Nieuws uit groep 4/5

rek4

Leerkracht: Peter Flapper

meester kikker

September 2018

Spelling groep 4

De spellingsregels voor periode 1 zijn:

 • Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
 • Zingwoord. Net als bij ding-dong.
 • Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt.
 • Ei-plaat. Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
 • Au-plaat. Staat op de au-plaat, dus atje-au.

 

Spelling groep 5

De spellingsregels voor periode 1 zijn:

 • Ordenen van de letters.
 • Ei-plaat. Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
 • Au-plaat. Staat op de au-plaat, dus atje-au.
 • Luchtwoord.Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt.

Woordsoorten:

 • Samenstelling.
 • Werkwoord.

Leestekens:

 • Hoofdletters.
 • Vraagteken.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 1 zijn:

 • Kinderen kunnen optellingen en aftrekkingen aangeboden in een context maken tot en met 20.
 • Kinderen kunnen een splitsing maken tot en met 20.
 • Kinderen zoeken afbeeldingen van eenvoudige figuren en uitslagen daarvan bij elkaar.
 • Kinderen zoeken de gedraaide plattegrond bij een getekend blokken-bouwsel en noteren hoogtegetallen.

Rekenen groep 5

De rekendoelen voor periode 1 zijn:

 • Kinderen kunnen doortellen en terugtellen tot 1000.
 • Kinderen kunnen optellen en aftrekken tot 200 met tienvouden.
 • Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een vermenigvuldiging of deling en dit oplossen.
 • Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een optel- of aftrekopgave waarbij verschillende operaties uitgevoerd moeten worden.

Voorlezen: Meester Kikker - Paul van Loon

Meester Frans heeft een geheim en dat durft hij aan zijn klas (groep 3-4) wel prijs te geven: hij verandert zo nu en dan in een kikker. Dat is lastig, want hij heeft het niet in de hand. Als de kinderen van zijn klas bij toeval ontdekken dat de directeur van de school, meneer Stork, een soortgelijk geheim heeft, en soms in een ooievaar verandert die vervolgens kikkers eet om weer mens te worden (gevaarlijke situatie voor meester Frans), bedenken ze een plan om hun meester te redden. Humoristisch boek in korte hoofdstukken Elke zin begint op een nieuwe regel en de tekst is rechts niet uigelijnd. Boeiend en niet eng of griezelig. Mede door de woordkeus en door het gebruik van humor op meer niveaus (naast de letterlijke woordbetekenis van 'kikker' komen ook uitdrukkingen voor als: 'daar kikker je van op' en 'ik ben verkikkerd op jou').

Top Ondernemers

We werken de komende periode aan het thema: "Langs de waterkant" Onder andere Waterdieren, watervervuiling, wat kun je doen met water e.d. komen aan de orde.

Lio stagiair

Het komende half jaar zal meester Simon Graven drie dagen in de week groep 4 & 5 overnemen in het kader van zijn Lio stage op De Skulpe. Meester Peter zal hem hierbij begeleiden. Simon van harte welkom op De Skulpe en een hele mooie en leerzame tijd op onze school.