Nieuws uit groep 1/2

abacus 909181 1280

Leerkrachten: Anke Kloosterman en Tineke Blom

groep 1 en 2 Boer Boris

Maart 2018

De eerste week van maart hadden we een parkeerweek. Het was een week met activiteiten waarvan de doelen nog niet of nog niet goed behaald waren.

Vandaag, 12 maart, starten we met het thema Pasen. Het prentenboek Boer Boris en de eieren staat centraal deze weken.
Natuurlijk worden er ook diverse andere prentenboeken aangeboden, waaronder het informatieve boek Het leven van de kip. De kinderen leren hieruit hoe de kip (hen) en de haan er uitzien. Hoelang het uitbroeden van de eieren duurt en ze kunnen kijken hoe het kuikentje zicht ontwikkelt tot kip.
We zullen eerst kennis maken met het prentenboek Boer Boris en de eieren en vervolgens worden er activiteiten gekoppeld aan de hand van het prentenboek. Zo zullen we onder andere aandacht besteden aan:
• Visuele waarneming (kleur en vorm herkennen)
• Verkort tellen
• De één – één relatie
• De begrippen te veel en te weinig
• Plaats bepalende begrippen herkennen en gebruiken (bijv. het ei ligt achter de stoel)
• Rijmwoorden en rijmzinnen
• Kritisch luisteren
• Weten dat een zin uit woorden bestaat
• Auditieve analyse en synthese
• De laatste klank van een woord (dus, wat hoor je achteraan?)
• Tellen
De klank van de week is de “ei” . Het is een twee teken klank gekoppeld aan het woord ei. Normaal gesproken pak je deze twee teken klank niet bij groep 1 en 2, maar we willen de kinderen graag prikkelen en er zijn best al een aantal kinderen uit groep 2 die belangstelling krijgen en hebben voor de letters en het lezen.
De “P” (spreek uit als puh) wordt deze weken herhaald. De klank wordt gekoppeld aan het woord Pasen.

Kiran wordt 26 maart vier jaar. Hij is al een paar keer op school geweest om te wennen en komt voor zijn verjaardag nog een paar keer. Kiran, wij wensen jou heel veel leerplezier bij ons op school!

oie transparent ol ws

Februari 2018

 

Groep 1 en 2 gaat in de maand februari werken aan het thema de Olympische Winterspelen. We kunnen zo toch nog een beetje aan de winter werken in een tot nu toe winterloze periode.

De taal- en rekenactiviteiten worden ingevuld aan de hand van de leerlijnen en doelen van KIJK. Het observatie en registratie systeem van de kleuters.

De W en de S zijn de letters die tijdens het thema centraal staan. De W wordt gekoppeld aan Winter en de S aan Spelen (Winterspelen). U spreekt de W uit als “ww” en de S als “sss”. U zegt dus geen Wee en Es.

U kunt thuis ook spelletjes doen met deze twee letters, bijvoorbeeld zoek eens een voorwerp dat begint met de W of de S. Of een klankspelletje, bijvoorbeeld als ik “waf” zeg, welke letter/klank hoor je dan vooraan? Enz. mogelijk woorden die u kunt gebruiken zijn: was, wip, wak, wok. Dit zijn zogenaamde klankzuivere woorden. Met klankzuivere woorden oefenen we het hakken en plakken (analyse/synthese) met de kleuters. De opstap naar het leren lezen.

Het woord web is niet klankzuiver. De b klinkt als een p. Niet klankzuivere woorden zijn daarom niet geschikt voor het oefenen van het hakken en plakken

Klankzuivere woorden voor de S zijn bijvoorbeeld: sok, sam, sik, sap, sip.

De eerste week van het thema is de aanloop naar de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen.

Groep 2 gaat in tweetallen een eigen vlag ontwerpen op papier en vervolgens op stof uitwerken.

Groep 1 gaat bezig met de Olympische vlam.

Vrijdag 9 februari houden wij met groep 1 en 2 onze “openingsceremonie”.

Groep 2 zal ook bezig gaan met het oefenen van veters strikken. Een paar kinderen kunnen het al, maar nog niet alle kinderen van groep 2. Thuis kunt u hier ook aandacht aan besteden. Oefening baart kunst en uiteindelijk lukt het! Wie weet hebben alle kinderen van groep 2 aan het eind van het thema een veterdiploma in de vorm van een schaats.

Er gebeurt natuurlijk nog veel meer, te veel om hier allemaal op te noemen en wie weet zullen we af en toe ook even op het digibord kijken naar de Winterspelen.

Juf Froukje van de bibliotheek op school heeft er voor gezorgd dat er een flinke stapel boeken, aansluitend bij het thema, in de klas aanwezig is. Fijn, want lezen is leuk en de kleuters verslinden boeken. Bovendien leren ze er heel veel van!

prentenboek

Januari 2018

Wij willen iedereen nog een goed en gezond 2018 toewensen!

In groep 1/2 zijn wij gestart met het thema “oorzaak-gevolg” a.d.h.v. de prentenboeken: er zit een gat in mijn emmer, de slimme schildpad en de aap met de blauwe billen.
De prentenboeken worden voorgelezen en aan de hand hiervan worden er activiteiten gedaan.
Wij werken aan de hand van de doelen van KIJK, het observatiesysteem in groep 1 en 2. Dit geldt voor zowel de taal- als ook de rekenactiviteiten.
De letters die tijdens dit thema aanbod komen zijn de o (oorzaak) en de p (prentenboek).
Er worden activiteiten aan het thema gekoppeld. Wij gaan rijmen en zelf rijmzinnetjes maken. De kinderen gaan een prentenboek navertellen en naspelen. Er wordt een liedje geleerd over het prentenboek “er zit een gat in mijn emmer”. Wij gaan beer helpen en proberen de emmer te maken. Hierbij gaan wij stro gebruiken en moet er gemeten worden.
Groep 2 gaat aan de slag met de b-bot. Wij gaan aan de slag met letters en woordjes maken.
De kinderen van groep 2 kunnen op het planbord zelf een keuze maken. Een aantal activiteiten bestaan uit twee werkjes, waarvan ze er een kiezen. Er kan worden geknipt en geplakt, verven op het verfbord of met wasco en ecoline een tekening maken. Werken met de doe/ontdekdoos of ontdekken met scheerschuim.
Celeste Amsterdam wordt begin februari 4 jaar. Zij loopt in januari vier keer met ons mee. Wij wensen Celeste een fijne tijd toe bij ons op school.

oie transparent 2

December 2017:  Engels met kleuters – thema Kerstmis

Deze week ronden we het Sinterklaas thema af met op 5 december het Sinterklaasfeest in de Foeke. Woensdag 6 december mogen de kinderen één van de cadeautjes mee nemen om te laten zien. Op deze manier ronden we het Sinterklaas thema dan helemaal af. Donderdag 7 en vrijdag 8 december zullen we langzaam beginnen met het omtoveren van de klas in kerstsfeer.

De laatste twee weken van 2017 staan dan in het teken van Kerstmis, maar dan gecombineerd met Engels voor kleuters. Elke dag zal er een activiteit in het Engels aangeboden worden. Deze activiteiten sluiten goed aan bij de doelen waaraan we werken.

De ‘eerste’ Engelse woorden zullen komende week al vallen: We will decorate the Christmas tree on Thursday 7 december. Nu hoeven de kleuters deze hele zin niet te onthouden, maar de woorden decorate en Christmas tree dat zijn de woorden die vaker tijdens het thema terug zullen komen. De zogenaamde woordenschat woorden.

De woordenschat woorden voor het kerst thema zijn:

 • Kerstboom - Christmas tree             
 • Kerstbal - Bauble
 • Ster - Star                                      
 • Versieren - Decorate
 • Slinger - Tinsel                               
 • Kerstlampje - Christmas light
 • Bel - Bell                                        
 • Kerstkaart - Christmas card
 • Koekje - Cookie                             
 • Zing - Sing
 • Engel - Angel
 • Kaars - Candle

De letter “e” gekoppeld aan het woord engel staat in week 50 centraal en in week 51 de “s” gekoppeld aan het woord ster. De ‘s’ niet uitspreken als Es, maar echt als ‘s’.

Verder zullen we veel met lezen en voorlezen bezig zijn en gaan. Zie ook de info in de nieuwsbrief van december Lezen; een feestje.

Alle kleuters zijn lid van de Lytse Bieb, maar lang niet alle kleuters lenen boekjes. Vanaf dit thema gaan wij op dinsdagmiddag voortaan met de hele groep naar de Bieb en laten we alle kinderen twee prentenboeken uitkiezen om thuis te “lezen”/ voorlezen.

Groep 2 mag ook weer aan de slag met de BeeBot. Deze keer gaan we doen kraak de code en bij welke letter komt de BeeBot uit en welk plaatje past daarbij? Luisteren naar de eerste letter van het woord.

Tips voor thuis:

Lekker voorlezen. Het is leuk als prentenboeken aansluiten bij het thema op school. In dit geval Kerstmis. Een woordreeks nazeggen, spelletjes met de letter ‘e’ en ‘s’. Bijvoorbeeld: Hoor je in het woord mus de ‘e’? Nee… of Hoor je in het woord mus de ‘s’? Ja… kan je ook vertellen of je hem voor, in het midden of achteraan hoort? Of een variant: Als je de ‘s’ hoort in het woord dat ik zeg, mag je gaan staan. Wat voor letter staat er op het pak melk of hagelslag?

Op het rekengebied zijn wij bezig met:

Tegenstellingen, reeksen afmaken, kleur en vorm (stukje herhaling, aangevuld met Engels), tellen en getallen voor groep 1 t/m 10 en voor groep 2 t/m 20. Meer/minder, meeste/minste.

Tips voor thuis:

Gezelschapsspelletjes met tellen, raadsel spelletjes op het gebied van kleur en vorm (bijvoorbeeld: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…) tegenstellingen benoemen bijvoorbeeld: lang – kort en er nu ook een serie van maken van lang naar kort met bijvoorbeeld potloden.

Begin januari wordt Anne Griet vier jaar. Zij komt tijdens het kerst thema alvast vier keer een dag meelopen. Wij wensen Anne Griet een fijne schoolperiode bij ons toe.

Lezen

November 2017

Woensdags en donderdags komen er steeds zes kinderen uit groep 7 bij groep 1 en 2 te voorlezen. Iedere leerling uit groep 7 heeft 3 tot maximaal 5 kleuters bij zich om heerlijk voor te lezen uit prentenboeken. Het is genieten voor de kinderen van groep 1 en 2, maar ook voor de voorlezers uit groep 7.

Hennie de heks

november 2017– thema Heksen

Na de herfstvakantie zijn wij gestart met het thema heksen. Een prachtig thema met veel mogelijkheden. Wij zullen tot en met de aankomst van Sinterklaas aan dit thema werken.

Wij werken aan de hand van de doelen van KIJK, het observatiesysteem in groep 1 en 2. Dit geldt voor zowel de taal- als ook de rekenactiviteiten.

Letters die centraal staan tijdens dit thema zijn: de h en de b. U spreekt deze letters als “hu” en “bu”, dit in verband met het plakken van woorden en het latere leren lezen.

Het prentenboek Hennie de Heks en de toverwedstrijd staat centraal tijdens het thema. De activiteiten worden steeds aan het boek gekoppeld. Zo zal er dit thema veel aandacht zijn voor opzegversjes en toveren. De toverspreuken zijn op rijm. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf ook toverspreuken gaan bedenken en dus met rijmen bezig zijn. Verder zijn wij bezig met welke klank hoor je vooraan in het woord?

Lezen is belangrijk en hebben we nodig voor het dagelijkse leven, daarom lezen wij bij ieder thema vaak voor en werken wij met prentenboeken, zo ook bij dit thema. Juf leest voor uit: Foeksia, het miniheksje. De prentenboeken Tsien lytse hekskes, Platvoetje zullen zeker aan bod komen.
Er zijn ook momenten dat de kleuters zelf “lezen”. Ze kiezen een prentenboek uit de boekenbak en gaan samen of alleen het boek bekijken en spreken er met elkaar over.

Bij de rekenactiviteiten zijn wij tijdens het thema heksen bezig met:
De begrippen meer en minder en hoeveel zijn er dan bijgekomen of weggehaald?
Terugtellen van 10 naar 0, dit gaat met behulp van spelletjes, maar ook prentenboeken kunnen soms aansluiten bij rekenbegrippen, zoals het boek Tsien lytse hekskes. Er verdwijnt elke keer een heksje totdat er niemand meer over is.
Schatten met behulp van het spel hoger of lager. Daarbij is het nodig dat de kinderen kennis hebben van de telrij. Zij moeten weten dat 8 groter is dan 6 en dat zij dan dus hoger moeten zeggen.
Meten; Hennie de Heks wil weten hoe breed het lokaal is en vraagt de kinderen om met de toverstokjes te meten, een lange en een korte. Welke zou vaker in het lokaal passen? Kunnen we ook op andere manieren meten?
Splitsen van getallen. Hoe verdeel je 10 spinnen over twee pannen heksensoep? Kan het ook anders? De bedoeling is dat de kinderen spelenderwijs verschillende manieren van het splitsen van het getal 10 ontdekken.

De kinderen nemen zelf spullen mee voor de huishoek. Zo zijn er al toverhoeden meegebracht en een heksenjurk en een heksenbezem. Ook nam iemand spinnen mee en een vleermuis voor de aankleding van de hoek. Doordat de kleuters betrokken zijn en zelf spulletjes meenemen, wordt het spel vaak nog intenser.

 

griezels

oktober 2017

 

Wij zijn gestart met de Kinderboekenweek met als thema ‘griezelen’. Drie weken lang werken wij rondom dit thema. In deze weken staan de kinderboeken centraal. Lezen is en blijft belangrijk, ook voor kleuters. Een verhaaltje voorlezen, samen een prentenboek lezen.

Wij werken aan de hand van de doelen van Kijk. Dit geldt zowel voor de taal- als de rekenactiviteiten. ’s Middags vertellen de kinderen elkaar wat ze geleerd hebben. Ook vertellen ze elkaar hun successen. De successen komen op ons bord te staan.

Deze eerste week werken wij met het prentenboek de gruffalo. Wij tekenen over de Gruffalo, zoeken zijn schaduwen. Wij spelen het spel monsterpad en maken monster boekenleggers. Tijdens de kring zoeken wij met de monsterkaartjes met getallen 1 meer/1 minder (de buurgetallen). Wij gaan opzegversjes leren over de Gruffalo en over monsters.

Er worden twee nieuwe letters aangeboden: de k (kinderboekenweek) en de m (monsters).

De tweede week werken wij rondom het prentenboek ‘de grote gevaarlijke grompel’. En de derde week rondom het prentenboek ‘bang mannetje’.

Wij hopen op drie gezellige griezelweken.

startgroep

september 2017

Vorige week zijn wij als gehele school gestart met het thema talenten. De eerste drie weken staan in het teken van de Gouden weken. Dit houdt in dat wij werken aan de groepsvorming. Er worden spelletjes, energizers en coöperatieve werkvormen gedaan. Ook doen wij met alle groepen een aantal activiteiten.

Tijdens de taal- en rekenactiviteiten werken wij aan de hand van de lesdoelen van Kijk. Aan het eind van iedere dag mogen de kinderen aan elkaar vertellen wat ze die dag hebben geleerd.

Tijdens de kringactiviteiten lezen we de prentenboeken Samen kunnen we alles en Rikki. Wij doen luisteroefeningen, zoekspelletjes, samen bewegen op muziek. Er worden nieuwe liedjes geleerd: fietsie foetsie is mijn fietsie, rood zijn de kersen. Er worden rekenspelletjes gedaan: liedjes waarin we tellen leren (hoedje van papier, heb je wel gehoord van de 7), lichaamsdelen aanwijzen en benoemen, elkaars lengte meten.

De letters die deze weken aan bod komen zijn de t (talenten) en de g (gouden weken).

Na de vakantie zijn er vijf nieuwe leerlingen in groep 1/2 gekomen.

Dit zijn Jenda, Jaylinn, Riemer, Tygo en Djem. Wij wensen hen heel veel plezier toe bij ons op school.