Nieuws uit groep 1/2

abacus 909181 1280

Leerkrachten: Anke Kloosterman en Tineke Blom

Hennie de heks

november 2017– thema Heksen

Na de herfstvakantie zijn wij gestart met het thema heksen. Een prachtig thema met veel mogelijkheden. Wij zullen tot en met de aankomst van Sinterklaas aan dit thema werken.

Wij werken aan de hand van de doelen van KIJK, het observatiesysteem in groep 1 en 2. Dit geldt voor zowel de taal- als ook de rekenactiviteiten.

Letters die centraal staan tijdens dit thema zijn: de h en de b. U spreekt deze letters als “hu” en “bu”, dit in verband met het plakken van woorden en het latere leren lezen.

Het prentenboek Hennie de Heks en de toverwedstrijd staat centraal tijdens het thema. De activiteiten worden steeds aan het boek gekoppeld. Zo zal er dit thema veel aandacht zijn voor opzegversjes en toveren. De toverspreuken zijn op rijm. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf ook toverspreuken gaan bedenken en dus met rijmen bezig zijn. Verder zijn wij bezig met welke klank hoor je vooraan in het woord?

Lezen is belangrijk en hebben we nodig voor het dagelijkse leven, daarom lezen wij bij ieder thema vaak voor en werken wij met prentenboeken, zo ook bij dit thema. Juf leest voor uit: Foeksia, het miniheksje. De prentenboeken Tsien lytse hekskes, Platvoetje zullen zeker aan bod komen.
Er zijn ook momenten dat de kleuters zelf “lezen”. Ze kiezen een prentenboek uit de boekenbak en gaan samen of alleen het boek bekijken en spreken er met elkaar over.

Bij de rekenactiviteiten zijn wij tijdens het thema heksen bezig met:
De begrippen meer en minder en hoeveel zijn er dan bijgekomen of weggehaald?
Terugtellen van 10 naar 0, dit gaat met behulp van spelletjes, maar ook prentenboeken kunnen soms aansluiten bij rekenbegrippen, zoals het boek Tsien lytse hekskes. Er verdwijnt elke keer een heksje totdat er niemand meer over is.
Schatten met behulp van het spel hoger of lager. Daarbij is het nodig dat de kinderen kennis hebben van de telrij. Zij moeten weten dat 8 groter is dan 6 en dat zij dan dus hoger moeten zeggen.
Meten; Hennie de Heks wil weten hoe breed het lokaal is en vraagt de kinderen om met de toverstokjes te meten, een lange en een korte. Welke zou vaker in het lokaal passen? Kunnen we ook op andere manieren meten?
Splitsen van getallen. Hoe verdeel je 10 spinnen over twee pannen heksensoep? Kan het ook anders? De bedoeling is dat de kinderen spelenderwijs verschillende manieren van het splitsen van het getal 10 ontdekken.

De kinderen nemen zelf spullen mee voor de huishoek. Zo zijn er al toverhoeden meegebracht en een heksenjurk en een heksenbezem. Ook nam iemand spinnen mee en een vleermuis voor de aankleding van de hoek. Doordat de kleuters betrokken zijn en zelf spulletjes meenemen, wordt het spel vaak nog intenser.

 

griezels

oktober 2017

 

Wij zijn gestart met de Kinderboekenweek met als thema ‘griezelen’. Drie weken lang werken wij rondom dit thema. In deze weken staan de kinderboeken centraal. Lezen is en blijft belangrijk, ook voor kleuters. Een verhaaltje voorlezen, samen een prentenboek lezen.

Wij werken aan de hand van de doelen van Kijk. Dit geldt zowel voor de taal- als de rekenactiviteiten. ’s Middags vertellen de kinderen elkaar wat ze geleerd hebben. Ook vertellen ze elkaar hun successen. De successen komen op ons bord te staan.

Deze eerste week werken wij met het prentenboek de gruffalo. Wij tekenen over de Gruffalo, zoeken zijn schaduwen. Wij spelen het spel monsterpad en maken monster boekenleggers. Tijdens de kring zoeken wij met de monsterkaartjes met getallen 1 meer/1 minder (de buurgetallen). Wij gaan opzegversjes leren over de Gruffalo en over monsters.

Er worden twee nieuwe letters aangeboden: de k (kinderboekenweek) en de m (monsters).

De tweede week werken wij rondom het prentenboek ‘de grote gevaarlijke grompel’. En de derde week rondom het prentenboek ‘bang mannetje’.

Wij hopen op drie gezellige griezelweken.

startgroep

september 2017

Vorige week zijn wij als gehele school gestart met het thema talenten. De eerste drie weken staan in het teken van de Gouden weken. Dit houdt in dat wij werken aan de groepsvorming. Er worden spelletjes, energizers en coöperatieve werkvormen gedaan. Ook doen wij met alle groepen een aantal activiteiten.

Tijdens de taal- en rekenactiviteiten werken wij aan de hand van de lesdoelen van Kijk. Aan het eind van iedere dag mogen de kinderen aan elkaar vertellen wat ze die dag hebben geleerd.

Tijdens de kringactiviteiten lezen we de prentenboeken Samen kunnen we alles en Rikki. Wij doen luisteroefeningen, zoekspelletjes, samen bewegen op muziek. Er worden nieuwe liedjes geleerd: fietsie foetsie is mijn fietsie, rood zijn de kersen. Er worden rekenspelletjes gedaan: liedjes waarin we tellen leren (hoedje van papier, heb je wel gehoord van de 7), lichaamsdelen aanwijzen en benoemen, elkaars lengte meten.

De letters die deze weken aan bod komen zijn de t (talenten) en de g (gouden weken).

Na de vakantie zijn er vijf nieuwe leerlingen in groep 1/2 gekomen.

Dit zijn Jenda, Jaylinn, Riemer, Tygo en Djem. Wij wensen hen heel veel plezier toe bij ons op school.