerlingen van groep 5,6 en 7 zich over meester Peter en juf Lotte. Hier werken ze druk aan hun eigen lampion.

Top ondernemers
Deze periode gaan we bezig met het thema Afrika. Afrika is natuurlijk een heel groot land, dus een heleboel om over te leren. Zo zijn we nu aan het kijken naar de leefomgeving van sommige Afrikanen en dat specifiek de Masai. Tijdens de lessen leren de leerlingen hoe een Masai eruit ziet en wat de kenmerken ervan zijn. De leerlingen moeten in tweetallen zelf uitzoeken hoe alles zit, waarna ze ook daadwerkelijk hun eigen Masai mogen maken. Mocht u benieuwd zijn naar de resultaten? Kom ze dan een keertje bekijken in de klas.

Ik hoop u zo weer een beetje op de hoogte te hebben gebracht van alles wat speelt in groep 6/7, natuurlijk kan ik niet alles vertellen. Dus mocht u benieuwd zijn wat we nog meer aan het doen zijn? Vraag het een van de leerlingen uit groep 6/7 of vraag het aan Juf Gretha of aan mij

Lotte Wiersma

Oktober 2018

De eerste vier weken van het schooljaar zitten er al weer op! Een hele verandering voor deze groep omdat ze het afgelopen jaar een juf hadden en nu twee! Na een fijne zonnige zomervakantie zijn we ook in groep 6/7 gestart met de Gouden Weken waarbij groepsvorming voorop staat. Gedurende deze weken zijn we rustig begonnen met het opbouwen van het lesprogramma. Tussendoor werden er groepsvormende activiteiten rond het thema water gedaan zowel in de eigen groep als door de gehele school. Tijdens de afsluitende Skulpe presenteert hebt u de resultaten kunnen zien.

Daarnaast vonden er ouder – kind – schoolgesprekken plaats. Erg fijn om elkaar op deze manier beter te leren kennen en te weten wat belangrijk is voor het kind om goed te leren. Onlangs is er ook een informatieavond geweest waarbij veel ouders en kinderen aanwezig waren. Het was fantastisch om te zien hoe enthousiast de ouders met hun kinderen in gesprek waren over schoolse zaken.

Woensdag 26 september is groep 7 langs de deuren gegaan voor de kinderpostzegels. We hopen op een goede opbrengst.

Woensdag 3 oktober starten ook wij met de Kinderboekenweek. Het thema is vriendschap. Op deze dag mag uw kind zijn/ haar allermooiste leesboek(en) meenemen( graag met naam erin) naar school. Het is de bedoeling dat ze het gaan promoten zodat andere kinderen dit boek ook willen gaan lezen. De boeken blijven tot de herfstvakantie op school. Verder gaan we schrijven met een penvriend(in) van school. Daarnaast krijgen de leerlingen ook een vragenlijst over leesinteresse. Op vrijdag 19 oktober laten de leerlingen tijdens de Skulpe presenteert zien waarover ze met de Kinderboekenweek hebben gewerkt.

Op woensdag 10 oktober om 13.15 uur wordt er in onze groep gestart met muziekles door een vakleerkracht. Een keer in de twee weken worden de lessen gegeven door een vakleerkracht. De woensdag daarop volgend wordt de muziekles door de eigen leerkracht gegeven.

Gretha van der Staaij