Nieuws uit groep 8

groeps3

Leerkracht: Jeroen Bosma

Juni 2018

Wat hebben we allemaal in groep 8 uitgespookt de afgelopen weken? Nou… Die Hapsnurkers zijn al een tijdje lekker bezig.
Ze hebben allemaal hun Theoretisch Verkeersexamen gehaald. En ook het praktische examen op de fiets in het schitterende Bolsward werd door iedereen succesvol volbracht. Zelfs de driedubbele verkeerslichten waren een makkie voor de goed voorbereide leerlingen. Fietsend in hun genummerde hesjes groetten de Hindeloopers alle Bolswarders in hun stadstaaltsy: ‘Harré!’ Fijn dat er voldoende ouders waren om te rijden, fietsen te vervoeren en om undercover langs de route te zitten. Heel erg bedankt.

Famke werd tweede op de provinciale voorleeskampioenschappen in Gorredijk. Eigenlijk was ze even goed als de uiteindelijke winnaar, maar blijkbaar moest de kampioen een jongetje zijn. Maar we zijn daarom niet minder trots op haar.

Ook deden we samen met 123.986 medestrijders mee aan een rekenwedstrijd: W4Kangoeroe. Immie had bij ons in de klas de meeste punten en onze klassescore lag boven het landelijke gemiddelde. Chapeau!

De IEPtoets plus de bijbehorende gesprekken zijn ook achter de rug. In de laatste Uus Likje Wraald heeft u de resultaten kunnen lezen. Supergoed!

Momenteel zijn we naast de gewone lessen ook druk bezig met de voorbereidingen op de schoolmusical: ‘Strafkamp 8’. Deze wordt op 12 juli ten tonele gebracht. Hiervoor zijn we nog op zoek naar sombrero’s. Deze zouden we wel even voor een avondje willen lenen.

En de groep 7 en 8 leerlingen verheugen zich al tijden op het aankomende strafkamp… Euh… Ik bedoel schoolkamp, of misschien nog beter gezegd: onze driedaagse vakantie in Heeg. Waarschijnlijk zijn ze al druk bezig met hun Bonte Avond-act.

De groeten met handen en voeten

 

20180322 130151

April 2018

De maand april begon fantastisch. Met een vrije dag (Paasmaandag). Maar al snel moest groep 8 flink aan de bak.

Deze maand hebben we op donderdag 5 april het schriftelijk verkeersexamen. Daarvoor zijn de leerlingen zowel thuis als op school druk aan het oefenen. Op www.examen.vvn.nl kunt u samen met uw kind nog eens oefenen.

10 April verdedigt Famke de Hielper kleuren op het provinciaal kampioenschap Voorlezen in Gorredijk. Succes Famke!

Op 16 april is toets 3 in de Topografieserie. Dit keer Zuidwest-Azië, waaronder ook het gebied dat we kennen als het Midden-Oosten.

Dinsdag 17 en woensdag 18 april staan in het teken van de IEP-toets. Een belangrijke toets voor de leerlingen van groep 8. Hiermee kunnen zij laten zien dat het advies van de groep 8-leerkracht daadwerkelijk overeenkomt met hun eigen niveau. Of in sommige gevallen kan de leerkracht zijn advies nog upgraden als de leerling een hele goede toets maakt. Binnenkort krijgt u via de mail nog een brief en een folder met meer informatie over deze IEPtoets.

Wilt u er als ouders voor zorgen dat, in hun eigen belang, de leerling deze dagen fit en uitgerust op school komt? Dus op een normale tijd naar bed. Een goede nachtrust is voor kinderen essentieel. Om tot rust te komen, maar ook voor het groeiproces. Kinderen die slecht of weinig slapen, kunnen zich minder goed concentreren, leren minder goed, zijn vaker ziek en hebben vaker overgewicht. Basisschoolkinderen horen gemiddeld 10 uur per nacht te slapen. Jonge kinderen hebben meer slaap nodig dan oudere kinderen.

Advies bedtijden (bron: dokterdokter.nl):

5 tot 6 jaar: tussen 19.00 en 19:30 uur. 7 tot 8 jaar: tussen 19.30 en 20.00 uur,9 tot 10 jaar: tussen 20.00 en 20.30 uur, 11 tot 12 jaar: tussen 20.30 uur en 21.00 uur

‘s Ochtends even een goed muesli-ontbijtje plus een extra kiwietje en uw kind is er helemaal klaar voor.

27 April hebben we weer een vrije dag vanwege de verjaardag van onze koning. Lang leve de koning! En 30 april begint de meivakantie. Lang leve de maand mei!

Onlangs was ‘meester’ Gerrit bij groep 8 te gast voor een masterclass W.O.II. Met een leerzame PowerPoint nam hij ons mee naar de woelige jaren rondom de Tweede Wereldoorlog. Geheel passend bij ons TopOndernemersthema: Oorlog en Vrede. (foto) Mocht Gerrit dezer dagen wat vreemd praten… Dan komt dit door het feit dat de leerlingen werkelijk aan zijn lippen hingen!

Groeten met handen en voeten,

Meester Jeroen

Maart 2018

‘Licht en donker’ is het thema van trefwoord. Hoe heeft licht invloed op ons dagelijks leven? Welke symboliek zit er achter licht en donker? Wist je dat het op de beide polen wel een half jaar donker kan zijn?

Deze weken zijn we druk doende met de voorbereiding op het aankomende verkeersexamen. Eerst in april theorie en later in mei het praktische examen. U heeft hierover een mail gehad.

Ook zult u ongetwijfeld de leerlingen hebben zien studeren op Topo. De eerste toets is achter de rug. Allemaal een goede voldoende en de tweede over de voormalige Sovjetunie is de volgende.

Nog meer huiswerk… Spreekbeurt. Om de leerlingen te laten wennen aan de bulten huiswerk die ze volgend jaar krijgen, voeren we in het laatste half jaar ook op de Skulpe de hoeveelheid een beetje op. De leerlingen zijn ingepland en weten wanneer ze hun spreekbeurt moeten doen. De eerste resultaten waren verrassend erg goed. Eind dit jaar moeten de kinderen van groep 8 ook nog hun werkstuk inleveren. Eén van de twee (werkstuk of spreekbeurt) moet gaan over een onderwerp uit de Geschiedeniscanon. De ander is vrije keuze.

Communicatie is meer dan alleen praten. In het taalthema ‘Portret’ leren de kinderen dat communicatie voor 55% bestaat uit lichaamstaal, voor 38% uit de toon van je stem en voor slechts 7% uit wat je zegt.

Mei Frysk hawwe wy it ek oer lichemstaal. En oer stedfrysk, Hylpers, en oare Fryske streektalen. Hoefolle talen wurde yn us groep sprutsen? Wêr sjochst om dy hinne foarbylden fan meartalichheid?

I wish I could turn back time. Wat deed jij toen je klein was en nu niet meer? Maar dan in het Engels. We used to play football together.

Met rekenen hebben we net de oppervlakte- en inhoudsmaten succesvol afgerond. Het volgende blok gaat o.a. over het optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen van sommen met en zonder context. Met context is een verhaaltjessom. Dat is soms best lastig.

Spelling. Bijna elke ochtend starten we met een kleine uitdagende, online spellingtoets. Enkele maanden geleden vonden de leerlingen dit best lastig. Maar het gaat ze steeds beter af. Oefening baart kunst!

Met onze wereldoriëntatiemethode duiken we de wereld van oorlog en vrede in: Anne Frank, De Koude Oorlog en de 80 Jarige Oorlog. Maar ook Warchild en De Verenigde Naties zijn thema’s die de kinderen aan elkaar moeten presenteren.

Op 10 april doet onze Famke mee aan de provinciale kampioenschappen Voorlezen in Gorredijk. In Bolsward werd zij gekozen tot de beste voorleester van de regio. Of is het voorleesster? Beide is wel van toepassing. En nu mag ze meedoen met de beste lezers van Fryslân. You go girl!!!

De groeten met handen en voeten.

handen2

Januari 2018

Nieuws uit groep 8

Contact maken is aanraken, een hand geven, een schouderklopje, een aai over de bol. De een heeft er meer behoefte aan dan de ander. In deze weken zijn we met Trefwoord bezig met het thema: Contact. Het gaat over aandacht, tijd en een luisterend oor.

Om samen te zorgen voor een goede sfeer op school was er schoolbreed na de kerstvakantie de regel:

We zorgen dat iedereen rustig kan werken.

Nu hebben we een andere regel waar we wat meer de nadruk op leggen. En die luidt:

We zorgen goed voor alle materialen.

In groep 8 hebben de leerlingen zelf dit zelf nog aangevuld met:

Gebruik materiaal waarvoor het bedoeld is.

Niks slopen!

Vraag of je iets van iemand mag lenen.

Mysteries zijn er om te ontrafelen, maar tijdens onze taallessen bedenken we in groep 8 juist mysteries. Maak een plot. Zorg voor een spannende ontknoping. Gebruik beeldspraak (Snel als de bliksem schoot het monster naar voren.) en de directe rede (Sjaak zei: ‘Ajax blijft de beste!’) We gebruiken woorden als: sinister, ontrafelen, legendarisch en huiveren.

In blok 6 van rekenen zijn we bezig met: door welke getallen kun je bijvoorbeeld 35 delen en we gaan werken met grafieken en cirkeldiagrammen. Daarbij horen ook weer de percentages.

Een paar keer per week oefenen we ook extra met W4Kangoeroe. Dit zijn rekenuitdagingen waarbij je goed en logisch moet nadenken. Voor de leerlingen een interessante uitdaging. Ze vinden het pittig, maar erg leuk.

Jarig, vrolijk, snelheid en majesteit zijn voorbeelden van woorden die in de spellingsles terugkomen. Je hoort ug of luk, maar je schrijft ig of lijk. En waarom schrijf je wel pitten, maar niet jarigge? Het is toch een korte i? Dat komt omdat de klemtoon op een andere klankgroep ligt.

Maar de hoofdmoot deze weken is natuurlijk de Citotoets. Het is de laatste Citotoets voor groep 8 en ook deze telt mee voor de Plaatsingswijzer. Dus vroeg naar bed en uitgerust op school komen.

Een aantal kinderen ziet deze toets als een wedstrijdje om te laten zien hoe snel ze een toets kunnen maken. Dat is het dus niet! Want vaak worden daardoor onnodige fouten gemaakt. Zo zonde.

Voor ‘Skulpe Presenteert’ zijn de groep achters bezig met hun eigen Poëzieposter. Een onderwerp als ‘scheten’ kwam nog net door de keuring, maar het gedicht over ‘een natte droom’ lijkt niet zo geschikt voor de jongere leerlingen op school. We zullen zien wat ze vrijdag voordragen.

Alle leerlingen van groep 8 hebben afgelopen woensdag een schoolkeuzegids en een VMBOkrantje meegekregen. Met daarin informatie over de verschillende scholen e.d.

Voor de doedagen van RSG Sneek, Nordwin Sneek, Marne College Bolsward en Bogerman Koudum heb ik leerlingen opgegeven. Vervoer regelt u zelf. Mocht het nodig zijn om eerder uit school te gaan, dan is dit mogelijk in overleg.

Vergeet ook niet de open dagen waar u samen met uw kind naar toe kunt.

De spreekbeurtencyclus is weer begonnen. Twan trapte af met een prachtige spreekbeurt over De Metaaldetector. Vraag uw zoon of dochter maar naar de datum. Misschien willen sommige kinderen wel wat ondersteuning (in de planning). Later in het jaar moeten ze een werkstuk in leveren.

Voor een van de twee (werkstuk of spreekbeurt) moeten de leerlingen een onderwerp kiezen uit de Nederlandse Geschiedeniscanon (www.entoen.nu) of de Fryske Skiedniskanon (www.11en30.nu). Het andere onderwerp is vrij.

De spreekbeurt duurt tussen de 10 en 15 minuten. Een spiekbrief is toegestaan, maar alleen gevuld met woordspin en/of korte kernwoorden e.d.

We hebben natuurlijk een gymmethode op school. Maar laatst hebben we een spelletjesestafette gedaan. Dus ook een beetje gym voor de hersenen: Vier op een Rij-estafette in het wandrek, Kruisje Rondje-estafette in de hoepels en Mastermind-estafette vanachter de kasten. De kinderen waren bloedje fanatiek en erg enthousiast.

De groeten met handen en voeten.

Skulpe Thema respect

November 2017

Geluid, horen, luisteren… Wat zijn prettige geluiden? Hoe vertel je slecht nieuws? Wanneer is iets een grap? Hoe ga je om met een compliment? Dit zijn thema’s waar we nu met Trefwoord in groep 8 mee bezig zijn. En dit zijn items die zeer actueel zijn in groep 8. Het is voor sommige kinderen best wel lastig om te luisteren naar medeleerlingen. Deze periode staat de schoolregel 'We luisteren naar elkaar.’ Centraal. In groep 8 hebben de kinderen daar zelf nog drie klasse-afspraken aan verbonden:

We laten elkaar uitpraten. We luisteren met aandacht. Als iemand anders praat, ben ik stil.

Misschien kunt u hier thuis ook eens aandacht aan besteden.

Met taal zitten we momenteel in ‘De Ruimte’. Wat is het verschil tussen een komeet en een meteoor? En hoe poep je als je gewichtloos bent?

Uiteindelijk werken we in dit thema toe naar het schrijven van een gebruiksaanwijzing voor het lanceren van een raket en het schrijven van een verslag van de lancering.

7,87 X 4,15 X 9,64 =…. We zijn bezig met schatten. Dus 8 X 4 X 10 = 320.

Het antwoord zal dus in de buurt van de 320 liggen. Ook de inhoudsmaten komen weer langs. Hoe groot is een kuub zand?

Met spelling zijn we bezig met woorden uit vreemde talen: taxi, baby, chauffeur en café. En hoe schrijf je die woorden in het meervoud? Werkwoordspelling vinden veel leerlingen lastig. Maar ook hier zijn veel regels voor. Ik loop – Hij loopt. Ik beantwoord – Hij beantwoordt.

Momenteel lezen we in de hele school elke dag een half uur. Dit doen we omdat we schoolbreed zien dat onze leescijfers wel wat omhoog kunnen. En lezen heb je bij alles nodig. Ook bij rekenen of koken (recept).

Misschien wilt u thuis ook aandacht hieraan besteden. Ga met ze naar de bieb en zoek een leuk boek uit. En het is heus niet erg om ook in groep 8 nog voor te lezen.

Tijdens ‘de week van respect’ kwam de groep op het lumineuze idee om met chocoladeletters aan te geven dat het plein onze zone van respect is. Respect heb je altijd en overal natuurlijk voor alles en iedereen (die het verdient), maar nu letten we er even extra op tijdens de pauzemomenten.

En de leerlingen vonden het helemaal niet erg om de chocolade letters even in recordtempo te verslinden.

2017 09 29 13 23 32

oktober 2017 - Oktoberfest in groep 8

Alhoewel we met onze Taalmethode Staal net het thema China afgerond hebben, duiken we niet, zoals de titel wellicht doet vermoeden, de zuid Duitse bierstubes in.

Wel gaan we de wereld van de televisie ontdekken met als uiteindelijk doel: het schrijven van een nieuwsitem voor het Jeugdjournaal. Ook de woordenschatwoorden hebben een link naar de wereld van RTL en SBS. De onderstaande woorden komen in dit blok veelvuldig terug. Praat er met de kinderen thuis over. Dat geeft ze een voorsprongetje.

Geld speelt in televisieland een belangrijke rol en dat onderwerp komt terug tijdens rekenen.

Maar weinig kinderen in deze groep 8 krijgen zakgeld. In dit blok leren ze met geld rekenen. Hoeveel moet je betalen na 30% korting? Heb ik genoeg geld in mijn spaarpot als ik voor €249, 95 de nieuwe Playstation wil kopen? Hoeveel weken moet ik sparen voor om een Nerfpistool te kopen?

Trefwoord speelt in op samenleven. Wat delen we eigenlijk allemaal met elkaar in Nederland? We gaan op zoek naar wat ons bindt en waar we van elkaar verschillen.

Topondernemers nadert de presentatiefase. Tijdens de eerste lessen zag je dat veel kinderen meteen zonder plan aan de slag gingen/wilden. Maar je zult toch eerst een plan moeten hebben. Voorkennis ophalen. Leervragen maken. Taken verdelen. Informatie opzoeken. Informatie verwerken. Hoe presenteer je? Lukte het om je aan je eigen planning te houden? Evalueren. Deze efficiëntieperikelen zijn ook terug te vinden tijdens andere lessen op school. En is zeker voor veel groep achters een leerpunt. Al was het alleen al omdat je volgend jaar veel, vaak en precies moet plannen op het Voortgezet Onderwijs.

De afspraken voor spelling zijn de aankomende weken: ei / ij woorden, reis- reizen en leef–leven woorden. Samen met de tong en lucht woorden komen die terug in de eerste spellingstoets. Ook deze kunt u thuis oefenen. Bijvoorbeeld op uw thuisversie van Ambrasoft.

Wanneer denkt u trouwens dat ‘das Oktoberfest’ gevierd wordt? Heel logisch… In september!

september 2017 - groep 8 aan de koffie

Ook in de nieuwe groep 8 is de kop eraf. Een nieuwe samenstelling. Een nieuwe meester. Nieuwe methodes. En een nieuwe locatie: De Koffiekamer. Het is eerst even wennen, maar met de nieuwe breedbeeld tv en een groter whiteboard is het dan toch een volwaardig lokaal geworden. Geschikt voor het crème de la crème van onze school.

Week 1 stond in het teken van de Gouden Weken. Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang. Het accent ligt op groepsvormende activiteiten en oudercontact. De dynamische driehoek tussen leerkracht, kind en ouder staat centraal in onze aanpak en coöperatieveleervormen spelen hierbij een belangrijke rol.

De gouden weken worden ingezet om het goud dat leerkrachten in handen hebben, de leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang.

In week twee is er al veel meer aandacht voor de methodes. Maar er blijft genoeg tijd over voor groepsvormende activiteiten. Zoals de Sup&Kite-ochtend. Wat trouwens superleuk was.

Het thema van deze weken is dit jaar Talent. In groep 8 is er aandacht geweest voor Meervoudige Intelligentie. Waar liggen je interesses, waar ben je goed in en wat vind je leuk. Bij de een is dat shoppen en bij de ander ATB’en (crossen door de bossen).

Het thema van onze nieuwe taalmethode Staal is in groep 8: China. Wij hebben 26 letters. De Chinezen kennen 40.000 karakters. Hoe ziet een Chinees toetsenbord er dan eigenlijk uit?

Bij rekenen maken we kennis met grafieken en diagrammen.

Trefwoord leert ons vooruit te kijken met Confuciaanse inzichten als: Geef een mens een vis en hij leeft één dag. Maar leer een mens vissen en hij eet een leven lang.

Voor een creatieve opdracht binnen het thema Talent zoeken we nog een paar oude koffertjes. Mocht u thuis nog wat hebben staan… Dan graag.

Door mijn tijdelijke afwezigheid konden de Gouden Week gesprekken niet doorgaan. Ik maak met u een nieuwe afspraak.

Meester Jeroen