Nieuws uit groep 3/4

groep 39

Leerkracht: Peter Flapper

IMG 5551

Maandag 13 november 2017

Bezoek van dhr. Jaap Kruis voor "Eurowijs". Jaap heeft de kinderen de munten en biljetten van ons geld systeem uitgelegd. Ook heeft hij ons laten zien hoe je geld kunt checken op echtheid. Hoe je rekent met de euro, en wat het belang van sparen is. Jaap bedankt!

IMG 5542

Vrijdag 10 november 2017

Friese tandenpoetsweek. Nuray Ibraheem & Dzjela Samedova hebben de kinderen namens de GGD voorlichting gegeven over goed tandenpoetsen. Dames bedankt!

1naamloos

November 2017

Lezen groep 3
In kern 3 leert uw kind:

Letters: d - oe - k - ij - z
Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep
Herhaling van de letters van kern 1 en 2

Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal uit een reuzenboek. In dit verhaal vinden kinderen in een wensdoos telkens een nieuwe verrassing. Het thema van deze kern is ‘Wat zit erin?’

Woorden en zinnen

Uw kind is bij het begin van kern 3 alweer een week of 7 in groep 3. Steeds meer woorden kunnen worden gelezen. Uw kind leert niet alleen nieuwe letters en woorden, maar oefent deze ook op verschillende manieren.

Een voorbeeld van zo'n oefening is het invullen van letters in woorden waarin een letter ontbreekt. Bij het stukje ‘-en’ kan het kind kiezen uit b, p en r om er een compleet woord van te maken. Het plaatje dat naast het woord afgebeeld wordt geeft aan welk woord bedoeld is (ben, pen of ren).

Uw kind leest ook al korte zinnen:

ik eet een vis.
een kip en een aap.
tim zit bij een boom.

Veilig & Vlot

Waarschijnlijk heeft u al vaker gehoord dat er op school gewerkt wordt met Veilig & Vlot. Veilig & Vlot is een boekje met woordrijtjes die opklimmen in moeilijkheid. Uw kind leert hiermee niet alleen correct, dus foutloos woorden lezen, maar juist ook vlot. Vlot lezen is een belangrijke voorwaarde voor het begrijpend lezen. Vraag uw kind maar eens naar de verschillende werkjes die het op school maakt. Uw kind zal dat zeker graag willen vertellen.

Rekenen groep 3

De rekendoelen voor periode 3 zijn:

 • Kinderen kunnen vooruit en achteruit tellen vanaf een willekeurig begin getal tot en met 12.
 • Kinderen kunnen systematiek aanbrengen in eenvoudige combinatorische situaties.
 • Kinderen kunnen een eenvoudige staafgrafiek inkleuren.
 • Kinderen kunnen concrete hoeveelheden tot en met 12 splitsen in twee gedeelten.

Spelling groep 4

Thema 3. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Eeuw-ieuw-woord
 • Langermaakwoord
 • Voorvoegsel
 • Samenstellingen

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 3 zijn:

 • Kinderen kunnen de tientallen aanvullen tot 100.
 • Kinderen kunnen verdubbelen en tellen met huppen van 2.
 • Kinderen kennen de betekenis van het x-teken.
 • Kinderen kunnen eenvoudige referentiematen gebruiken om lengtes te schatten.

Tandenpoetsen

6 november komt de GGD op bezoek om met de kinderen te praten over het tandenpoetsen.

Sint Maarten

We zijn al druk bezig met het fabriceren va n een lampion voor Sint Maarten.

Geldrekenen

13 november komt dhr. Jaap Kruis ons iets vertellen over geld, sparen en bankzaken.

 

bieb

Vrijdag 13 september 2017

In het kader van de Kinderboekenweek hebben we een bezoek gebracht aan de bibliotheek van Workum. We werden daar ontvangen door Carin Bekema, zij heeft ons voorgelezen uit het boek: "Bang voor de wolf" Ook heeft Carin ons wat weetjes over de bibliotheek en over boeken verteld.

Bedankt voor het chauffeuren en begeleiden: Annie Amsterdam, Carolien Amsterdam, Jelmer Bokma, Sylvia van Elselo, Jantje Haagsma, Chantal Kaag en Corry de Kleine.

groep 4 Staal Spelling categoriekaart

Oktober 2017

Lezen groep 3

In kern 2 leren we de woorden: teen - een - neus - buik - oog

Ook leren we de volgende letters: t – n – b – oo – ee

De letters i - m - r - v - s – aa - p – e zijn bekende letters geworden. De letters t – ee - n – b – oo komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog. Deze woorden passen bij het thema: ‘Mijn lijf’. Uw kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek. In dat verhaal moeten 2 kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.

Hakken en plakken

Naast het uitbreiden van de letterkennis, werkt uw kind ook aan de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen: woorden in stukjes hakken (letters of klanken) en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord. Met behulp van de tot nu toe geleerde letters kunnen ook andere woorden worden gemaakt dan bovenstaande woorden, bijvoorbeeld: vaar, kaas, pit, raam, boos. Dat is een ontdekkingsreis met steeds meer ontdekkingen en uitdagingen.

Waardering

Wat is er voor uw kind leuker dan thuis te laten zien wat het allemaal al kan? Het is belangrijk dat uw kind zelfvertrouwen krijgt bij het lezen. Spreek daarom altijd uw waardering uit over de leespogingen en de schrijfsels van uw kind, ook al gaat er nog wel eens iets mis.

Rekenen groep 3

De rekendoelen voor periode 2 zijn:

 • Kinderen kunnen de getal symbolen 0 tot en met 12 en kunnen die verbinden met de juiste hoeveelheid.
 • Kinderen kunnen de turfregistratie die gebaseerd is op de vijfstructuur.
 • Kinderen kunnen de getallenlijn als model met plaatsaanduiding: 0 tot en met 12.

Spelling groep 4

Thema 2. De volgende categorieën komen aan de orde:

 • Plankwoord, woorden met -nk.
 • Eer-oor-eur woorden.
 • Aai-ooi-oei woorden.

Rekenen groep 4

De rekendoelen voor periode 2 zijn:

 • Kinderen kunnen getallen tot en met 100 ordenen.
 • Kinderen kunnen aftrekkingen en optellingen maken tot en met 20.
 • Kinderen leggen verband tussen getallen en een combinatie van sprongen 10 en huppen van 1 weergegeven op de lege getallenlijn (t/m 100) en kunnen dit toepassen in eenvoudige opgaven met geld.
 • Kinderen kunnen getallen tot en met 100 lokaliseren op een getallenlijn.

Top Ondernemers

Vervolg van september.

Cool Classic Concert Tour

Groep 4 krijgt donderdag 12 oktober een voorlichting over klassieke muziek,  Reinold Broersma (viool) en Tseard Verbeek (trompet) komen de kinderen iets vertellen en laten horen over muziek en het project van 14 oktober in Theater Sneek van het Frysk Jeugd Orkest.

Tafels oefenen groep 4

http://www.tafelsoefenen.nl/

 

Veilig leren lezen woorden2

September 2017

Lezen groep 3

Van de site: www.veiliglerenlezen.nl

kern 1: ik - maan - roos - vis

In deze kern leert uw kind: Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e

Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en
Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

Klanken

Sommige kinderen ontdekken in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord wordt aangeboden (zoals –r- van roos) maar ze ontdekken ook de klanken van de andere letters: -oo-experimenteren. Als deze kennis er niet spontaan is, dring het dan niet op. Het belast het kind onnodig. De basiskennis blijft alsnog het belangrijkst.

Systeem van schrift

Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.

Rekenen groep 3

De rekendoelen voor periode 1 zijn:

 • Kinderen kunnen hoeveelheden ordenen met behulp van de begrippen meer, minder en evenveel.
 • Kinderen lezen de dobbelsteen aantallen zonder te tellen.
 • Kin deren kunnen een hoeveelheid (tot en met 10) synchroon en resultatief tellen.
 • Kinderen kunnen een hoeveelheid aflezen die is weergegeven met vingerbeelden.

Spelling groep 4

De komende weken werken de kinderen aan de volgende regels:

 • - Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
 • - Zingwoord. Net als bij ding-dong.
 • - Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt.
 • *Ei-plaat. Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
 • *Au-plaat. Staat op de au-plaat, dus atje-au.

Rekenen groep 4

 • De rekendoelen voor periode 1 zijn:
 • Kinderen kunnen optellingen en aftrekkingen aangeboden in een context maken tot en met 20.
 • Kinderen kunnen een splitsing maken tot en met 20.
 • Kinderen zoeken afbeeldingen van eenvoudige figuren en uitslagen daarvan bij elkaar.
 • Kinderen zoeken de gedraaide plattegrond bij een getekend blokken-bouwsel en noteren hoogtegetallen.

Top Ondernemers

We werken de komende periode aan het thema: "1 t/m 15." De onderwerpen zijn o.a. fietsen, spelen, in het bos, bloeien van bloemen, spinnen, treinen e.d.