Nieuws uit groep 8

groeps3

Leerkracht: Jeroen Bosma

2017 09 29 13 23 32

oktober 2017 - Oktoberfest in groep 8

Alhoewel we met onze Taalmethode Staal net het thema China afgerond hebben, duiken we niet, zoals de titel wellicht doet vermoeden, de zuid Duitse bierstubes in.

Wel gaan we de wereld van de televisie ontdekken met als uiteindelijk doel: het schrijven van een nieuwsitem voor het Jeugdjournaal. Ook de woordenschatwoorden hebben een link naar de wereld van RTL en SBS. De onderstaande woorden komen in dit blok veelvuldig terug. Praat er met de kinderen thuis over. Dat geeft ze een voorsprongetje.

Geld speelt in televisieland een belangrijke rol en dat onderwerp komt terug tijdens rekenen.

Maar weinig kinderen in deze groep 8 krijgen zakgeld. In dit blok leren ze met geld rekenen. Hoeveel moet je betalen na 30% korting? Heb ik genoeg geld in mijn spaarpot als ik voor €249, 95 de nieuwe Playstation wil kopen? Hoeveel weken moet ik sparen voor om een Nerfpistool te kopen?

Trefwoord speelt in op samenleven. Wat delen we eigenlijk allemaal met elkaar in Nederland? We gaan op zoek naar wat ons bindt en waar we van elkaar verschillen.

Topondernemers nadert de presentatiefase. Tijdens de eerste lessen zag je dat veel kinderen meteen zonder plan aan de slag gingen/wilden. Maar je zult toch eerst een plan moeten hebben. Voorkennis ophalen. Leervragen maken. Taken verdelen. Informatie opzoeken. Informatie verwerken. Hoe presenteer je? Lukte het om je aan je eigen planning te houden? Evalueren. Deze efficiëntieperikelen zijn ook terug te vinden tijdens andere lessen op school. En is zeker voor veel groep achters een leerpunt. Al was het alleen al omdat je volgend jaar veel, vaak en precies moet plannen op het Voortgezet Onderwijs.

De afspraken voor spelling zijn de aankomende weken: ei / ij woorden, reis- reizen en leef–leven woorden. Samen met de tong en lucht woorden komen die terug in de eerste spellingstoets. Ook deze kunt u thuis oefenen. Bijvoorbeeld op uw thuisversie van Ambrasoft.

Wanneer denkt u trouwens dat ‘das Oktoberfest’ gevierd wordt? Heel logisch… In september!

september 2017 - groep 8 aan de koffie

Ook in de nieuwe groep 8 is de kop eraf. Een nieuwe samenstelling. Een nieuwe meester. Nieuwe methodes. En een nieuwe locatie: De Koffiekamer. Het is eerst even wennen, maar met de nieuwe breedbeeld tv en een groter whiteboard is het dan toch een volwaardig lokaal geworden. Geschikt voor het crème de la crème van onze school.

Week 1 stond in het teken van de Gouden Weken. Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang. Het accent ligt op groepsvormende activiteiten en oudercontact. De dynamische driehoek tussen leerkracht, kind en ouder staat centraal in onze aanpak en coöperatieveleervormen spelen hierbij een belangrijke rol.

De gouden weken worden ingezet om het goud dat leerkrachten in handen hebben, de leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang.

In week twee is er al veel meer aandacht voor de methodes. Maar er blijft genoeg tijd over voor groepsvormende activiteiten. Zoals de Sup&Kite-ochtend. Wat trouwens superleuk was.

Het thema van deze weken is dit jaar Talent. In groep 8 is er aandacht geweest voor Meervoudige Intelligentie. Waar liggen je interesses, waar ben je goed in en wat vind je leuk. Bij de een is dat shoppen en bij de ander ATB’en (crossen door de bossen).

Het thema van onze nieuwe taalmethode Staal is in groep 8: China. Wij hebben 26 letters. De Chinezen kennen 40.000 karakters. Hoe ziet een Chinees toetsenbord er dan eigenlijk uit?

Bij rekenen maken we kennis met grafieken en diagrammen.

Trefwoord leert ons vooruit te kijken met Confuciaanse inzichten als: Geef een mens een vis en hij leeft één dag. Maar leer een mens vissen en hij eet een leven lang.

Voor een creatieve opdracht binnen het thema Talent zoeken we nog een paar oude koffertjes. Mocht u thuis nog wat hebben staan… Dan graag.

Door mijn tijdelijke afwezigheid konden de Gouden Week gesprekken niet doorgaan. Ik maak met u een nieuwe afspraak.

Meester Jeroen