Nieuws uit groep 7

crayon 2162075 1920

Leerkrachten: Janke Hiemstra en Gretha van der Staaij

november 2017

De afgelopen periode stond in het teken van de kinderboekenweek met als thema gruwelijk eng. Een leuk thema om lekker over te lezen en te werken. Spoken zijn in groepjes gemaakt en opgehangen in de klas. Als boek van de maand lazen we uit de griezelbus van Paul van Loon. Ook hebben we poppenkast in groepjes gespeeld met kleine monsterpoppetjes. De kinderen vonden dit heerlijk om te doen. Twee groepjes hebben dit ook tijdens Skulpe presenteert uitgespeeld. Leesbingo was ook een onderdeel van de kinderboekenweek . De kinderen mochten een juf, meester, vader, moeder,grote broer of zus uitnodigen op school om voor te lezen. Wij hebben juf Tineke en de vader van Annemieke en Johannes in de klas gehad. Zij lazen voor uit de Griezelbus. Verder konden de kinderen om de beurt met z'n tweeën in de leesgrot lezen met een zaklamp. Spannend!!!
Voor de vakantie zijn de zorgleerlingen lezen getoetst. We kijken of we op de goede weg zijn en of er moet worden bijgestuurd. De meeste leerlingen zijn vooruit gegaan. We zien ook dat de kinderen veel leeskilometers moeten maken. Wij kunnen dat niet alleen op school doen maar we hebben u als ouders ook nodig om uw kind hierin te stimuleren en de discipline op te brengen om elke dag uw kind een half uurtje te laten lezen.
Tijdens de handvaardigheid lessen werken we de komende periode aan techniek en de kinderen maken een lampion bij meester Peter of juf Gretha.We hopen dat de kinderen veel plezier tijdens Sint Maarten ,op 11 november ,zullen beleven.

Gretha van der Staaij

oktober 2017

De maand september is alweer voorbij. De oogst in volle gang en het nieuwe schooljaar is al weer 4 weken los. De eerste weken hebben we veel tijd besteed aan samen dingen doen. In de vorm van gezamenlijke activiteiten met elkaar in de klas, b.v. samen een hoepel door een gesloten kring rond te laten gaan, elkaar door de klas leiden met een blinddoek voor zodat het voorste kind het vertrouwen moet hebben dat hij/zij goed gestuurd wordt en nergens tegenaan botst. Als kunstenaars het gezicht tekenen van het kind dat tegenover je zit (tijdens het tekenen kijken de kinderen elkaar aan, het potlood mag niet van het papier). Aan het eind van de gouden weken hebben we met alle kinderen van groep 2 t/m 8 een groot groepswerk gemaakt. De talenten van de kinderen werden samen zichtbaar in een koffer en vervolgens tentoongesteld. De ouders die bij de informatieavond aanwezig waren hebben al kunnen zien hoe mooi de koffers geworden zijn.

In de klas ligt de nadruk op het samen regels bedenken waar we ons aan kunnen houden en die ook uitvoerbaar zijn voor iedereen in de klas. De kinderen hebben tijdens taal geleerd een eigen strip te ontwerpen, volgens de aangeboden strategie. Pak samen met uw kind het oefenen van de tafels weer op. Maak er een spelletje van, bv. tijdens de autoritten, tafel dekken, op de fiets, overspelen met de bal, tijdens het vissen enz. Het hoeft maar even, herhaling is het toverwoord!!!

In de maand oktober staan er een aantal activiteiten op de planning.

4 okt.: Boek promotie “Gruwelijk eng”

4 okt.: Dierendag, de kinderen nemen een foto mee van het (eigen) huisdier waar ze dol op zijn.

5 okt.: Start kinderboeken week “ Gruwelijk eng”

11 okt.: Verjaardag juf Janke. We vieren het in de groep.

ATTENTIE,ATTENTIE: op deze woensdag nemen de kinderen een fotolijstje mee naar school, afmeting: 10x15 centimeter (het mag een gebruikte zijn).

20 t/m 27 okt.: Herfstvakantie.

Elke vrijdag ochtend kunt u samen met uw kind vanaf 8.15 uur even binnen wippen in het lokaal van groep 7, om samen het werk van de afgelopen week in te kijken en met uw kind te delen.

Tot zover,

Juf Janke

september 2017 

Hoera!!! We zijn weer begonnen !

Na zes heerlijke weken vakantie is iedereen weer terug op school.

Juf Janke en juf Gretha zijn maandagmorgen met een enthousiaste groep van start gegaan. Schoolbenodigdheden werden uitgedeeld en vakantie belevenissen werden d.m.v. een aftekenlijst in coöperatieve werkvorm besproken.

In de gouden weken worden veel van dit soort activiteiten gedaan om elkaar nog beter te leren kennen.

Elke dag hebben we een regel voor de groep besproken, zoals we zijn aardig voor elkaar en we zorgen goed voor onze spullen.

De kinderen hebben ook voor elkaar een namenrebus gemaakt. Ze hangen in de klas.

Onze verjaardagskalender ziet eruit als een mooie etagère met heerlijke cupcakes.

We zijn begonnen met handig rekenen met drie of vier getallen tot 10.000 en met kommagetallen.

Staal is onze nieuwe methode voor taal, spelling en woordenschat . Omdat de kinderen nu pas beginnen met deze methode hebben we gekozen om spelling nog op de oude manier van taalactief voort te zetten maar wel zoveel mogelijk op de wijze van Staal. Meer informatie krijgt u hierover op de informatieavond.

De komende weken bouwen we het lesprogramma uit met de overige vakken.

Belangrijke data:

18 en 19 september ouder/ kind/ leerkracht kennismakingsgesprekken.

20 september installatie leerlingenraad

22 september afsluiting Gouden weken

27 september kinderpostzegels en informatie avond groepen

Gretha van der Staaij