Nieuws uit groep 4/5

rek6

Leerkrachten: Simon Graven (Lio) & Peter Flapper

19200000022091751

November 2018

Spelling groep 4

Thema 3. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Eeuw-ieuw-woord.
 • Langermaakwoord.
 • Voorvoegsel.

Woordsoorten:

 • Samenstellingen.

Spelling groep 5

Thema 3. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Klankgroepenwoord van de a-lijst.
 • Eén woord met drie categorieën.
 • Kilowoord.

Woordsoorten:

 • Bijvoegelijk naamwoord.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 3 zijn:

 • Kinderen kunnen de tientallen aanvullen tot 100.
 • Kinderen kunnen verdubbelen en tellen met huppen van 2.
 • Kinderen kennen de betekenis van het x-teken.
 • Kinderen kunnen eenvoudige referentiematen gebruiken om lengtes te schatten.

Rekenen groep 5

De rekendoelen voor periode 3 zijn:

 • kinderen kunnen digitale kloktijden aangeven op een analoge klok (tot eenheden van 5 minuten) en digitale tijden rangschikken.
 • kinderen kunnen aangeven tussen welke honderdtallen een gegeven getal hoort.
 • Kinderen kunnen optellen, aftrekken en aanvullen tot en met 200 in contextsituaties.
 • Kinderen kennen de tafel van 9 en kinderen kunnen de strategie van één keer meer - één keer minder toepassen.

Sint Maarten

We zijn al druk bezig met het fabriceren van een lampion voor Sint Maarten.

Top Ondernemers

We gaan de komende periode bezig met het onderwerp: "Wat een verschil" we gaan kijken naar verschillende woonsituaties van kinderen, we leren over de auto, we gaan bomen en bladeren in de herfst bekijken e.d.

Voorlezen: Max en de ontplofte vriendschap - Jacques Vriens

In dit tweede deel van de spannende, hilarische serie Kinderen van het Kattenpleintje spelen Max en Sjoerd de hoofdrol. Max en Sjoerd zijn al vrienden vanaf de zandbak. Nu heeft de gemeente het plan om hun geliefde speeltuin op te offeren aan parkeerplaatsen. Hierdoor komen de twee jongen opeens lijnrecht tegenover elkaar te staan.

fc buurt slaat terug

Oktober 2018

Spelling groep 4

De spellingsregels voor periode 2 zijn:

 • Plankwoord.
 • Woorden met -nk.
 • Eer-oor-eur woorden.
 • Aai-ooi-oei woorden.

Spelling groep 5

De spellingsregels voor periode 2 zijn:

 • Eén woord met twee categorieën.
 • Ei-plaat.
 • Woord van het uw-rijtje.
 • Klankgroepenwoord met twee klankgroepen.
 • Klankgroepenwoord met lange klank aan het eind.
 • Woorden met -eren, -enen, elen.Au-plaat.

Woordsoorten:

 • Lidwoord.
 • Zelfstandig naamwoord.
 • Enkelvoud.
 • Meervoud.

Leestekens:

 • Hoofdletters bij aardrijkskundige namen.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 2 zijn:

 • Kinderen kunnen getallen tot en met 100 ordenen.
 • Kinderen kunnen aftrekkingen en optellingen maken tot en met 20.
 • Kinderen leggen verband tussen getallen en een combinatie van sprongen 10 en huppen van 1 weergegeven op de lege getallenlijn (t/m 100) en kunnen dit toepassen in eenvoudige opgaven met geld.

Rekenen groep 5

De rekendoelen voor periode 2 zijn:

 • Kinderen kunnen doortellen en terugtellen tot 1000 met sprongen van 1, 10 en 100.
 • Kinderen kunnen optellen en aftrekken tot 120.
 • Kinderen kennen de tafels van 3 en 6.
 • Kinderen kunnen bij een eenvoudig patroon het spiegelbeeld tekenen.

Voorlezen: F.C. Buurt slaat terug

Kwint houdt niet van voetbal, maar zijn moeder wil dat hij meer gaat bewegen in plaats van gamen. Als kort daarop de coach van het buurtelftal op de stoep staat, sluit Kwint zich aan bij het elftal vrienden waarvan bijna niemand echt kan voetballen. Maar samen hebben ze wel plezier. Kwint komt op doel en moet meteen aan de bak in de wedstrijd tegen de Helden.

Top Ondernemers

We werken nog een periode aan het thema: "Langs de waterkant" Waterdieren, vervuiling, wat kun je doen met water e.d. komen aan de orde. We leggen besteden natuurlijk ook aandacht aan de Kinderboekenweek: "Vriendschap".

meester kikker

September 2018

Spelling groep 4

De spellingsregels voor periode 1 zijn:

 • Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
 • Zingwoord. Net als bij ding-dong.
 • Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt.
 • Ei-plaat. Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
 • Au-plaat. Staat op de au-plaat, dus atje-au.

 

Spelling groep 5

De spellingsregels voor periode 1 zijn:

 • Ordenen van de letters.
 • Ei-plaat. Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
 • Au-plaat. Staat op de au-plaat, dus atje-au.
 • Luchtwoord.Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt.

Woordsoorten:

 • Samenstelling.
 • Werkwoord.

Leestekens:

 • Hoofdletters.
 • Vraagteken.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 1 zijn:

 • Kinderen kunnen optellingen en aftrekkingen aangeboden in een context maken tot en met 20.
 • Kinderen kunnen een splitsing maken tot en met 20.
 • Kinderen zoeken afbeeldingen van eenvoudige figuren en uitslagen daarvan bij elkaar.
 • Kinderen zoeken de gedraaide plattegrond bij een getekend blokken-bouwsel en noteren hoogtegetallen.

Rekenen groep 5

De rekendoelen voor periode 1 zijn:

 • Kinderen kunnen doortellen en terugtellen tot 1000.
 • Kinderen kunnen optellen en aftrekken tot 200 met tienvouden.
 • Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een vermenigvuldiging of deling en dit oplossen.
 • Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een optel- of aftrekopgave waarbij verschillende operaties uitgevoerd moeten worden.

Voorlezen: Meester Kikker - Paul van Loon

Meester Frans heeft een geheim en dat durft hij aan zijn klas (groep 3-4) wel prijs te geven: hij verandert zo nu en dan in een kikker. Dat is lastig, want hij heeft het niet in de hand. Als de kinderen van zijn klas bij toeval ontdekken dat de directeur van de school, meneer Stork, een soortgelijk geheim heeft, en soms in een ooievaar verandert die vervolgens kikkers eet om weer mens te worden (gevaarlijke situatie voor meester Frans), bedenken ze een plan om hun meester te redden. Humoristisch boek in korte hoofdstukken Elke zin begint op een nieuwe regel en de tekst is rechts niet uigelijnd. Boeiend en niet eng of griezelig. Mede door de woordkeus en door het gebruik van humor op meer niveaus (naast de letterlijke woordbetekenis van 'kikker' komen ook uitdrukkingen voor als: 'daar kikker je van op' en 'ik ben verkikkerd op jou').

Top Ondernemers

We werken de komende periode aan het thema: "Langs de waterkant" Onder andere Waterdieren, watervervuiling, wat kun je doen met water e.d. komen aan de orde.

Lio stagiair

Het komende half jaar zal meester Simon Graven drie dagen in de week groep 4 & 5 overnemen in het kader van zijn Lio stage op De Skulpe. Meester Peter zal hem hierbij begeleiden. Simon van harte welkom op De Skulpe en een hele mooie en leerzame tijd op onze school.