NIeuws uit groep 3

kids 1093758 1920

Leerkrachten: Peter Sneekes en Sierou van der Heide

to write 774648 640

September 2018

De eerste schoolweken staan in het tekenen van de gouden weken. We leren elkaar steeds beter kennen door middel van spel, door samen te werken en door met elkaar te praten. Ook hebben we in groepjes een boot gebouwd en die mochten we testen.

Lezen en schrijven

We zijn dit schooljaar begonnen met de nieuwe versie van de methode veilig leren lezen. De kinderen leren hierbij op een speelse manier het lezen. In de maand september staan de volgende letters centraal i, k, m, s, p, aa, r, e en de v.

‘Pff, juf wat is het aan elkaar schrijven moeilijk!’, hoorde ik van de week.

We starten de lessen vaak met het lied:

We schrijven li la letters,

zonder spi spa spetters,

netjes op de lijn

schrijven dat is fijn!

De sfeer zit er dan gelijk goed in. Met dit lied werken wij aan de juiste schrijfhouding en de juiste pengreep.

Rekenen

De komende weken werken we met rekenen aan meer, minder en evenveel, we bouwen met blokjes en maken hierbij een plattegrond, we kunnen getalsymbolen herkennen (0-12) en verbinden aan de juiste hoeveelheid. Dit doen we door middel van spelletjes met de dobbelsteen, het spel domino, cijfertekeningen enz. Dit is thuis ook leuk om te doen!

Topondernemers

We werken de komende periode aan het thema: "Langs de waterkant" Onder andere Waterdieren, watervervuiling, wat kun je doen met water e.d. komen aan de orde.