Nieuws uit groep 7

crayon 2162075 1920

Leerkrachten: Janke Hiemstra en Gretha van der Staaij

Mei/juni 2018

Qua nieuws was het even stil vanuit groep 7. Er is onder tussenwel stevig doorgewerkt met herhaaldelijk een aantal tussendagen vrij. Het weer doet enorm haar best om het fijn en aangenaam voor iedereen te maken. We hebben met de kinderen buiten gymlessen gedaan en het werken in de tuin is leuk, leerzaam en groeizaam op deze manier.

Op 18 mei werden de 11 Fountains geopend. En hoe mooi was het,dat een aantal leerlingen van de Skulpe mee mochten helpen en op tv te zien waren. Een belevenis voor jong en oud kun je wel stellen!!!! Het maken van het Moederdag cadeau was een creatief en technisch project. De werkstukjes zijn met veel zorg en aandacht in elkaar gespijkerd en iedere creatie was een “pronkstukje” op zich. De kinderen konden op zondag morgen nog even langs de berm om de bloemvaasjes te vullen met boterbloemen, klaver of verschillende grassoorten. Fijn om te horen dat de moeders in hun sas waren met het cadeau.


Bij het maken van de taaltoets “Buitenissis” hebben de kinderen een topprestatie geleverd: Alle leerlingen haalden een voldoende, waaronder we ook een aantal goed konden noteren.
De afspraak die we als groep van tevoren hadden gemaakt, om te trakteren als iedereen een voldoende scoorde, is in vervulling gegaan. “Toppers groep 7”

En om het feest helemaal compleet te maken vierde juf Gretha woensdag 16 mei haar verjaardag.

Tijdens het onderdeel “lekker lezen” zijn de kinderen nog steeds gemotiveerd om mooie, spannende,2e wereldoorlog, leuke, grappige, strip, technische, informatieve, reisboeken te lezen. Ondertussen is er elke woensdag één van de leerlingen die over zijn/haar eigen boek gaat vertellen. (soort van presentatie) op deze manier worden de mede leerlingen getriggerd en nieuwsgierig gemaakt om eventueel ook dat bewuste boek te gaan lezen.

Op dit moment werken de kinderen met Topondernemers aan het thema Hindeloopen. De leerlingen mogen zelf een onderwerp voorbereiden en uitwerken. De start is gemaakt en de leerlingen tonen erg veel interesse om aan de slag gegaan met hun eigen onderwerp Hindeloopen. In de maand juni staat de periode maandag 11 juni t/m 22 juni in het teken van de cito toetsen. Aan de hand van de opgaven die in de citotoets voorkomen kunnen we zien aan de resultaten of de leerling in zijn/haar leerontwikkeling gegroeid is. Om een goeie voorbereiding te treffen kunnen we iedereen aanraden om het oefenen van de tafels, breuken, spellingwoorden (op de juiste wijze schrijven of benoemen). Dit gaat het gemakkelijkst als je samen met je kind een moment afspreekt om bovenstaande te gaan doen. Het kan tijdens de autorit, fietstocht, onderweg naar sport of het strand, tijdens het grasmaaien, tuin aanharken of gewoon aan de keukentafel. GO FOR IT!!!

Als we de cito hebben afgerond kunnen we heerlijk met z’n allen richting Heeg om daar ons meerdaagse schoolreis te beleven. Alle voorbereidingen zijn al in volle gang de nadere informatie volgt. Tussentijds is er aandacht voor de musical van groep 7/8. De rollen zijn verdeeld en de repetities zijn gestart. Meer nieuws volgt.

Juf Janke

April 2018

Groep 7 heeft zich van z’n beste kant laten zien tijdens de Skulpe presenteert. Het thema lekker lezen werd d.m.v. zang, dans, gedicht, toneel, quiz aan het voetlicht gebracht. Fantastisch ,wat een enthousiasme was er te zien bij de kids. Zelfs tot slot kregen ze de hele zaal aan de polonaise tijdens het lied LEES OF HET JE LAATSTE BOEK IS!

Sinds een aantal weken wordt de bordsessie in de klas door een van de leerlingen geleid. Het welbevinden wordt met de smileys gemeten, successen worden gevierd. De klas stelt hun eigen doelen en acties . De planning wordt gebruikt voor de activiteiten die er komen gaan. Doordat de leerlingen nu zelf op vrijdag de bordsessie leiden worden ze nog meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Het bevordert een grote betrokkenheid bij het reilen en zeilen in de groep.

Nu we STAAL , PLUSPUNT en TOPONDERNEMERS op de chromebooks verwerken merken we dat de kinderen er steeds handiger in worden. Ook zijn de kinderen begonnen met type les op de chromebook. We proberen de kinderen ongeveer drie keer in de week 15 tot 20 minuten te laten oefenen. Ook kan uw kind thuis inloggen om verder te oefenen.

Inmiddels zijn de rollen voor de musical strafkamp groep 8 verdeeld. Nu kan de voorpret met het oefenen beginnen. Nadere informatie volgt nog.

Ook zijn de voorbereidingen van het driedaagse schooluitje in volle gang. As. Dinsdag zullen de betreffende leerkrachten de locatie en de omgeving verkennen. We houden u op de hoogte.

In het kader van het Thema oorlog en vrede ( topondernemers) gaat groep 7 woensdag 25 april op excursie naar het Kazemattenmuseum. Fijn dat er zoveel snelle reacties waren van de ouders die ons er naar toe willen rijden. Op donderdag 26 april worden de kinderen getoetst op het zingen van het eerste en zesde couplet van het Nederlandse volkslied.

Gretha

Maart 2018


Onlangs hebben de 10 min gesprekjes plaatsgevonden. Ouders en kind kwamen samen naar het gesprek, waar we vervolgens de resultaten en leermomenten samen besproken hebben. Dit zorgde voor heldere, en voor de kinderen,een inzichtelijk geheel, om met de leerpunten aan de slag te gaan.

Leeuwarden is dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa. Ook in Hindeloopen merken we dit. Groep 7 en 8 kregen een uitnodiging van de Scheepswerf Blom om te komen kijken tijdens het bouwen van de fontein. Dit was erg indrukwekkend en leerzaam. Na dit bezoek kregen we de uitnodiging mee,om samen met de klas iets te maken wat vervolgens in een koker in het gewei van de fontein verwerkt wordt. Daarna kregen we nog een toegift. De boot met alle maquettes aan boord kwam Hindeloopen binnenvaren. Ook hier hebben we een bezoekje gebracht. De kinderen kregen na afloop een mapje mee naar huis met afbeeldingen van alle 11 fonteinen. Wat prachtig dat de kinderen dit van zo dichtbij mee mogen maken.

Op woensdag j.l. hadden we een gastspreker in de klas die ons meenam naar de ins en outs van het Liliana fonds. Deze organisatie helpt kinderen met een handicap in de wereld. De Hylper kinderen waren erg onder de indruk. En begrepen goed dat deze kinderen in Azië, Latijns Amerika en Afrika het erg moeilijk hebben. 21 Maart "trekken we aan de bel " om zo aandacht voor deze organisatie te krijgen.

We werken tijdens topondernemers over het thema oorlog en vrede.  De kinderen vinden het erg interessant en nemen zelf ook spullen mee die ze van grootouders mee mogen nemen. Ook kwam Gerrit de Jong bij ons in de klas om te vertellen over de 2e W.O. en oorlogsspullen. De kinderen zijn erg nieuwsgierig en willen heel veel te weten komen over dit onderwerp.

Momenteel is juf Nanke Wouda bij ons in de klas, ze is 2e jaar Pabo studente.
Na de winterse periode zal het voorjaar niet zolang meer op zich laten wachten. We kijken er allemaal naar uit!!!

Juf Janke

 

Bezoek scheepswerf Blom

Februari 2018

De eerste maand van het nieuwe jaar is als een malle voorbij gegaan. De winter heeft ons nog niet kunnen verrassen met sterk ijs in de sloten en een dik pak sneeuw.
Wie weet maakt februari ons alsnog blij met een heerlijke frisse winterperiode. We wachten het af!!!!!

In week 4 en 5 hebben de kinderen het cito toets moment gehad om te laten zien hoe goed ze de aangeboden leerstof zich eigen gemaakt hebben. Het zijn voor de kinderen en ook voor de leerkrachten dagen van concentratie en zo goed als mogelijk je best doen. De sfeer tijdens deze dagen is gemoedelijk en de kinderen houden erg goed rekening met elkaar. Zodoende hebben alle kinderen optimaal de kans om een mooi eindresultaat te scoren ieder op zijn eigen niveau. Vrijdag 16 februari kunt u samen met uw kind de rapporten doorlezen en samen bespreken. Vervolgens staan er voor maandag 19 en donderdag 22 februari de 10 min ouder/kind rapport gesprekken gepland.

Vrijdag 9 februari beginnen de Olympische winterspelen in Pyeong Chang. We gaan hier in de klas ook aandacht aan besteden.
Annemieke en Tymen vertegenwoordigen groep 7 in de Leerlingenraad. Tijdens de bijeenkomst heeft de raad ervoor gezorgd dat de kinderen van de Skulpe weer gebruik kunnen maken van allerlei binnen en buiten spel/speelmateriaal. Grote klasse.

Momenteel is er vraag naar legpuzzels van 100, 500 en1000 stukjes.
Wat is een puzzel en wat leer je ervan?Een puzzel is ontwikkelingsmateriaal dat je zowel thuis als op school terug ziet. Het helpt je kind met het leren: waar te nemen, te ordenen en te sorteren. Het zelfstandig bedenken van oplossingen voor problemen door je kind is van groot belang voor de verstandelijke ontwikkeling. Dit kan het leren door zelf een puzzel proberen te maken.
Doordat er ruimte wordt geven voor zelfstandigheid en je kind weet dat het fouten mag maken, wordt de zelfstandigheid gestimuleerd. Een kind dat uit ervaring weet dat hij fouten mag maken, durft er voor uit te komen dat hij iets niet weet of niet kan.
Kinderen vergroten hun ruimtelijk inzicht door te puzzelen. Ruimtelijke oriëntatie is één van de basiselementen voor het leren lezen, rekenen en schrijven. Maar door te puzzelen leert je kind ook oplossingsgericht denken, en leert het zich ook te concentreren en door te zetten wanneer het even niet lukt. Je kind leert omgaan met de teleurstelling als het niet lukt of heeft een succeservaring als het juist weer wel lukt. Vergeet ook niet de fijne motoriek die verbeterd wordt door het bezig te zijn met kleine puzzelstukjes in elkaar te passen. Je ziet dat het voor kinderen belangrijk is om te (leren) puzzelen.

Waar we ook nog even op kunnen wijzen is,dat het doorgaan met het eigen maken van de tafels nog steeds van belang is. Ook de bewustwording van breuken en hoe “één hele” in kleine deeltjes verdeeld kan worden en hoe ziet het er op papier uit. Tip:Samen een taart of pizza bakken en vervolgens het geheel in stukjes verdelen en benoemen. De kinderen hebben er erg veel baat bij tijdens de rekenlessen.

We werken nu sinds kort met de chrome-books in de klas. Elke leerling heeft zijn eigen inlogcode. Tijdens de lessen kunnen de kinderen ook opdrachten op de chrome-books maken of evt. items opzoeken.
Na de cito toetsen zijn de tafelgroepjes in een andere samenstelling gebracht. Op deze manier van veranderen leer je steeds weer andere kinderen goed kennen in de groep. Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat we een fijne en gezellige sfeer in de klas hebben. Waar we allemaal goed kunnen werken en veel van elkaar kunnen leren.

Op de foto hieronder: tekening Skyline New York van Nathan

Skyline2

Januari 2018

De feestmaand december is weer achter de rug waarbij groep 7 het jaar 2017 met een pyjama party, een initiatief van een leerling, heeft afgesloten. Een groot succes waarbij bijna iedereen in pyjama, onesie of badjas op school kwam. De dag werd gestart met lekker lezen op een kussen, liggend op of onder de tafel. Daarna werd alles in de klas opgeruimd, vakken geleegd en was er gelegenheid om iets van al het lekkers dat groep 7 had meegenomen te eten. Er stond een buffet met allerlei lekkernijen met zelfgemaakte koekjes en cup cakes! Groep 7 is een kei in feestjes organiseren, dit kan wel weer eens. S middags werd er naar de film LANG LEVE DE KONING gezien, deze liep een beetje uit . Een mooie afsluiter van een hele gezellige dag.
Na de vakantie hebben de kinderen weer nieuwe groepjes gevormd.
Na al dat leuks en vakantie is de focus nu weer op het leren. Maandag zijn we de dag gestart met een werkblad waar de kinderen konden terugblikken op het oude jaar en wensen invullen voor het nieuwe jaar. Het was de bedoeling om weer in de goede mindset te komen en de kinderen te laten nadenken en overleggen met elkaar hoe ze dat gaan doen. Wat is je doel en hoe ga je dat aanpakken?
Momenteel zijn we met rekenen veel bezig Inhoud, en kubieke inhoudsmaten, delen en vermenigvuldigen met grote getallen.
Voor de nieuwe spelling/taal/ woordenschat methode Staal hebben de kinderen een woordenlijst gekregen met de betekenis van dat woord. Het is de bedoeling dat de woorden op school of thuis geoefend worden . Woensdag 17 januari krijgen de kinderen hier een woordenschat toets van.
Dinsdag 16 januari is er weer een leerlingenraad. In de klas zullen vooraf de punten besproken worden die naar de leerlingenraad meegenomen moeten worden.
In week 4 en 5 worden de CITO toetsen afgenomen. We hopen dat de kinderen uitgerust aan de toetsen kunnen deelnemen.
Vrijdag 26 januari staat de Skulpe presenteert in het teken van voordracht. De week vooraf zullen wij in de klas hier aandacht aan schenken.

Gretha van der Staaij

Pyamaparty groep 7

november 2017

De afgelopen periode stond in het teken van de kinderboekenweek met als thema gruwelijk eng. Een leuk thema om lekker over te lezen en te werken. Spoken zijn in groepjes gemaakt en opgehangen in de klas. Als boek van de maand lazen we uit de griezelbus van Paul van Loon. Ook hebben we poppenkast in groepjes gespeeld met kleine monsterpoppetjes. De kinderen vonden dit heerlijk om te doen. Twee groepjes hebben dit ook tijdens Skulpe presenteert uitgespeeld. Leesbingo was ook een onderdeel van de kinderboekenweek . De kinderen mochten een juf, meester, vader, moeder,grote broer of zus uitnodigen op school om voor te lezen. Wij hebben juf Tineke en de vader van Annemieke en Johannes in de klas gehad. Zij lazen voor uit de Griezelbus. Verder konden de kinderen om de beurt met z'n tweeën in de leesgrot lezen met een zaklamp. Spannend!!!
Voor de vakantie zijn de zorgleerlingen lezen getoetst. We kijken of we op de goede weg zijn en of er moet worden bijgestuurd. De meeste leerlingen zijn vooruit gegaan. We zien ook dat de kinderen veel leeskilometers moeten maken. Wij kunnen dat niet alleen op school doen maar we hebben u als ouders ook nodig om uw kind hierin te stimuleren en de discipline op te brengen om elke dag uw kind een half uurtje te laten lezen.
Tijdens de handvaardigheid lessen werken we de komende periode aan techniek en de kinderen maken een lampion bij meester Peter of juf Gretha.We hopen dat de kinderen veel plezier tijdens Sint Maarten ,op 11 november ,zullen beleven.

Gretha van der Staaij

oktober 2017

De maand september is alweer voorbij. De oogst in volle gang en het nieuwe schooljaar is al weer 4 weken los. De eerste weken hebben we veel tijd besteed aan samen dingen doen. In de vorm van gezamenlijke activiteiten met elkaar in de klas, b.v. samen een hoepel door een gesloten kring rond te laten gaan, elkaar door de klas leiden met een blinddoek voor zodat het voorste kind het vertrouwen moet hebben dat hij/zij goed gestuurd wordt en nergens tegenaan botst. Als kunstenaars het gezicht tekenen van het kind dat tegenover je zit (tijdens het tekenen kijken de kinderen elkaar aan, het potlood mag niet van het papier). Aan het eind van de gouden weken hebben we met alle kinderen van groep 2 t/m 8 een groot groepswerk gemaakt. De talenten van de kinderen werden samen zichtbaar in een koffer en vervolgens tentoongesteld. De ouders die bij de informatieavond aanwezig waren hebben al kunnen zien hoe mooi de koffers geworden zijn.

In de klas ligt de nadruk op het samen regels bedenken waar we ons aan kunnen houden en die ook uitvoerbaar zijn voor iedereen in de klas. De kinderen hebben tijdens taal geleerd een eigen strip te ontwerpen, volgens de aangeboden strategie. Pak samen met uw kind het oefenen van de tafels weer op. Maak er een spelletje van, bv. tijdens de autoritten, tafel dekken, op de fiets, overspelen met de bal, tijdens het vissen enz. Het hoeft maar even, herhaling is het toverwoord!!!

In de maand oktober staan er een aantal activiteiten op de planning.

4 okt.: Boek promotie “Gruwelijk eng”

4 okt.: Dierendag, de kinderen nemen een foto mee van het (eigen) huisdier waar ze dol op zijn.

5 okt.: Start kinderboeken week “ Gruwelijk eng”

11 okt.: Verjaardag juf Janke. We vieren het in de groep.

ATTENTIE,ATTENTIE: op deze woensdag nemen de kinderen een fotolijstje mee naar school, afmeting: 10x15 centimeter (het mag een gebruikte zijn).

20 t/m 27 okt.: Herfstvakantie.

Elke vrijdag ochtend kunt u samen met uw kind vanaf 8.15 uur even binnen wippen in het lokaal van groep 7, om samen het werk van de afgelopen week in te kijken en met uw kind te delen.

Tot zover,

Juf Janke

september 2017 

Hoera!!! We zijn weer begonnen !

Na zes heerlijke weken vakantie is iedereen weer terug op school.

Juf Janke en juf Gretha zijn maandagmorgen met een enthousiaste groep van start gegaan. Schoolbenodigdheden werden uitgedeeld en vakantie belevenissen werden d.m.v. een aftekenlijst in coöperatieve werkvorm besproken.

In de gouden weken worden veel van dit soort activiteiten gedaan om elkaar nog beter te leren kennen.

Elke dag hebben we een regel voor de groep besproken, zoals we zijn aardig voor elkaar en we zorgen goed voor onze spullen.

De kinderen hebben ook voor elkaar een namenrebus gemaakt. Ze hangen in de klas.

Onze verjaardagskalender ziet eruit als een mooie etagère met heerlijke cupcakes.

We zijn begonnen met handig rekenen met drie of vier getallen tot 10.000 en met kommagetallen.

Staal is onze nieuwe methode voor taal, spelling en woordenschat . Omdat de kinderen nu pas beginnen met deze methode hebben we gekozen om spelling nog op de oude manier van taalactief voort te zetten maar wel zoveel mogelijk op de wijze van Staal. Meer informatie krijgt u hierover op de informatieavond.

De komende weken bouwen we het lesprogramma uit met de overige vakken.

Belangrijke data:

18 en 19 september ouder/ kind/ leerkracht kennismakingsgesprekken.

20 september installatie leerlingenraad

22 september afsluiting Gouden weken

27 september kinderpostzegels en informatie avond groepen

Gretha van der Staaij