Nieuws uit groep 5/6

colored pencils 388484 1280

Leerkracht: Anneke Wortel

america 1295554 960 720

Februari 2018

Toetsen/Rapporten

Na 2 weken lang Cito-toetsen zijn de meeste leerlingen nu klaar. Jammer genoeg overviel de griep ook een aantal leerlingen, die gaan het de komende week proberen.

En dan is het alweer tijd voor de rapporten. Spannend. In de gesprekken daarna hoop ik u en uw kind te verwelkomen. Het is prettig als leerlingen meekomen, maar niet verplicht.

 

Topondernemers

Het nieuwe thema is: Amerika

De leerlingen zijn gemotiveerd en proberen een aantal kaarten te maken. Dit gebeurt in een duo of in een groepje. Er zijn ook individuele kaarten en die kiezen de leerlingen als ze klaar zijn of tijdens het mag-werk.

 

Topo

Ook in groep 5-6 staat topografie op het rooster. We beginnen met groep 5 lekker dicht bij huis; de school, straat, Hindeloopen enz.

Groep 6 gaat aan de slag met Nederland en de provincies. Er hoort ook wat huiswerk bij, ik hoop dat u uw kind hierbij wilt begeleiden.

Leerlingenraad

Tijdens het voorbereiden van de vorige leerlingenraad vergadering kwamen de leerlingen in onze groep met een punt voor de klas.

Ze willen de taken in de klas per week verdelen. Dus vanaf deze week heeft iedere leerling een taak; uitdelen, computers afsluiten, de boeken netjes zetten enz..

 

Belangrijke data:

16 feb. Rapport mee

6 maart; Leerlingenraad

7 maart; Gastles Liliane Fonds

 

Vriendelijke groet Anneke

Januari 2018

Allereerst wil ik u een gelukkig en gezond 2018 wensen.

Leerlingenraad

Voor elke vergadering praten we met de hele klas over de komende bijeenkomst. Er worden punten ingebracht die onze afgevaardigden meenemen. Wat komt er dan zoal aan de orde; dieren in de school, gymles bedacht door leerlingen, meer buiten speelmateriaal, kortere lesdag. U ziet het wel, de 4 leerlingen in de raad hebben een hoop te bespreken.

Mag werk

Lego, Knex, Kapla, Leeskrakers, Tekenen, Rekenen, Staal op de computer, Smart Games, Project. Dit staat allemaal, en nog meer, op de mag taakbrief. Ben je klaar met je werk, dan kies je iets van deze activiteiten. Heb je het gedaan dan teken je het af en kun je het de rest van de week niet meer doen. Gelukkig staat er nog meer op. Leerlingen denken zelf ook actief mee. Ze bedenken activiteiten die er ook op kunnen komen te staan.

Belangrijke data:

16 jan. Laatste stagedag van juf Nanke bij ons in de groep. We wensen haar veel succes in groep 7.

week 4 en 5; toetsweken

Vriendelijke groet, Anneke

streamer 1194568 1920

December 2017

Feest

Normaal rekenen, lezen en spellen we elke dag. Maar de komende week gaan we 2 dagen feest vieren.

Op maandag wordt de juf weer een jaartje ouder en op dinsdag blaast Sinterklaas heel veel kaarsjes uit.

 

Voorleeswedstrijd

Namens groep 5-6 doen Ymkje, Anna, Merije en Ilse mee aan de voorronde op onze school.

 

Lekker lezen

Net als de hele school lezen wij nu ook vanaf 8.30 uur een half uur stil. Tijdschriften, strips en boeken. Ze worden stuk gelezen!

 

Handlettering

Op 8 en 15 dec. krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een workshop Handlettering. Dit wordt door een aantal ouders van leerlingen en oud-leerlingen georganiseerd.

 

Belangrijke data:

4 dec. De hele dag feest

5 dec. Sinterklaasfeest; de leerlingen van groep 5-6 komen om 12.30 uur op school en gaan rond 15.00 uur naar de Foeke. Zie programma Sinterklaascommissie.

8 en 15 dec. Handlettering tijdens handvaardigheid.

 

Vriendelijke groet, Anneke

november 2017

Week van Respect
Op maandag 6 november start de twaalfde editie van de nationale Week van Respect. In de Week stimuleren we jongeren om gezamenlijk te zorgen voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen meedoet en lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en culturele diversiteit, pesten en discriminatie altijd besproken kunnen worden.

Tienduizenden scholieren, docenten, schoolleiders, (top)sporters, vrijwilligers, BN’ers, maatschappelijke organisaties en gemeenten spannen zich hier jaarlijks voor in. In het hele land gaan prominenten met jongeren in dialoog en worden activiteiten georganiseerd. Dit jaar doen er 1500 scholen en vele sportbonden en sportclubs mee, sluiten 130 ‘Respect-gemeenten’ aan en zijn er meer dan 100.000 jongeren betrokken!
De gemeente Súdwest-Fryslân is ambassadeur van deze week en de Buurtsportcoaches organiseren meerdere activiteiten voor scholen en sportverenigingen.
Elkaar beter leren kennen is een belangrijke eerste stap. Daarom staat het persoonlijke gesprek en verbinding maken centraal in de Week van Respect.

•Wethouder Durk Stoker geeft een gastles bij ons op school op maandag 13 november. Hij vertelt een verhaal over respect geven en krijgen. En hij gaat samen met de leerlingen brainstormen over een respectvolle samenleving.

Sint Maarten en Sinterklaas
Er wordt op dit moment nog druk gewerkt aan de lampions. Ze worden erg mooi.
Zodra Sinterklaas in ons land is gearriveerd trekken wij lootjes. Dat zal op maandag, 20 november, zijn.
Naast het cadeautje, niet duurder dan 4 euro, wordt er een gedicht en surprise gemaakt.
Dat is best lastig, ik hoop dan ook dat u uw kind hiermee wilt helpen.

Belangrijke data:
6 nov. 1e keer dammen om 14.00 uur.
13 nov. bezoek wethouder
20 nov. lootjes trekken
22 nov. leerlingen vrij
24 nov. De Skulpe presenteert groep 5-6!
27 t/m 1 dec. stageweek juf Nanke

Met vriendelijke groet Anneke

oktober 2017 

Informatie avond

Op de koffie/informatie avond zijn veel ouders geweest. Hier nog een korte samenvatting voor degenen die het gemist hebben.

 

Staal

Onze nieuwe taal- en spelling methode.

Het werkt thematisch en het blok wordt afgesloten met een presentatie, folder, verhaal enz. en een toets. Ook wordt er veel uitgelegd m.b.v. het digi-bord.

Spelling wordt dagelijks geoefend, er wordt veel herhaald en er is elke dag een kort dictee. Dit dictee wordt door de leerlingen zelf nagekeken en met de leerkracht besproken.

Vooral de nieuwe symbolen en namen zijn even wennen.

 

Lezen

Wij willen in onze groep vooral het leesplezier stimuleren.

Lezen heb je overal voor nodig en het is fijn als het ook nog een beetje leuk is.

Ook hoop ik dat de leerlingen thuis iets over de dag vertellen en u eventueel een handje helpt met lezen, de tafels oefenen.

De deur staat altijd open voor opmerkingen, vragen en tips.

 

Belangrijke data:

3 okt. Boekpromotie Griezelen

12 okt. Muziek op school

16 t/m 20 okt. Stageweek juf Nanke

 

Vriendelijke groet, Anneke

september 2017

We zijn weer begonnen!
Een nieuwe groep, klas, juf en leerlingen. Een spannende week voor de meesten van ons. Ik heb al veel gehoord en besproken met de leerlingen. De eerste weken is het vooral praten en aan elkaar wennen. Maar ook gekozen activiteiten. “De Gouden Weken”.
Maandag en dinsdag spreek ik ouders (en hun kinderen). Bij die gelegenheid kunt u of uw kind mij bijpraten over van alles wat belangrijk is op/voor de school.

Op deze plek wil ik nog wat reclame maken voor de vrijdagmorgen. Vanaf kwart over 8 kunt u met uw kind in de klas het gemaakte werk van die week bekijken. Zo blijft u goed op de hoogte waar wij mee bezig zijn.

Belangrijke data:
19 sept. 1e stagedag Nanke Wouda in groep 5-6
20 sept. Verkiezingen leerlingenraad
22 sept. Gezamenlijke afsluiting Gouden Weken.

Vriendelijke groet, Anneke