NIeuws uit groep 3

kids 1093758 1920

Leerkrachten: Peter Sneekes en Sierou van der Heide

November 2018

Lezen/schrijven

De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. In kern 2 hebben de kinderen b geleerd aan de hand van een gebaar (eerst het been (stokje) dan de bal (rondje). Dit ter ondersteuning van de letter. Bij de d zit het bolletje aan de andere kant. Hiervoor leren we geen apart gebaar aan.

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:

 • eenlettergrepige woorden die beginnen met ‘sch’, zoals: schoen, schuilt;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ng’: ring, slang;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘nk’: bank, klank;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘d’: koud, hard;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘b’: web, krab;

Rekenen

Het onderwerp van blok 2 van rekenen is ‘Sport en Spel'. Bij dit blok werken wij aan de volgende doelen:

 • De kinderen kunnen vooruit en achteruit tellen vanaf een willekeurig begingetal tot 12
 • De kinderen kennen de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’ en het plus en mintekenen in de buscontext.
 • De kinderen kunnen getallen toet en met 12 splitsen in twee gedeelten.
 • De kinderen kunnen systematiek aanbrengen in eenvoudige combinatorische situaties om alle mogelijkheden te tellen
 • De kinderen kunnen de getallenlijn gebruiken bij het tellen tot en met 12 met huppen van 2.
 • De kinderen kunnen een eenvoudige staafgrafiek inkleuren.
 • De kinderen zoeken de plattegrond bij een getekend blokkenbouwsel en noteren hoogtegetallen.
 • De kinderen kunnen gewichten vergelijken met behulp van een balans.

Topondernemers

Het nieuwe onderwerp is ‘Wat een verschil’. De kinderen leren hoe andere mensen in een ander land leven, ze weten hoe een stoplicht er uit ziet, de kinderen leren hoe blinde mensen lezen, de kinderen kunnen een auto ontwerpen en bouwen van lego, de kinderen weten welke afval in welke prullenbak moet enz.

Oktober 2018

Lezen/schrijven
In kern 2 leren de kinderen de volgende 5 letters n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen verwarren de b met de d. De kinderen leren als geheugen steuntje dat de b eruitziet als een been dat tegen de bal schopt. Eerst komt het been dan de bal. In kern 3 gaan wij de d leren.
Kinderen die werken met zonmaterialen oefenen met het lezen van:
• Woorden als zakdoek, voetbal
• Woorden van een lettergreep die beginnen met twee medeklinkers zoals kroon
• Woorden van een lettergreep die eindigen op twee medeklinkers zoals laars
• Verkleinwoorden al visje, boompje en tuintje

Kinderboeken week
Het thema van de kinderboekenweek is vriendschap. We gaan boeken lezen over vriendschap en tekenen, knutselen en andere leesbevorderingspelletjes doen. Woensdag 10 oktober gaan we naar de bibliotheek. Daar krijgen wij een rondleiding.

Rekenen
Het onderwerp van blok 2 van rekenen is ‘Naar de dierentuin'. Bij dit blok werken wij aan de volgende doelen:
• De kinderen kunnen vooruit en achteruit tellen vanaf een willekeurig begingetal tot 12
• De kinderen kennen de getalsymbolen 0-12 en kunnen die verbinden aan de juiste hoeveelheid
• De kinderen kunnen systematiek aanbrengen in eenvoudige combinatorische situaties om alle mogelijkheden te tellen
• De kinderen kunnen hoeveelheden in een eenvoudige staafgrafiek inkleuren.
• De kinderen kennen de turfregistratie die gebaseerd is op de vijfstructuur
• De kinderen kunnen concrete hoeveelheden tot en met 12 splitsen in twee gedeeltes
• De kinderen kennen de getallenlijn als model met plaatsaanduidingen 0-12
• De kinderen oefenen met het meten van een grootheid

 

to write 774648 640

September 2018

De eerste schoolweken staan in het tekenen van de gouden weken. We leren elkaar steeds beter kennen door middel van spel, door samen te werken en door met elkaar te praten. Ook hebben we in groepjes een boot gebouwd en die mochten we testen.

Lezen en schrijven

We zijn dit schooljaar begonnen met de nieuwe versie van de methode veilig leren lezen. De kinderen leren hierbij op een speelse manier het lezen. In de maand september staan de volgende letters centraal i, k, m, s, p, aa, r, e en de v.

‘Pff, juf wat is het aan elkaar schrijven moeilijk!’, hoorde ik van de week.

We starten de lessen vaak met het lied:

We schrijven li la letters,

zonder spi spa spetters,

netjes op de lijn

schrijven dat is fijn!

De sfeer zit er dan gelijk goed in. Met dit lied werken wij aan de juiste schrijfhouding en de juiste pengreep.

Rekenen

De komende weken werken we met rekenen aan meer, minder en evenveel, we bouwen met blokjes en maken hierbij een plattegrond, we kunnen getalsymbolen herkennen (0-12) en verbinden aan de juiste hoeveelheid. Dit doen we door middel van spelletjes met de dobbelsteen, het spel domino, cijfertekeningen enz. Dit is thuis ook leuk om te doen!

Topondernemers

We werken de komende periode aan het thema: "Langs de waterkant" Onder andere Waterdieren, watervervuiling, wat kun je doen met water e.d. komen aan de orde.