Nieuws uit groep 3/4

groep 50

Leerkracht: Peter Flapper

1001004011257098

Juni 2018

Lezen groep 3

Kern 12: de basis is gelegd

In deze laatste kern is de basis voor vlot leren lezen gelegd. Kinderen zijn begonnen met het leren van letters, het lezen van eenvoudige eenlettergrepige woorden en zijn gegroeid naar het lezen van meerlettergrepige woorden.

Kinderen kunnen nu verder werken aan het verbeteren van hun leesvaardigheid tot het niveau waarop wij als volwassenen lezen. Die weg naar het uiteindelijke leesniveau is opgedeeld in stappen, die herkenbaar zijn als avi-niveaus. Aan het einde van groep 3 zijn de meeste kinderen in staat om teksten te lezen op het niveau van avi E3.

Samen lezen

Is uw kind niet zo’n actieve lezer? Stimuleer dan het lezen van boeken door vaak samen met uw kind te lezen. Misschien vindt uw kind het moeilijk om zelfstandig een boek te lezen? Lees dan regelmatig een stukje van het boek voor waarin uw kind leest. Laat uw kind wel meelezen, bijwijzen, eventueel samen met u hardop lezen. Vooral als het technisch lezen wat moeizamer verloopt heeft uw kind veel steun aan iemand die hardop meeleest. Daarbij houdt uw kind echter wel plezier in het lezen van boeken.

Rekenen groep 3

De rekendoelen voor periode 11 zijn:

 • Kinderen kunnen getallen tot en met 50 plaatsen tussen de juiste tientallen.
 • Kinderen kunnen erbij- en erafopgaven tot 20 maken met de symbolen + en -.
 • Kinderen maken gebruik van bijna- dubbelen bij het rekenen tot 20.
 • Kinderen kunnen rekenzinnen van het type 10+10+10+3 en 10+10-2 verbinden met een notatie op de lege getallenlijn.

Spelling groep 4

We zijn bezig met de laatste hoofdstukken van Staal en gaan nu alle regels herhalen die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest. U kunt ze op deze pagina bij elke maand terug vinden.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 11 zijn:

 • Kinderen kennen de tafels van 2, 5 en 10 op formeel niveau.
 • Kinderen kunnen aanzichten bij een getekend bouwsel zoeken.
 • Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een vermenigvuldiging uit bekende tafels.
 • Kinderen kunnen in contexten dingen berekenen.

Top Ondernemers

De komende periode gaat Top Ondernemers over "Hindeloopen" samen werken we naar de presentatie van "Skulpe presenteert".

Voorlezen: Spekkie en Sproet - en de vreemde ontvoering

Als Spekkie en Sproet op straat gegil horen en zien hoe een meisje een auto in wordt gesleurd, komt het dappere duo meteen in actie. Ze bellen neef Nelson, die bij de politie werkt. Die komt met loeiende sirene aan geracet, maar... het blijkt vals alarm. De ontvoering van het meisje Sofia was in scène gezet voor een filmopname. Als Angelina even later van de filmset verdwijnt, maken Spekkie en Sproet zich dan ook niet al te druk. Ze mogen lekker met Nelson naar de kermis. En daar zien ze Angelina! Eerst in het spookhuis, dan in het reuzenrad. Maar iets klopt er niet...

Verjaardag meester

Langs deze weg wil ik u/jullie allemaal hartelijk danken voor de mooie dag en de prachtige cadeaus en attenties. Super!

IMG 6257

Buitenlezen 1

In het kader van "Lekker Lezen" hebben we maandag 7 mei lekker buiten gelezen. Heel bijzonder wat je dan allemaal hoort en ziet.

IMG 6258

Buitenlezen 2

9200000035988789

Mei 2018

Lezen groep 3

In kern 11 wordt verder geoefend met woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, maar nu beginnen de woorden met een cluster. Het gaat om woorden als: vragen, spelen, schotel, sturen. Ook komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘lijk’, ‘tig, of ‘ing’, zoals moeilijk, prachtig, koning. En er wordt een begin gemaakt met eenvoudige drielettergrepige woorden zoals appelmoes, vuilnisbak en blokkendoos.

Het thema van kern 11 is ‘mijn lievelingsboek’. Opzoekboeken, dagboeken, woordenboeken, leesboeken, atlassen, kortom alle boeksoorten kunnen een plek krijgen in deze kern.

Rekenen groep 3

De rekendoelen voor periode 10 zijn:

 • Kinderen kunnen getallen tot en met 50 plaatsen tussen de juiste tientallen.
 • Kinderen kunnen erbij- en eraf opgaven tot 20 maken met de symbolen + en -.
 • Kinderen maken gebruik van bijna- dubbelen bij het rekenen tot 20.
 • Kinderen kunnen rekenzinnen van het type 10+10+10+3 en 10+10-2 verbinden met een notatie op de lege getallenlijn.

Spelling groep 4

We herhalen alle aangeboden categorieën van dit jaar.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 10 zijn:

 • Kinderen kennen de tafels van 2, 5 en 10 op formeel niveau.
 • Kinderen kunnen aanzichten bij een getekend bouwsel zoeken.
 • Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een vermenigvuldiging uit bekende tafels.
 • Kinderen kunnen in contexten dingen berekenen.

Top Ondernemers

We werken deze periode over "Hylpen!"

Voorlezen: Botel Bibalo - Het geheim van de kapitein
Bart en Bibi wonen op een oud schip. Hun vader is daar een botel begonnen. Er komen allerlei bijzondere gasten logeren en online krijgt Botel Bibalo steeds meer positieve reviews. Alleen de Hangsnor, zoals ze de oude zeekapitein noemen die in de buurt woont, kan nog steeds niet echt wennen aan drukte op de kade. Als een stel gasten op een avond wel erg veel lawaai maakt, is voor hem de maat vol. Bart en Bibi horen hem de volgende dag bellen met de gemeente en de paniek slaat toe: gaat de Hangsnor ervoor zorgen dat hun vergunning wordt ingetrokken en moeten ze verhuizen? Want wat kan de Hangsnor met "BB' anders bedoelen dan "Botel Bibalo'?

Verjaardag meester

Op vrijdag 25 mei zal ik mijn verjaardag met de kinderen vieren. We willen met elkaar een aantal leuke spelletjes gaan doen. De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee te nemen, daar wordt voor gezorgd. We maken er met elkaar een feestelijke en gezellige ochtend van.

IMG 6150

Schoolreisje 3 t/m 6

Amserdam - Nemo

Schoorl - Klimduin

Wat hebben we een mooie dag gehad met elkaar. alle kinderen, Anne (buschauffeur), Anke Wassink, Anneke, Diana, Gerrit, Jantje, Marieke, Paulien, Ria, Riekje & Scholte: BEDANKT!

IMG 6082

Chromebook

In groep 4 wordt al enige weken gewerkt met de Chromebook. We werken vooral met programma's voor rekenen, spelling en taal. Daarnaast werken we ook nog regelmatig met pen, potlood en papier.

IMG 6106

Techniek in groep 3 & 4

Aansluitend bij Top Ondernemers, proberen we ook het onderdeel techniek tot zijn recht te laten komen. Hier ziet u Tara bezig met de Kapla. Dit zijn even lange houten latjes, waarmee je kunt bouwen. Tara ontwerpt hier haar eigen huis van de toekomst.

IMG 6062

April 2018

Lezen groep 3

In kern 10 leert uw kind vooral woorden met twee klankgroepen. Uw kind leert hoe woorden als 'moe-der', 'ge-luk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal', 'schat-tig', 'schui-ven', 'be-doel' en 'hel-ling' worden gelezen. Het ontdekt en leestklankgroepen, die ook wel 'stukjes van woorden' worden genoemd. De leesmoeilijkheden breiden zich uit. Woorden met ieuw, eeuw en uw worden geoefend, woorden als plant en straat komen aan de orde.

Open klankgroepen

Ook maken de kinderen kennis met de open klankgroep (maken, vogel). Het thema daarbij heeft betrekking op ‘verzamelen, museum, tentoonstelling’. Kinderen zullen misschien zelf ook te beginnen verzamelen en thuis allerlei verzamelingen maken. Sommige kinderen zijn daar al enige jaren mee bezig: plantjes, steentjes, schelpen, diertjes, botjes/schedeltjes e.d.

Rekenen groep 3

De rekendoelen voor periode 9 zijn:

 • Kinderen kunnen naar getallen tot 50 springen vanaf 0 op de lege getallenlijn met sprongen van 10 en huppen van 1.
 • Kinderen kunnen de getallen tot en met 50 ordenen op de getallenlijn.
 • Kinderen kunnen een opteltabel invullen en optellingen tot en met 20 ‘handig’ uitrekenen.
 • Kinderen kunnen bedragen tot en met 50 cent samenstellen met munten.

Spelling groep 4
We werken met thema 8. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Eén woord met drie categorieën.
 • Woorden met -eren, -enen, -elen.
 • Klankgroepenwoord met twee klankgroepen.
 • Enkelvoud van het zelfstandig naamwoord.
 • Meervoud van het zelfstandig naamwoord.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 9 zijn:

 • Kinderen kunnen van vier getallen aangeven welke het dichtste bij een gegeven getal ligt.
 • Kinderen kunnen een geschikte maat aangeven.
 • Kinderen kunnen een tijdsduur berekenen in 15, 20, 30 en 60 minuten.
 • Kinderen kunnen (samengestelde) lengten tot 30 centimeter meten met een liniaal.

Top Ondernemers

Ons thema wordt nog een paar weken vervolgd met: "De doos op zolder" We werken over de geschiedenis van onze familie, over monumenten e.d. Ook staan gevoelens, oorlog, Dik Trom en oorlog centraal.

Voorlezen: Lotta van de Kabaalstraat

In de Kanaalstraat is het soms zo'n lawaai, dat Lotta's vader vindt dat ze het beter de 'Kabaalstraat' kunnen noemen. Waar al dat kabaal dan vandaan komt? Nou, van Lotta bijvoorbeeld. Het liefst wou ze dat ze alles kon wat haar grote broer en zus ook kunnen. En als iets haar niet lukt, zegt ze heel eigenwijs: 'Natuurlijk kan ik het wel, in het geheim.'

Schoolreisje

Maandag 23 april. Dit jaar brengt de bus ons naar Amsterdam waar we op onderzoek gaan in Nemo. Meer informatie volgt binnenkort.

Skulpe presenteert

Donderdag 26 april is groep 3 & 4 aan de beurt met Skulpe presenteert. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen. We hopen dat u allemaal komt kijken.

IMG 6047

Paaseieren zoeken

O.R. bedankt voor de lekkere paasbrunch en dat we naar paaseieren mochten zoeken op de skeelerbaan.

thumbnail IMG 6002

Maart 2018

Lezen groep 3

In kern 9 maakt uw kind kennis met steeds meer nieuwe lettercombinaties. Aai, ooi, oei komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’.

Het thema van deze kern is: ‘Hé, hoe kan dat?’ Kinderen gaan aan de slag met allerlei onderzoekjes en proefjes. In deze kern maakt uw kind ook al kennis met tweelettergrepige woorden: vijver, bakker, kasten, balkon, poedel’. Het zijn nog woorden zonder open lettergreep. Ook komen woorden aan de orde zoals: ‘bedoel’, ‘verhaal’, ‘gezin’.

Begrijpend lezen

Enkele voorbeelden van begrijpend lezen: Uw kind krijgt steeds een zin of een korte tekst. Daarna worden 3 uitspraken gedaan. Slechts 1 van de 3 uitspraken past bij de zin of tekst.

Voorbeeld: Els maakt een jurk. Die is voor de pop van Noor. Bij deze korte tekst staat een tekening. Uw kind kan kiezen uit de volgende uitspraken:
(1) De pop is van Els.
(2) Noor maakt een jurk.
(3) De jurk is voor de pop.

Waarschijnlijk zal uw kind in het begin fouten maken bij deze oefenvorm, omdat het te snel denkt dat een bepaalde uitspraak wel goed zal zijn. Uw kind leert dat het de gekozen uitspraak goed moet controleren door de zin of tekst nog een keer te lezen.

Zinnen in de juiste volgorde plaatsen

Ook het plaatsen van zinnen in de juiste volgorde met behulp van een plaatje is een van de oefenvormen. Met behulp van slechts één afbeelding kiest het kind welke van de zinnen de eerste zin is, welke de volgende etc.

Rekenen groep 3

De rekendoelen voor periode 7 zijn:

 • Kinderen kunnen de splitsing van 10 toepassen en aangeven hoeveel erbij moet om 10 te maken.
 • Kinderen kunnen getallen tot en met 20 splitsen.
 • Kinderen kunnen erbij- en eraf situaties tot en met 20 genoteerd in een pijlnotatie uitrekenen.
 • Kinderen kunnen een situatie vertalen naar een rekenopgave met hoeveelheden tot en met 20.

Spelling groep 4

We werken met thema 7. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Eén woord met drie categorieën.
 • Woorden met -eren, -enen, -elen.
 • Klankgroepenwoorden met twee klankgroepen.
 • Enkelvoud van het zelfstandig naamwoord.
 • Meervoud van het zelfstandig naamwoord.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 7 zijn:

 • Kinderen kunnen alle type optellingen maken tot en met 100.
 • Kinderen kunnen alle type aftrekkingen maken tot en met 100.
 • Kinderen kunnen een verhoudingstabel invullen.
 • Kinderen kunnen een datum bepalen aan de hand van een kalender (binnen een maand)

Top Ondernemers

Ons thema voor de komende periode is: "De doos op zolder" We werken over de geschiedenis van onze familie, over monumenten e.d. Ook staan gevoelens, oorlog, Dik Trom en oorlog centraal.

Voorlezen: Mees Kees - Een pittig klasje

Meester Kees heeft nog nooit voor de klas gestaan. De kinderen van groep 4/5 moeten hem nog een beetje leren hoe dat moet, meester zijn. En dat doen ze graag! Ze leren hem dat je best om kwart over negen je pauzeboterhammen op mag eten, als je maar op het bord schrijft dat het om een voedselproject gaat. En dat het heel handig is als ieder kind maar één rijtje sommen van de taak maakt, zodat niet iedereen hetzelfde werk zit te doen...

9200000029915922

Februari 2018

Lezen groep 3

In kern 7 worden aangeboden: sch- woorden, ng- woorden en de hoofdletters.

Alle letters compleet

In de kernen 1 tot en met 6 heeft uw kind alle letters geleerd. In principe kan het nu eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen. Alleen moet het herkennen van woorden nu nog worden versneld en geautomatiseerd. In de kernen 7 tot en met 12 leert uw kind woorden lezen die wat moeilijker zijn. Dit zijn de lastige eenlettergrepige woorden zoals kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo en woorden van 2 en 3 lettergrepen. Ook oefent uw kind om niet meer spellend te lezen. Die lastige eenlettergrepige woorden worden niet allemaal tegelijkertijd aangeboden en geoefend. Ze zijn verdeeld over verschillende kernen.

Schatgraven

In kern 7 komen vooral de sch-woorden aan de orde en woorden met het lettercluster ng (ring). Bovendien maken kinderen al kennis met woorden met 2 medeklinkers vooraan en achteraan (stoel, lamp), woorden met –d en –b achteraan (heb, bad) en samenstelling (zakmes). Ook leert uw kind in deze kern hoofdletters.
Het thema van kern 7 is: schatgraven, avonturen beleven, piraten. Het verhaal waarmee de kern start gaat over het vinden van een schat op een schip.

Nog niet altijd verbeteren

Kinderen zijn ook steeds beter in staat om woorden en zinnen te schrijven. Toch zullen kinderen nog niet alle woorden foutloos schrijven. De leesproblemen zijn soms te moeilijk om de afwijkende schrijfwijze meteen ook onder de knie te hebben. Zo kan het kind al snel woorden lezen met de letter –d- achteraan. Maar het foutloos schrijven van woorden als ‘heb’ en ‘had’ is moeilijker. Vandaar dat vanaf kern 7 het kunnen lezen en kunnen schrijven van woorden niet meer helemaal parallel lopen. Als uw kind toch woorden schrijft waar spelfouten in zitten, hoeft dat dan ook nog niet altijd verbeterd te worden.

Rekenen groep 3

De rekendoelen voor periode 6 zijn:

 • Kinderen kunnen bedragen tot 20 euro samenstellen met munten van 1 en 2 euro en de 10 en 20 euro briefjes.
 • Kinderen kunnen ruimtelijke figuren herkennen in afbeeldingen met boven en zij aanzichten.
 • Kinderen kunnen hoeveelheden tot 30 aangeven en noteren.
 • Kinderen kunnen hoogte en laagtepunten interpreteren.

Spelling groep 4

We werken met thema 6. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Eén woord met twee categorieën
 • Woorden van de au-plaat
 • Eén woord met klankgroep en andere categorie
 • Klankgroepenwoord met een lange klank aan het eind
 • Lidwoord
 • Zelfstandig naamwoord

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 6 zijn:

 • Kinderen kennen de tafels van 5 en 10.
 • Kinderen kunnen bedragen tot 100 euro samenstellen vanaf een gegeven bedrag.
 • Kinderen kunnen klokkijken waarbij het aantal minuten een vijfvoud is. 5 over 10, 5 voor half 7.
 • Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een optel of aftrek som.

Voorlezen: Dolfje Weerwolfje: Volle Maan - Paul van Loon

Dolfje is met de klas op schoolkamp. Lekker keten, dolle pret! Op een avond zitten de kinderen om het kampvuur. Het is volle maan. De meester vertelt een eng verhaal. Opeens begint het bij Dolfje te kriebelen. Hij wordt weer wolf. Geschrokken rent hij naar het bos. Niemand mag zien wat hij is. Noura merkt wel dat er iets met Dolfje is. Stiekem achtervolgt ze hem...

IMG 5624

Januari 2018

Lezen groep 3

In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen. Ook woorden met klinker-medeklinker (uit) of medeklinker–klinker (kei) kunnen worden gelezen.
De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van het voorleesverhaal, behorend bij het thema ‘Wat komt er uit een ei?’.

Begrijpend lezen

Al vanaf het begin wordt het lezen van woorden en zinnen geoefend. Maar er wordt ook geoefend in het kritisch lezen van zinnen en het begrijpen van de betekenis van zinnen. Een oefenvorm in dit begrijpend lezen is het kiezen van de juiste zin of zinnen bij een tekening. Uw kind krijgt bijvoorbeeld een tekening van een jongetje dat naar een bus loopt. Het kan kiezen uit de volgende zinnen: (a) rik loopt naar de bus. (b) rik zit in de bus. (c) de mus zit bij de paal. (d) ik zie een paal bij de bus. Bij zo'n oefening moet het kind de zin begrijpen om het juiste plaatje te kunnen selecteren.

Vlot lezen oefenen

Het maken van wisselwoorden neemt nog steeds een belangrijke plaats in. Op die manier worden ook de laatst geleerde letters toegepast in het vlot lezen van woorden. Nu alle letters aan bod zijn geweest, wordt het vlot lezen van woorden steeds belangrijker. Met een goede basis kan immers begonnen worden aan steeds moeilijkere woorden en lettercombinaties.

Rekenen groep 3

De rekendoelen voor periode 5 zijn:

 • Kinderen kunnen tellen tot en met 20 met huppen van 2 of 5.
 • Kinderen kunnen een hoeveelheid tot 20 aflezen op de kralenketting.
 • Kinderen kunnen vanuit de buscontext erbij- en eraf situaties tot 20 berekenen.
 • Kinderen kunnen de hele uren aflezen op een analoge klok.

Spelling groep 4

Thema 5. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Klankgroepenwoord
 • Woorden van de ei-plaat
 • Achtervoegsel
 • Langermaakwoord van het eind -b- rijtje
 • Hoofdletters

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 5 zijn:

 • Kinderen kunnen bedragen tot 2 euro samenstellen met munten.
 • Kinderen kunnen op een analoge klok de tijd aflezen in halve uren en kwartieren.
 • Kinderen kunnen de tijdsduur bepalen bij een tijdverschil tussen hele en halve uren.
 • Kinderen kunnen optellingen en aftrekkingen maken tot 100. 42+8=, 45+19=, 47-21=, 42-37=.

15 minuten lezen per dag

We doen dit jaar weer mee met het project: 15 minuten lezen per dag. (eigenlijk lezen we op sommige dagen zelfs wel 3 kwartier verspreid over 3 leesmomenten op een dag) De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten lezen! Kinderen die dat doen, lezen 1.146.000 woorden per jaar. Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien direct. Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten ze ook hun wereld. Met een hoger leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker. Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen kunnen hun talent beter ontwikkelen. Lezen is van belang voor alles wat je wilt bereiken in het leven. Daarom is het erg belangrijk om kinderen te stimuleren in het vrij lezen. We hopen dat ouders thuis ook regelmatig de kinderen laten lezen. Leeskilometers maken is erg belangrijk voor kinderen die 'net' leren lezen.

Top Ondernemers

We werken deze periode aan: Hup Holland Hup, Nederland in al zijn facetten zal aan de orde komen. Onderwerpen: Oranje boven, de molen, vlieg je mee?, allemaal kleuren, de koning, de stad, de koe, waterland, natuurlijk, gebruik je voeten.

Voorlezen: De Gorgels - Jochem Meyjer

Midden in de nacht wordt Melle wakker. Er zit een vreemd wezentje op de rand van zijn bed. Het lijkt wel een bolletje wol, met armpjes en beentjes en twee harige, puntige oren. Maar als Melle het licht aandoet, is het wezentje verdwenen. Als hij er op school over vertelt, lacht iedereen hem uit. Zelfs papa, die bioloog is, zegt dat het onzin is, dat zulke wezentjes niet bestaan. Maar Melle weet zeker wat hij gezien heeft…

IMG 5629

December 2017

Lekker Lezen, iedere dag starten we de dag met een half uur lezen. De kinderen zoeken vooraf een boek en zitten een half uur op hun eigen plaats. Op woensdagmiddag, van half één tot één uur, is er lekker Lezen. De kinderen zoeken dan zelf een plekje waar ze lekker kunnen zitten. Ze mogen dan boeken kiezen die hun interesse hebben, dit hoeven geen boeken op niveau te zijn. Zo leren de kinderen van lezen te genieten.

images2

December 2017

Lezen groep 3

In kern 5 leert uw kind:
Letters: eu - j - ie - l - ou - uu
Woorden: reus, jas, riem, bijl, hout, vuur

Uw kind kent inmiddels al heel wat letters. De komende weken komen daar nieuwe letters bij: de eu van reus, de j van jas, de ie van riem, de l van bijl, de ou van hout en de uu van vuur. Het thema van deze kern is ‘sprookjes’ of ‘verhalen en vertellingen’. De nieuwe woorden worden aangeboden in een sprookje over een reus, of in een verhaal over een verhalenverteller die verhalen vertelt over Sinterklaas, kerst of over de winter.

De letter eu

In deze kern leert uw kind onder andere de letters bij de klanken eu – ou. Net als de reeds bekende letters ij en oe bestaan deze ‘letters’ uit 2 tekens. Voor de kinderen is de eu echter één letter. U praat dus over de letter –eu-. Niet over de letters e-u.

Boekjes lezen

Uw kind kent nu bijna alle letters. Daarom kunt u in de bibliotheek alle eenvoudige boekjes lenen. De boeken zijn ingedeeld aan de hand van een codering. Boeken voor beginnende lezers krijgen altijd een E-aanduiding op de rug, gevolgd door het AVI-niveau (Start, M3, E3 of M4). Stimuleer de leesvaardigheid van uw kind en zoek samen regelmatig leuke boeken uit!

Rekenen groep 3

De rekendoelen voor periode 4 zijn:

 • Kinderen kennen de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’ en het plus- en minteken in de bus context.
 • Kinderen kunnen getallen tot en met 12 splitsen in twee gedeelten.
 • Kinderen kunnen de getallenlijn gebruiken bij het tellen tot en met 12 met huppen van 2.
 • Kinderen zoeken de plattegrond bij een getekend blokkenbouwsel en noteren hoogtegetallen.

Spelling groep 4
Thema 3. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Klankgroepenwoord
 • Werkwoord
 • Verkleinwoord
 • Werkwoord+t
 • Woord van het uw-rijtje

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 4 zijn:

 • Kinderen kunnen tellen met sprongen van 10 of grote huppen vanaf een willekeurig getal.
 • Kinderen kunnen optellingen maken tm 100 van het type 47-2, 47+8,. 40+30 en 43+20.
 • Kinderen kunnen aftrekkingen maken tm 100 van het type 47-2, 4-7, 40-30, 42-20.
 • Kinderen kunnen tot op centimeters nauwkeurig meten met een liniaal.

Sinterklaas/kerst

We werken de eerste week van december nog even over de goede Sint. Daarna gaan we verder over de kerst. We willen graag de kinderen deze kerstgedachte meegeven: "We zijn met elkaar, verantwoordelijk voor elkaar."

IMG 5551

Maandag 13 november 2017

Bezoek van dhr. Jaap Kruis voor "Eurowijs". Jaap heeft de kinderen de munten en biljetten van ons geld systeem uitgelegd. Ook heeft hij ons laten zien hoe je geld kunt checken op echtheid. Hoe je rekent met de euro, en wat het belang van sparen is. Jaap bedankt!

IMG 5542

Vrijdag 10 november 2017

Friese tandenpoetsweek. Nuray Ibraheem & Dzjela Samedova hebben de kinderen namens de GGD voorlichting gegeven over goed tandenpoetsen. Dames bedankt!

1naamloos

November 2017

Lezen groep 3
In kern 3 leert uw kind:

Letters: d - oe - k - ij - z
Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep
Herhaling van de letters van kern 1 en 2

Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal uit een reuzenboek. In dit verhaal vinden kinderen in een wensdoos telkens een nieuwe verrassing. Het thema van deze kern is ‘Wat zit erin?’

Woorden en zinnen

Uw kind is bij het begin van kern 3 alweer een week of 7 in groep 3. Steeds meer woorden kunnen worden gelezen. Uw kind leert niet alleen nieuwe letters en woorden, maar oefent deze ook op verschillende manieren.

Een voorbeeld van zo'n oefening is het invullen van letters in woorden waarin een letter ontbreekt. Bij het stukje ‘-en’ kan het kind kiezen uit b, p en r om er een compleet woord van te maken. Het plaatje dat naast het woord afgebeeld wordt geeft aan welk woord bedoeld is (ben, pen of ren).

Uw kind leest ook al korte zinnen:

ik eet een vis.
een kip en een aap.
tim zit bij een boom.

Veilig & Vlot

Waarschijnlijk heeft u al vaker gehoord dat er op school gewerkt wordt met Veilig & Vlot. Veilig & Vlot is een boekje met woordrijtjes die opklimmen in moeilijkheid. Uw kind leert hiermee niet alleen correct, dus foutloos woorden lezen, maar juist ook vlot. Vlot lezen is een belangrijke voorwaarde voor het begrijpend lezen. Vraag uw kind maar eens naar de verschillende werkjes die het op school maakt. Uw kind zal dat zeker graag willen vertellen.

Rekenen groep 3

De rekendoelen voor periode 3 zijn:

 • Kinderen kunnen vooruit en achteruit tellen vanaf een willekeurig begin getal tot en met 12.
 • Kinderen kunnen systematiek aanbrengen in eenvoudige combinatorische situaties.
 • Kinderen kunnen een eenvoudige staafgrafiek inkleuren.
 • Kinderen kunnen concrete hoeveelheden tot en met 12 splitsen in twee gedeelten.

Spelling groep 4

Thema 3. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Eeuw-ieuw-woord
 • Langermaakwoord
 • Voorvoegsel
 • Samenstellingen

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 3 zijn:

 • Kinderen kunnen de tientallen aanvullen tot 100.
 • Kinderen kunnen verdubbelen en tellen met huppen van 2.
 • Kinderen kennen de betekenis van het x-teken.
 • Kinderen kunnen eenvoudige referentiematen gebruiken om lengtes te schatten.

Tandenpoetsen

6 november komt de GGD op bezoek om met de kinderen te praten over het tandenpoetsen.

Sint Maarten

We zijn al druk bezig met het fabriceren va n een lampion voor Sint Maarten.

Geldrekenen

13 november komt dhr. Jaap Kruis ons iets vertellen over geld, sparen en bankzaken.

bieb

Vrijdag 13 september 2017

In het kader van de Kinderboekenweek hebben we een bezoek gebracht aan de bibliotheek van Workum. We werden daar ontvangen door Carin Bekema, zij heeft ons voorgelezen uit het boek: "Bang voor de wolf" Ook heeft Carin ons wat weetjes over de bibliotheek en over boeken verteld.

Bedankt voor het chauffeuren en begeleiden: Annie Amsterdam, Carolien Amsterdam, Jelmer Bokma, Sylvia van Elselo, Jantje Haagsma, Chantal Kaag en Corry de Kleine.

groep 4 Staal Spelling categoriekaart

Oktober 2017

Lezen groep 3

In kern 2 leren we de woorden: teen - een - neus - buik - oog

Ook leren we de volgende letters: t – n – b – oo – ee

De letters i - m - r - v - s – aa - p – e zijn bekende letters geworden. De letters t – ee - n – b – oo komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog. Deze woorden passen bij het thema: ‘Mijn lijf’. Uw kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek. In dat verhaal moeten 2 kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.

Hakken en plakken

Naast het uitbreiden van de letterkennis, werkt uw kind ook aan de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen: woorden in stukjes hakken (letters of klanken) en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord. Met behulp van de tot nu toe geleerde letters kunnen ook andere woorden worden gemaakt dan bovenstaande woorden, bijvoorbeeld: vaar, kaas, pit, raam, boos. Dat is een ontdekkingsreis met steeds meer ontdekkingen en uitdagingen.

Waardering

Wat is er voor uw kind leuker dan thuis te laten zien wat het allemaal al kan? Het is belangrijk dat uw kind zelfvertrouwen krijgt bij het lezen. Spreek daarom altijd uw waardering uit over de leespogingen en de schrijfsels van uw kind, ook al gaat er nog wel eens iets mis.

Rekenen groep 3

De rekendoelen voor periode 2 zijn:

 • Kinderen kunnen de getal symbolen 0 tot en met 12 en kunnen die verbinden met de juiste hoeveelheid.
 • Kinderen kunnen de turfregistratie die gebaseerd is op de vijfstructuur.
 • Kinderen kunnen de getallenlijn als model met plaatsaanduiding: 0 tot en met 12.

Spelling groep 4

Thema 2. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Plankwoord, woorden met -nk.
 • Eer-oor-eur woorden.
 • Aai-ooi-oei woorden.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 2 zijn:

 • Kinderen kunnen getallen tot en met 100 ordenen.
 • Kinderen kunnen aftrekkingen en optellingen maken tot en met 20.
 • Kinderen leggen verband tussen getallen en een combinatie van sprongen 10 en huppen van 1 weergegeven op de lege getallenlijn (t/m 100) en kunnen dit toepassen in eenvoudige opgaven met geld.
 • Kinderen kunnen getallen tot en met 100 lokaliseren op een getallenlijn.

Top Ondernemers

Vervolg van september.

Cool Classic Concert Tour

Groep 4 krijgt donderdag 12 oktober een voorlichting over klassieke muziek,  Reinold Broersma (viool) en Tseard Verbeek (trompet) komen de kinderen iets vertellen en laten horen over muziek en het project van 14 oktober in Theater Sneek van het Frysk Jeugd Orkest.

Tafels oefenen groep 4

http://www.tafelsoefenen.nl/

Veilig leren lezen woorden2

September 2017

Lezen groep 3

Van de site: www.veiliglerenlezen.nl

kern 1: ik - maan - roos - vis

In deze kern leert uw kind: Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e

Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en
Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

Klanken

Sommige kinderen ontdekken in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord wordt aangeboden (zoals –r- van roos) maar ze ontdekken ook de klanken van de andere letters: -oo-experimenteren. Als deze kennis er niet spontaan is, dring het dan niet op. Het belast het kind onnodig. De basiskennis blijft alsnog het belangrijkst.

Systeem van schrift

Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.

Rekenen groep 3

De rekendoelen voor periode 1 zijn:

 • Kinderen kunnen hoeveelheden ordenen met behulp van de begrippen meer, minder en evenveel.
 • Kinderen lezen de dobbelsteen aantallen zonder te tellen.
 • Kin deren kunnen een hoeveelheid (tot en met 10) synchroon en resultatief tellen.
 • Kinderen kunnen een hoeveelheid aflezen die is weergegeven met vingerbeelden.

Spelling groep 4

De komende weken werken de kinderen aan de volgende regels:

 • - Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
 • - Zingwoord. Net als bij ding-dong.
 • - Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt.
 • *Ei-plaat. Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
 • *Au-plaat. Staat op de au-plaat, dus atje-au.

Rekenen groep 4

 • De rekendoelen voor periode 1 zijn:
 • Kinderen kunnen optellingen en aftrekkingen aangeboden in een context maken tot en met 20.
 • Kinderen kunnen een splitsing maken tot en met 20.
 • Kinderen zoeken afbeeldingen van eenvoudige figuren en uitslagen daarvan bij elkaar.
 • Kinderen zoeken de gedraaide plattegrond bij een getekend blokken-bouwsel en noteren hoogtegetallen.

Top Ondernemers

We werken de komende periode aan het thema: "1 t/m 15." De onderwerpen zijn o.a. fietsen, spelen, in het bos, bloeien van bloemen, spinnen, treinen e.d.